Basiscursus Hulpverlenen aan adolescenten vanuit een systemische visie.

Deze cursus geeft, middels het SCHELP-model, inzicht in het belang van hulpverlening vanuit een systematisch kader bij adolescenten die te maken hebben met psychische problemen. 

Inhoud
De adolescentiefase is voor jongeren, hun ouders en ook voor hulpverleners een ingewikkelde fase. Enerzijds zijn de adolescenten nog kinderen, anderzijds zijn ze zich aan het ontwikkelen tot volwassenen en worden ze steeds meer zelfstandige individuen. 

In deze cursus wordt het belang om adolescenten, die te maken met psychische problemen, te benaderen vanuit een systemisch kader benadrukt. Dit wordt gedaan vanuit het SCHELP-model. Het SCHELP-model staat voor de 6 basale onderdelen van de visie:

  • Systemisch kijken en handelen
  • Competentiegericht beoordelen, van jongere en ouders
  • Hiërarchie in het gezin herstellen of versterken
  • Eclectisch behandelen waar het het individu betreft en eenvoud betrachte
  • Loyaliteit van de jongere naar zijn ouders altijd respecteren
  • Pseudo-autonomie tegengaan

 Doelstelling

  • Inzicht in de noodzaak om adolescenten met psychische problemen vanuit een systemisch kader te benaderen, onderzoeken en behandelen (door het betrekken van de ouders, de overige gezinsleden en hun sociale netwerk). 
  • Inzicht in het belang van systemisch kijken en handelen en in staat om de daarbij behorende gesprekken te voeren.

 

Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals12Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 6 nov 2018— 5 nov 2021
Behandeling5Toegekend
Diagnostiek5Toegekend
Overige taken2Toegekend
Herregistratie12Toegekend

Psychologen, orthopedagogen en jeugdzorgwerkers, die werken met adolescenten en hun systeem.

drs. Jan Meerdinkveldboom

drs. Jan Meerdinkveldboom

Jan Meerdinkveldboom heeft ruim 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte merendeels in klinische settingen voor oudere adolescenten, meestal gecombineerd met poliklinische activiteiten voor alle leeftijden. Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulp vanuit een systemisch kader, en heeft daarover ook gepubliceerd in 'Systeemtherapie'. De laatste jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met het schrijven, samen met Ad kerkhof en Ineke Rood, van het 'Handboek suïcidaal gedrag bij jongeren'

Thans geeft hij nog cursussen, workshops, lezingen en trainingen op het gebied van suïcidale jongeren, en over de systemische context van het hulpverlenen aan jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen. Hij is redacteur van 'Systeemtherapie'werkt voor het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en is consulent voor hulpverleners en voor ouders van suïcidale jongeren.

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

Naar boven