Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur)

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen. 

Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen, jeugdigen en volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze 
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing 
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.


Deel deze pagina:
aantal dagen:
18
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. vrijdag 3 sep 2021 van 9.00 -15.30
 2. vrijdag 17 sep 2021 van 9.00 -15.30
 3. vrijdag 1 okt 2021 van 9.00 -15.30
 4. vrijdag 15 okt 2021 van 9.00 -15.30
 5. vrijdag 5 nov 2021 van 9.00 -15.30
 6. vrijdag 19 nov 2021 van 9.00 -15.30
 7. vrijdag 3 dec 2021 van 9.00 -15.30
 8. vrijdag 17 dec 2021 van 9.00 -15.30
 9. vrijdag 21 jan 2022 van 9.00 -15.30
 10. vrijdag 4 feb 2022 van 9.00 -15.30
 11. vrijdag 18 feb 2022 van 9.00 -15.30
 12. vrijdag 18 mrt 2022 van 9.00 -15.30
 13. vrijdag 1 apr 2022 van 9.00 -15.30
 14. vrijdag 22 apr 2022 van 9.00 -15.30
 15. vrijdag 3 jun 2022 van 9.00 -15.30
 16. vrijdag 17 jun 2022 van 9.00 -15.30
 17. vrijdag 1 jul 2022 van 9.00 -15.30
 18. vrijdag 8 jul 2022 van 9.00 -15.30 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 7 sep 2018— 6 sep 2021
Basiscursus100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 25 aug 2019— 5 sep 2022
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Extra literatuurstudie100Toegekend
Herregistratie100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk

Manon Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut/IMH specialist en praktijkopleider. Daarnaast is zij ruim 10 jaar supervisor bij de VGCT, NIP, NvP en de VKJPen, ook voor de BIG opleidingen bij de nieuwe vereniging NVGzP-KP. Manon heeft haar KP en psychotherapie opleiding halverwege de jaren negentig gedaan bij de Bascule. Daarna heeft ze gewerkt bij het RCKJP, het UMC te Utrecht, Rivierduinen en is daarna een eigen afdeling begonnen dat sinds 2014 valt onder Virenze. Ze is daar behandelcoordinator/inhoudelijk leidinggevende en stuurt drie teams inhoudelijk aan: het IMH team, het team neuropsychiatrie en het team transitiepsychiatrie.

Ze voert complexe diagnostiek uit en behandelt kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met As I en As II problematiek. Ze is jaargroepopleider voor de GZ-opleiding geweest en heeft zowel in Utrecht als in Leiden als hoofddocent meegewerkt aan het curriculum voor de GZ-opleiding. Momenteel geeft ze nascholingscursussen gericht op speltherapie/CGT en IMH.

De cursisten dienen in het bezit te zijn van de onderstaande boeken: 

 • Korrelboom, C.W., Broeke, E. ten (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Coutinho, ISBN 9789046903810
 • Prins, P.J.M., Bosch, J.D. en Braet, C.  (red.) , (2018)   Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghem, ISBN 978 90 36819718
 • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H., (2008)   Cognitieve therapie: de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom, ISBN 978 90 850 65999.  
 • Jacobs, G., Muller, N. en Ten Brink, E. , (2001) Uit de knoop. Rationeel-emotieve en andere cognitieve gedragstherapieën bij kinderen en adolescenten. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 978 90 313 36975. 
 • Cladder, J.M., Nijhoff-Huysse, M.,  Mulder, G.A.L.A. (2020), Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, probleemgericht en specialistisch. Amsterdam: Pearson, ISBN 9789043036757Aanvullende literatuur wordt digitaal verstrekt in Mijn King nascholing.

Naar boven