Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen); blended! docent: B. de Weerd

In deze blended CGT cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen bij volwassenen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies.

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. 

De cursus beslaat 11 cursusdagen face-to-face van 6 ½ uur (exclusief pauze) en 11 online-voorbereidingsdagen van in totaal 28 ½ uur (de hoeveelheid uren bij het internet-leren verschilt per thema). Vooral de eerste 5 dagen wordt een grote tijdsinvestering gevraagd. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud  

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze  

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing  

De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

Deel deze pagina:
aantal dagen:
13
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
De Hemel, Nijmegen Nijmegen
 1. donderdag 15 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 29 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. donderdag 12 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 4. donderdag 19 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 5. donderdag 26 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 6. donderdag 3 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 7. donderdag 10 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 8. donderdag 17 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 9. donderdag 7 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 10. donderdag 14 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 11. donderdag 21 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 12. donderdag 28 jan 2021 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
 13. donderdag 4 feb 2021 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 10 jan 2019— 9 jan 2022
Basiscursus 100Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 31 okt 2018— 9 okt 2022
Elp herregistratie150Toegekend

V & VN

geldig van 6 mei 2020— 4 dec 2021
Scholing verpleegkundig specialisten90Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Bas de Weerd

drs. Bas de Weerd

Bas de Weerd heeft ruim 20 jaar ervaring in zijn vak en voelt zich therapeut en opleider in hart en nieren. 'Ik behandel mensen met psychische klachten en leid therapeuten op. Patiënten en studenten karakteriseren mij als open, professioneel en betrouwbaar.

Wijzer worden is in mijn werk een kernthema. Patiënten help ik wijzer te worden over zichzelf waardoor nieuw perspectief ontstaat. Studenten worden wijzer doordat ik theorie en praktijk naadloos verbind. Door mijn therapeutisch werk te combineren met docentschap ben ik vertrouwd met de actuele ontwikkelingen in mijn vakgebied. U wordt bij mij dan ook behandeld volgens de nieuwste inzichten.

In 2019 heb ik de stap gezet om mijn eigen praktijk te starten voor therapie, opleiding en supervisie. Daarvoor deed ik bij meerdere GGZ instellingen ruime ervaring op met onder meer ernstige trauma- en angstproblematiek, arbeidsgerelateerde klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

In mijn vrije tijd ben ik fanatiek sporter en trek ik er graag op uit met mijn gezin'.

Opleidingen en kwalificaties:

 • Klinisch psycholoog en Gezondheidszorgpsycholoog BIG 59909147825
 • Psychotherapeut BIG 79909147816
 • Supervisor en Leertherapeut bij de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCT)
 • EMDR practitioner bij de vereniging EMDR Nederland
 • Schematherapeut bij de Vereniging voor Schematherapie
 • Hoofddocent Gedragstherapie en docent Angst en Stemming aan de Radboud Universiteit (Radboud Centrum Sociale Wetenschappen)
 • Lid van Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Aan te schaffen boeken:

Korrelboom, K. & Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. ISBN 9789046903810 

Keijsers, G.P.J., van Minnen, A. & Hoogduin, C.A.L. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, boek 1, 2 en 3. Uitgeverij Boom. ISBN 9789461052971

Bögels, S.M. & Oppen, P. van (2019, 3e editie). Cognitieve therapie. Theorie en praktijk. Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 9789036820202

Artikelen:

De artikelen worden online beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing.

Naar boven