Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur) Docent: C. van Gorkom

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik);

 • van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

aantal dagen:
16
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Seats2Meet Amersfoort CS Amersfoort
 1. maandag 9 sep 2019 van 9:30 - 16:30
 2. maandag 16 sep 2019 van 9:30 - 16:30
 3. maandag 23 sep 2019 van 9:30 - 16:30
 4. maandag 30 sep 2019 van 9:30 - 16:30
 5. maandag 7 okt 2019 van 9:30 - 16:30
 6. maandag 28 okt 2019 van 9:30 - 16:30
 7. maandag 4 nov 2019 van 9:30 - 16:30
 8. maandag 11 nov 2019 van 9:30 - 16:30
 9. maandag 18 nov 2019 van 9:30 - 16:30
 10. maandag 25 nov 2019 van 9:30 - 16:30
 11. maandag 2 dec 2019 van 9:30 - 16:30
 12. maandag 9 dec 2019 van 9:30 - 16:30
 13. maandag 16 dec 2019 van 9:30 - 16:30
 14. maandag 6 jan 2020 van 9:30 - 16:30
 15. maandag 13 jan 2020 van 9:30 - 16:30
 16. maandag 20 jan 2020 van 9:30 - 16:30
 17. maandag 27 jan 2020 van 9:30 - 16:30 (reserve)
vol 😕
Amersfoort nog niet bekend
 1. maandag 10 feb 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 2 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 9 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 16 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 23 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. maandag 30 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 7. maandag 6 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 20 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 9. maandag 4 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 11 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 11. maandag 18 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 12. maandag 25 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 13. maandag 8 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 14. maandag 15 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 15. maandag 22 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 16. maandag 29 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 17. maandag 31 aug 2020 van 9:30 - 16:45 (Reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling 80 Toegekend
Diagnostiek 20 Toegekend
Herregistratie 100 Toegekend
Extra literatuur 100 Toegekend

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Clarisse van Gorkom

Drs. Clarisse van Gorkom is: Orthopedagoog, Gezondheidspsycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en Seksuoloog.

"Na mijn studie orthopedagogiek (VU- Amsterdam) en GZ psychologie (RINO Utrecht/Amsterdam) heb ik 15 jaar bij de afdeling Medische Psychologie gewerkt zowel in een algemeen ziekenhuis als bij het astmacentrum Heideheuvel in Hilversum. Daarnaast heb ik altijd een eigen praktijk (aan huis) gevoerd voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Vanaf 2010 werk ik eveneens met volwassenen. 

Ik heb een vijftal jaren op de (kind en jeugd) polikliniek van Altrecht gewerkt als gezinsbegeleider voor multi problemgezinnen. 

In 2015 heb ik mijn opleiding tot Seksuoloog afgerond en geef zowel trainingen als individuele therapie binnen mijn eigen praktijk. In relatietherapie komen ook thema’s als intimiteit en seksualiteit aan bod. Ik werk daarnaast als supervisor, leertherapeut en docent (basiscursus VGCt Kind en Jeugd & volwassenen).    

Voor de VCGt ben ik 6 jaar betrokken geweest in de ledenraad."

drs. Clarisse van Gorkom

In de cursus zal gebruik worden gemaakt van de volgende boeken, waarover cursisten de beschikking moeten hebben:

 1. Korrelboom, C.W., ten Broeke, E. Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum, Coutinho.
 2. Hermans, D, Orlemans, J.W.G. & Eelen, P.. Inleiding tot de gedragstherapie, 2017. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.
 3. Prins, P.J.M., Bosch, J.D., Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum
 4. Beck, J.S.  Cognitieve gedragstherapie, theorie en praktijk. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 
 5. Bögels, S.M. en Oppen, P. van (red.), Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. (280 p.)
 6. Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L. en Emmelkamp, P. Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Boek 1. Deel 1 en deel 2

Aanvullende literatuur is online beschikbaar.

Naar boven