Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen. Docent: M. van der Plas

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is met name gericht op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

aantal dagen:
16
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Amsterdam, Aristo Amsterdam
 1. vrijdag 4 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. vrijdag 11 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 3. vrijdag 25 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 4. vrijdag 2 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. vrijdag 30 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 6. vrijdag 13 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 7. vrijdag 27 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 8. vrijdag 4 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 9. vrijdag 8 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 10. vrijdag 22 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 11. vrijdag 29 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 12. vrijdag 5 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 13. vrijdag 5 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 14. vrijdag 12 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 15. vrijdag 26 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 16. vrijdag 9 apr 2021 van 9:30 - 16:45
 17. vrijdag 16 apr 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum 1)
 18. vrijdag 23 apr 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum 2)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 12/04/19 tot 14/03/22
Basiscursus100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Margreet van der Plas

drs. Margreet van der Plas

Drs. Margreet van der Plas is van oorsprong neuropsycholoog en gerontopsychotherapeut. Ze is klinisch psycholoog-psychotherapeut en gedragstherapeut. Ze is bezig met haar registratie tot groepstherapeut.

Sinds een jaar werkt ze in haar eigen praktijk Active Psychotherapie in Haarlem. Ze heeft 25 jaar ervaring in de GGZ, in ambulante-, deeltijd- , en klinische instellingen alsook in de crisisdienst. Qua doelgroepen heeft ze ervaring met ouderen, volwassenen en adolescenten. 

Ze heeft jaren gewerkt in deeltijdbehandelingen met volwassenen met ernstige angst- en dwangstoornissen, chronische depressies, somatoforme stoornissen, complexe PTSS en persoonlijkheidsstoornissen.

Tevens heeft ze ervaring met ACT, mindfullness, Dialectische Gedragstherapie, schematherapie en EMDR.

Daarnaast geeft ze al jaren met veel plezier de basiscursus cognitieve gedragstherapie en is ze supervisor-leertherapeut voor de VGCt. Binnen de VGCt zit ze in de taakgroep N=1 van de registratiecommissie.

In de cursus vindt ze het belangrijk dat de verbinding tussen theorie en praktijk aan bod komt, onder andere door veel te oefenen met eigen casuïstiek. Naast de evidence based behandelingen is er aandacht voor de op maat gemaakte behandelingen die volgen uit de gedragstherapeutische analyses. Het is de kunst complexe problematiek uiteen te rafelen tot behapbare behandelonderdelen. Hierbij komen de volgorde- en fasering van behandeling aan de orde. Humor vindt ze belangrijk in een behandeling als ook in de cursus. Het gezond blijven in dit zware, maar mooie vak wordt ook behandeld.    


Zelf aan te schaffen of beschikking over hebben:

·      Beck, J.S. (2013), Basisboek cognitieve therapie: theorie en praktijk. Baarn: HB uitgevers. ISBN 978 90 571 23849 (306 p.)

·      Bögels, S.M. en Oppen, P. van (red.) (2019), Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Derde geheel herziene druk. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 978 90 313 83092  / 9789036820202 (280 p.) 

-     Hermans, M., Raes, F. en Orlemans, H. (2017, 7e herziene druk). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 978 90 368 19503 (345 p.) 

·      Keijsers, G.P.J., A, van Minnen, Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin. C.A.L., en Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2017), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel I.  Amsterdam: Uitgeverij Boom  ISBN 978 90 895 3713 3 (398 p.)

·      Keijsers, G.P.J., A, van Minnen, Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin. C.A.L., en Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2017), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 2.  Amsterdam: Uitgeverij Boom  ISBN 978 90 895 3714 0 (398 p.)

·      Keijsers, G.P.J., A, van Minnen, Verbraak, M.J.P.M., Hoogduin. C.A.L., en Emmelkamp, P.M.G. (red.) (2017), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 3.  Amsterdam: Uitgeverij Boom  ISBN 978 90 895 3715 7 (398 p.)

·      Korrelboom, K. en Ten Broeke, E. (2014, tweede herziene druk), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho, ISBN 978 90 469 03810 (726 p.)

Naar boven