Basiscursus Infant Mental Health: IMH

van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing

In deze 2-daagse cursus wordt aandacht besteed aan de IMH visie en recent wetenschappelijk onderzoek naar de voege ouder-kindrelatie. Aan de hand van casuïstiek en videomateriaal wordt geoefend met het nauwkeurig kijken en beoordelen van de ouder-kind interactie met als doel een ingang te vinden voor hulp aan ouder en kind te samen.

Inhoud

Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie van invloed is op de emotieregulatie en het mentaliserend vermogen van het kind. Daarom is het van belang om vroegtijdig een inschatting te kunnen maken van de krachten en kwetsbaarheden van de ouder-kindrelatie. De Infant Mental Health visie biedt handvaten om dit in kaart te brengen en daar waar nodig te interveniëren. Het biedt handvaten waarmee de professional zicht krijgt op de betekenis van de problematiek waarmee het zeer jonge kind en zijn ouders zich op je spreekuur melden. Daarnaast biedt de IMH visie een kader van waaruit men de juiste behandeling kan indiceren en kan bepalen via welke ingang met een gezin aan de slag te gaan.

 

 Werkwijze

Inleidingen door de docent aan de hand van power point presentatie, literatuur bespreken, kijken naar en analyseren van videomateriaal van ouder-kindinteracties, casuïstiekbesprekingen en praktische oefeningen (worden in kleine groepjes voorbereid en plenair besproken).


Doelstellingen

Na de cursus heeft men weet van de Infant Mental Health visie en recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (zeer vroege) kinderontwikkeling van 0 tot 5 jaar. Men kan de ontwikkelingstheorieën verbinden aan de dagelijkse therapeutische praktijk in het kijken naar en werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. Na het volgen van deze cursus:

-           heeft de cursist kennis van de IMH visie en inzicht in de wijze waarop deze visie het uitgangspunt is van diagnostiek en behandeling.

-           heeft de cursist de ouder-kind relatie leren observeren en weet de cursist aan te geven wanneer de ontwikkeling van het kind bemoeilijkt wordt.

-         kan de cursist de theoretische kennis vertalen in therapeutische termen;

-         heeft de cursist kennis gemaakt met enkele technische aspecten van behandeling.

 

Wijze van toetsing

Take home toetsing


Docenten

Mevrouw C.H. Pannevis, klinisch psycholoog/psychotherapeut/gz-psycholoog/IMH specialist, werkzaam in eigen praktijk voor psychotherapie te Amsterdam.

 


aantal dagen:
2
contacturen:
12

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
  1. vrijdag 7 feb 2020 van 9:30 - 16:45
  2. vrijdag 14 feb 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen
Amsterdam WTC Zuidas Business & Conference Center Amsterdam
  1. vrijdag 2 okt 2020 van 9:30 - 16:45
  2. vrijdag 9 okt 2020 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 01/02/17 tot 31/01/20
Overig2Toegekend
Extra literatuur3Toegekend
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Herregistratie12Toegekend

V&V

geldig van 07/02/20 tot -
Kwaliteitsregister0In aanvraag

SKJ

geldig van 02/11/19 tot 01/11/22
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31/01/20 tot 01/10/22
Overig2Toegekend
Extra literatuur3Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Behandeling6Toegekend
Herregistratie12Toegekend

FGzPt

geldig van 01/02/17 tot 31/01/20
Specialismen Gezondsheidszorgpsycholoog6Toegekend

SKJ

geldig van 01/11/16 tot 01/11/19
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker16Toegekend

VVAK

geldig van - tot -
Algemene scholing10Toegekend

DAIMH

geldig van - tot -
Opleidingspunten12Toegekend
Literatuur4Toegekend

(GZ)-psychologen, orthopedagogen, GGZ POH-ers, consultatiebureauartsen en –verpleegkundigen, verloskundigen, psychotherapeuten, klinisch psychologen.

drs. Catherine Pannevis

Drs. Catherine Pannevis is klinisch psycholoog/psychotherapeut/ Infant Mental Health specialist en kinderanalytica i.o. Na haar studie klinische psychologie aan de Universiteit van Leiden, heeft ze zich gespecialiseerd in de kinder- en jeugd psychotherapie en met name de doelgroep van -9 maanden tot 4 jaar en hun ouders.

Catherine is in de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest in de kinderpsychiatrie, op de jeugdafdeling van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en in het IMH Centrum te Utrecht. Sinds 2013 is zij zelfstandig gevestigd psychotherapeut te Amsterdam. Naast haar werk is zij docent op het gebied van de kinderontwikkeling, de infant mental health en adolescenten. Daarnaast geeft ze supervisie aan professionals. Tot slot is ze als bestuurslid actief in de DAIMH.

drs. Catherine Pannevis

Literatuur is online beschikbaar.

Naar boven