Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur)

Deze basiscursus heeft als doel kennis te maken met het werken volgens het cognitief gedragstherapeutisch proces, het leren uitvoeren van een gedragstherapeutisch georiënteerde taxatie en (cognitief) gedragstherapeutische interventies. 

Inhoud

Deze basiscursus is gericht op Cognitieve Gedragstherapie bij volwassenen en bij kinderen en jeugdigen. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

•     Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

•     Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het model;

•     Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

•     Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

•     Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;

•     Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie bij de verschillende angst, depressieve en somatoforme stoornissen, waaronder tenminste registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;
De cursus leidt tot een therapeut die het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en gedragstherapeutische technieken beheerst.


Werkwijze

Er wordt in het speciële gedeelte in de ochtend voortdurend geoefend met het maken van een holistische theorie, en een betekenis- en functieanalyse en het ontwerpen van een behandeling op basis van deze analyses bij de verschillende angst- stemmings- en somatoforme stoornissen i.c.m. as II-problematiek in rollenspelen. In de middag wordt er geoefend met het uitleggen van de rationale van de behandeling en wordt er met de belangrijkste behandeltechnieken uit het protocol geoefend.

 

Doelstellingen

De cursisten zijn aan het einde van de basiscursus voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebben voldoende kennis van een aantal basale cognitieve- gedragstherapeutische methodes. Zo kunnen zij, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen. Concreet leren zij de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maken zij ook kennis met het belang van de therapeutisch attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie.


Wijze van toetsing

 • Er wordt een actieve deelname verwacht
 • Niveau en verwerking van vragen/stellingen n.a.v. literatuur
 • Niveau van beheersing technieken na uitleg, demonstratie en oefenen
 • OGM verslag beoordeeld door mede deelnemers en docent
 • Mini n= 1 verslag met daarin opgenomen reflectie van eigen leerproces, beoordeeld door mede deelnemers en docent.


 Wijze van toetsing

 • Literatuurvoorbereiding: 3 vragen en discussiepunten per bijeenkomst vooraf gezonden aan de docent
 • De laatste dag kan niet gemist worden!
 • Er wordt uitgegaan van de VGCt-eis van 350 werkuren tijdens de basiscursus.
 • Presentatie van onderlinge gedragsmodificatie in bijeenkomst 3-5
 • Inleveren en presentatie van een toetscasus volgens het gedragstherapeutische proces (intakegegevens, beschrijving van een holistische theorie, de meest relevante functie- en betekenisanalyse en het opstellen van een behandelplan vanuit de analyses. Vervolgens moet er een beredeneerde keuze beschreven worden voor een op maat gesneden behandeling beschreven. Dit wordt gepresenteerd op de laatste bijeenkomst.
 • Uitvoering op de laatste bijeenkomst van een toets-clinic (rollenspel van 5 a 10 minuten) van toepassing van een zelfgekozen gedragstherapeutische techniek bij een zelfgekozen problematiek

 


Aantal dagen
14
Contacturen
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ herregistratie Master psychologen en orthopedagogen

Herregistratie 100 Toegekend
Diagnostiek 20 Toegekend
Behandeling 80 Toegekend
Extra literatuurstudie 57 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ de Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek.

Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen.

Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Walter de Vries

Ik ben Walter de Vries, supervisor van de VGCT en geef al 10 jaar lang meerdere basis- en vervolgcursussen gedragstherapie incompany en bij diverse opleidingsinstituten, waaronder over trauma en over de therapeutische relatie. Ik werk in eigen opleidings-, onderwijs- en psychotherapiepraktijk Zielsbelang in Culemborg (www.zielsbelang.nl) en geef daar psychotherapie, coaching, supervisie (VGCT/NVP) en leertherapie(-groepen).

Walter de Vries

Algemene deel (bijeenkomst 1 t/m 5):

Iedereen

Hermans, D - Eelen, P. en Orlemans, H. - inleiding tot de gedragstherapie, zesde ge- heel herziene druk, Bohn, Stafleu, van Loghum,2007/2014, ISBN 9789031342884 (totaal aantal te lezen pagina’s 265)

Speciële deel (bijeenkomst 7 t/m 15)

Voor cursisten die voornamelijk met volwassenen en ouderen werken:

Barlow, D et al - Transdiagnostische behandeling van emotionele stoornissen - thera- peuten handleiding en cliënten-werkboek. Nieuwezijds, 2011 ISBN 978905712 3900 en 9789057123917

Leahy, R. -Tirch, D. en Napolitano, L. - Emotieregulatie - een praktische gids voor pro- fessionals, Amsterdam, Hogrefe, 2012, ISBN: 9789079729623

(totaal aantal pagina’s: 380)Voor cursisten die voornamelijk met kinderen en jongeren werken:

Stallard, P. - Denk goed, voel je goed - Behandelwijzer en werkboek, Nieuwezijds, 2006, ISBN 9789057122316 en ISBN 9789057122262

Southam-Gerow, M.A. - Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten, Amsterdam, Hogrefe, 2014; ISBN: 97809079729876

(totaal aantal pagina’s: 400)

Per bijeenkomst wordt een evenredig deel van de literatuur opgegeven. Bij bijeen- komst 4 en 6 is aanvullende literatuur.

Boeken waarover de cursisten dienen te kunnen beschikken (en al dan niet in overleg in roulatie met de docent ter beschikking te krijgen):

Voor cursisten die voornamelijk met volwassenen en ouderen werken:

Keijsers, G et al (red) - Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1 en 2, Boom, 2011, ISBN 9789461057723 en ISBN 9789461057709

Voor cursisten die voornamelijk met kinderen en jongeren werken:

Braet, C en Bögels, S. (red) - Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten I en II - Boom, 2014 en 2013, ISBN 9789089532053 en ISBN 9789461050168

Naar boven