Basiscursus Hulpverlenen aan adolescenten vanuit een systemische visie.

In deze cursus wordt het belang om adolescenten, die te maken met psychische problemen, te benaderen vanuit een systemisch kader benadrukt.

Inleiding

De adolescentie fase is voor jongeren, hun ouders en ook voor hulpverleners een ingewikkelde  fase. Enerzijds zijn de adolescenten nog kinderen, anderzijds zijn ze zich aan het ontwikkelen tot volwassenen en worden ze steeds meer zelfstandige individuen. 

In deze cursus wordt het belang om adolescenten, die te maken met psychische problemen, te benaderen vanuit een systemisch kader benadrukt. Dit wordt gedaan vanuit het SCHELP-model. Het SCHELP model staat voor de 6 basale onderdelen van de visie:

  • Systemisch kijken en handelen
  • Pseudo-autonomie tegen gaan.

·      Competentie gericht beoordelen, van jongere en ouders

·      Hiërarchie in het gezin herstellen of versterken

·      Eclectisch behandelen waar het het individu betreft en Eenvoud betrachten

·      Loyaliteit van de jongeren naar zijn ouders altijd respecteren

 

Doelstelling

  • Na het volgen van de cursus hebben de cursisten inzicht in de noodzaak om adolescenten met psychische problemen vanuit een systemisch kader te benaderen, onderzoeken en behandelen. Dit gebeurt door het betrekken van de ouders, de overige gezinsleden en hun sociale netwerk.
  • Na de cursus weten de cursisten waarom systemisch kijken en handelen nodig is en zijn zij in staat om de daarbij behorende gesprekken te voeren.

 

aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

Jeugdzorgwerkers en Gezinsprofessionals 12Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 6 nov 2018— 5 nov 2021
Herregistratie 12Toegekend
Diagnostiek5Toegekend
Behandeling5Toegekend
Overige2Toegekend

Psychologen, orthopedagogen en jeugdzorgwerkers, die werken met adolescenten en hun systeem.

drs. Jan Meerdinkveldboom

drs. Jan Meerdinkveldboom

Drs. Jan Meerdinkveldboom heeft ruim 30 jaar gewerkt als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut/systeemtherapeut. Hij werkte merendeels in klinische settingen voor oudere adolescenten, meestal gecombineerd met poliklinische activiteiten voor alle leeftijden.

Hij is gespecialiseerd in psychiatrische hulp vanuit een systemisch kader, en heeft daarover ook gepubliceerd in Systeemtherapie. De laatste jaren heeft hij zich intensief bezig gehouden met het schrijven, samen met Ad kerkhof en Ineke Rood, van het Handboek Suicidaal gedrag bij jongeren. thans geeft hij nog cursussen, workshops, lezingen en  trainingen op het gebied van suïcidale jongeren, en over de systemische context van het hulpverlenen aan jongeren met psychiatrische problemen en hun gezinnen. Hij is redacteur van Systeemtherapie, werkt voor het Kenniscentrum Kinder-en jeugdpsychiatrie en is consulent voor hulpverleners en voor ouders van suïcidale jongeren.

Wordt binnenkort bekend gemaakt.

Naar boven