Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve Gedragstherapie (100 uur). Docent: E. ten Broeke

met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is met name gericht op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud

Deze basiscursus is met name gericht op Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen . De aandacht voor kind en jeugd komt terug in de literatuur en de mogelijkheid tot het inbrengen van casuïstiek over kind en jeugd. 

Er wordt vanuit gegaan dat binnen de cognitieve gedragstherapie twee belangrijke richtingen zijn te onderscheiden: die waarin de ‘individuele case benadering’ centraal staat en die waarin bij voorkeur effectief gebleken standaardbehandelingen worden toegepast. De tweede is betrekkelijk a-theoretisch en vooral praktisch/empirisch van aard (‘evidence-based’) en zoekt inspiratie in vergelijkende effectstudies.  In de basiscursus worden cursisten vertrouwd gemaakt met (de integratie van) beide richtingen.  Opgestelde protocollen en richtlijnen dienen daarbij als uitgangspunt, maar worden tot maatwerk gemaakt in relatie met de cliënt. 

Als deze vorm van therapie je aanspreekt, is deze basiscursus de eerste stap in jouw opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut. 

De basiscursus volgt in grote lijnen het cognitief gedragstherapeutisch proces. De eerste bijeenkomst behelst een plaatsbepaling van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie. Daarna wordt een aantal zittingen besteed aan de taxatiefase, zowel in praktische zin als in de theoretische wetenschappelijke achtergronden daarvan. Vervolgens wordt het behandelplan en registraties verder uitgewerkt. De interventies die voortvloeien uit het behandelplan, worden uitgebreid besproken. Tenslotte wordt er kort stilgestaan bij evaluatie en afsluiting van behandelingen en bij de therapeutische setting.


Werkwijze

De  basiscursus  volgt  in  grote  lijnen  het  cognitief  gedragstherapeutisch  proces.  De  eerste  bijeenkomst 
behelst  een plaatsbepaling  van de  psychotherapie  binnen het  veld van de  geestelijke  gezondheidszorg, van de cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de psychotherapie en van de in deze basiscursus 
gebezigde opvatting over cognitieve gedragstherapie binnen het veld van de cognitieve gedragstherapie. 
Daarna  wordt  een  aantal  zittingen  besteed  aan  de  taxatiefase,  zowel  in  praktische  zin  als  in  de 
theoretische  wetenschappelijke  achtergronden  daarvan.  Daarna  volgen  enkele  bijeenkomsten  over  de 
bespreking  van  het  behandelplan  en  registraties.  Dan  volgt  een  aantal  zittingen  over  interventies  en 
tenslotte  wordt  kort  stilgestaan  bij  evaluatie  en  afsluiting  van  behandelingen  en  bij  de  therapeutische 
setting.  

 

Doelstellingen

De cursisten worden geacht aan het eind van de basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en voldoende kennis te hebben van een aantal basale cognitief-gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieën te kunnen uitvoeren. Concreet leren zij de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maken zij ook kennis met het belang van de therapeutische attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.


Wijze van toetsing

1. Kennis wordt getoetst aan de hand van ‘onverwachte’ mondelinge vragen over de literatuur en/of geleerde vaardigheden de docent aan één of meer cursisten aan het begin van de bijeenkomst (antwoorden worden beoordeeld en geregistreerd). 2. MC-tentamen (30 vragen) 3. Casusverslag. Tijdens de cursus ligt het accent sterk op het in de praktijk (via rollenspelen aan de hand van door de docent en door de cursisten zelf ingebrachte casuïstiek) oefenen met probleemanalyses en interventies.


aantal dagen:
15
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
 1. donderdag 16 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 30 jan 2020 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 6 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 27 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 12 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 2 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 9 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 16 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 9. donderdag 7 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 14 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 11 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 12. donderdag 18 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 13. donderdag 25 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 14. donderdag 2 jul 2020 van 9:30 - 16:45
 15. donderdag 9 jul 2020 van 9:30 - 16:45
nog 3 plaatsen beschikbaar
Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
 1. donderdag 27 aug 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 10 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 17 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 24 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 1 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 22 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 5 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 12 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 9. donderdag 26 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 3 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 10 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 12. donderdag 21 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 13. donderdag 28 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 14. donderdag 4 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 15. donderdag 11 feb 2021 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 30/08/19 tot 18/03/22
Extra literatuurstudie100Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Behandeling80Toegekend
Herregistratie100Toegekend

V & VN

geldig van 16/01/20 tot 15/01/23
Verpleegkundig specialist100In aanvraag

VGCt

geldig van 19/03/19 tot 18/03/22
Basiscursus100Toegekend

V & VN

geldig van 02/10/18 tot 01/10/19
Nascholing100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk 

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Erik ten Broeke

Drs. Erik ten Broeke is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Sinds circa 20 jaar is hij als opleider/supervisor voor de VGCt betrokken bij verscheidene opleidingen cognitieve gedragstherapie.

In dat kader heeft hij samen met Steven Meijer een opleidingscentrum te Deventer: ‘STER-opleidingen' (www.ster-opleidingen.nl). Voorts is hij door EMDR-Europe gecertificeerd als trainer EMDR. Samen met Ad de Jongh verzorgt hij al jaren de EMDR-opleidingen in Nederland en schreven zij tal van artikelen en boeken over EMDR, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR’ en ‘Vraagbaak EMDR’.

Daarnaast publiceert hij artikelen over met name cognitieve gedragstherapie, angststoornissen en schreef hij – samen met anderen - verscheidene boeken over cognitieve gedragstherapie.

drs. Erik ten Broeke

Boeken waaruit wordt gewerkt (door cursisten zelf aan te schaffen):

Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin, C.A.L. e.a. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten 1, 2 en 3. Uitgeverij Boom. ISBN 9789058759313

Korrelboom, K. & Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. ISBN 9789046903810.

Ten Broeke, e.a. (2008). Cognitieve therapie de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom. Druk 2, ISBN 9789085065999.

Bennett-Levy, J., e.a. (2004).Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford: Oxford Press. ISBN 9780198529163. Ook in het Nederlands verschenen; Gedragsexperimenten in cognitieve therapie ISBN 9789026522253

Korrelboom, K. (2011). COMET voor negatief zelfbeeld. BSL: Houten. ISBN 9789031390557.


Overige literatuur is online beschikbaar.

Naar boven