Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) Volwassenen. Docent: A. Hofman

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies.

Deze cursus is gericht op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

aantal dagen:
16
contacturen:
100

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
WTC Utrecht Utrecht
 1. woensdag 11 mrt 2020 van 9:30 - 16:45 (Let op dit valt op een woensdag!)
 2. donderdag 19 mrt 2020 van 9:30 - 16:45 (Let op dit valt op een Donderdag!)
 3. maandag 23 mrt 2020 van 9:30 - 16:45 (vanaf nu zijn nu cursusdagen op de maandag!)
 4. maandag 30 mrt 2020 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 6 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 6. dinsdag 14 apr 2020 van 9:30 - 16:45 (Dinsdag)
 7. maandag 20 apr 2020 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 4 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 9. maandag 11 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 18 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 11. maandag 25 mei 2020 van 9:30 - 16:45
 12. woensdag 3 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 13. woensdag 10 jun 2020 van 9:30 - 16:45 (Let op dit valt op een woensdag!)
 14. maandag 15 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 15. maandag 22 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 16. maandag 29 jun 2020 van 9:30 - 16:45
 17. vrijdag 3 jul 2020 van 9:30 - 16:45 (reservedatum valt op een vrijdag!)
vol 😕
WTC Utrecht Utrecht
 1. maandag 28 sep 2020 van 9:30 - 16:45
 2. maandag 5 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 3. maandag 26 okt 2020 van 9:30 - 16:45
 4. maandag 2 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 5. maandag 9 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 6. maandag 16 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 7. maandag 23 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 8. maandag 30 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 9. maandag 7 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 10. maandag 14 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 11. maandag 4 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 12. maandag 11 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 13. maandag 18 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 14. maandag 25 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 15. maandag 1 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 16. maandag 8 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 17. maandag 1 mrt 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen
WTC Utrecht Utrecht
 1. woensdag 4 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 2. woensdag 11 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 3. woensdag 18 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 4. woensdag 25 nov 2020 van 9:30 - 16:45
 5. woensdag 2 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 6. woensdag 9 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 7. woensdag 16 dec 2020 van 9:30 - 16:45
 8. woensdag 6 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 9. woensdag 13 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 10. woensdag 20 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 11. woensdag 27 jan 2021 van 9:30 - 16:45
 12. woensdag 3 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 13. woensdag 10 feb 2021 van 9:30 - 16:45
 14. woensdag 3 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 15. woensdag 10 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 16. woensdag 17 mrt 2021 van 9:30 - 16:45
 17. woensdag 24 mrt 2021 van 9:30 - 16:45 (reservedatum)
meer dan 5 plaatsen

VGCt

geldig van 4 mrt 2019— 3 mrt 2022
Basiscursus100Toegekend

NIP A&O/A&G

geldig van 8 mei 2019— 7 mei 2022
A&G klinische vaardigheden70Toegekend
A&G Klinische kennis130Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg en onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Annet Hofman

drs. Annet Hofman

Drs. Annet Hofman is GZ psycholoog en psychotherapeut en geeft al sinds vele jaren met heel veel plezier het basisblok Cognitieve Gedragstherapie. Ze is ondertussen al zo’n 20 jaar supervisor voor de VGCt en geeft sinds ongeveer 2000 als hoofddocent het Basisblok Cognitieve Gedragstherapie en angst- en stemmingsstoornissen bij RINO Zuid in Eindhoven. Aanvankelijk heeft ze 13 jaar gewerkt bij de RIAGG Maastricht, afdeling Sociale Psychiatrie, maar werkt nu alweer 17 jaar in haar vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in Geleen. Qua scholing heeft ze zelf de laatste jaren verschillende cursussen gevolgd, waaronder Schematherapie, EMDR, EFT en onlangs ACT.

Aanschaffen:

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende handboeken:

 • Hermans, D. Raes, F, Orlemans, H. (2017) Inleiding tot de gedragstherapie. 7e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN: 9789036819503. 
 • Bögels, S.M. & Oppen, P. van (2011) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. 2e druk. Bohn Stafleu en van Loghum. ISBN: 9789031383092. NB: Recentelijk is er een nieuwe druk verschenen. (S. M Bögels en P. van Oppen. Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Derde druk 2019. ISBN 978 90 36820202.) Tijdens de eerste bijeenkomst wordt besproken welke druk er wordt gebruikt. 
 • Keijsers, G.P.J., Minnen, A. van, Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L. en Emmelkamp, P. (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten. Boek 1 en 2 (nieuwe druk, juni 2017). Boom. ISBN 978 90 895 3713 3.

Aanbevolen literatuur:

 • Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho. Dit boek is niet verplicht voor deze cursus.
 • Bennett-Levy, J.,  Butler, G., Fennell, M.,   Hachmann, A. Gedragsexperimenten in cognitieve therapie. Handboek. Pearson Benelux B.V., 2015 

De handboeken geven een overzicht van de diverse stoornissen en praktische behandelmogelijkheden. Soms is het niveau echter te laag voor de doelstelling van deze cursus. Daarom worden deze handboeken aangevuld met recente literatuur  van een wetenschappelijk, verdiepend niveau, passend bij de doelstellingen van de cursus.


Naar boven