Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen)

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence based methoden en interventies. De cursus is met name gericht op volwassenen, maar is wel geaccrediteerd door het NIP/NVO!

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud

De basiscursus volgt het gehele cognitief gedragstherapeutische proces bij volwassenen. De aandacht voor kind en jeugd komt terug in de literatuur en de mogelijkheid tot het inbrengen van casuïstiek over kind en jeugd.

De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur). In het inleidende deel komen, na aandacht voor het ontstaan en de ontwikkeling van cognitieve gedragstherapie, de basisprincipes van cognitieve gedragstherapie aan bod. Dit gebeurt in zowel praktische- als theoretisch wetenschappelijke zin. Er wordt aandacht besteed aan de taxatiefase, het maken en bespreken van het behandelplan, registraties, en de probleemanalyses aan de hand waarvan je de meest passende interventies kiest.

In het verdiepende deel oefenen we met het reeds geleerde, en gaan we in op de te kiezen interventies en het uitvoeren daarvan. Tijdens de cursus is er aandacht voor de gedragstherapeutische setting, de houding van de gedragstherapeut en de therapeutische relatie. Tot slot is er aandacht voor het evalueren en het afsluiten van de therapie.

Er wordt in de cursus zowel gewerkt met casuïstiek van de deelnemers als van de docent. Ook gedragsmodificatie bij eigen klachtgedrag komt aan bod. Er wordt geoefend met cognitief gedragstherapeutische interventies (zoals de socratische dialoog, cognitieve technieken, gedragsexperimenten, exposure, responspreventie, gedragsactivering en contraconditionering). Aandacht wordt ook besteed aan de diagnostiek en (protocollaire) behandeling van veel voorkomende stoornissen, zoals paniekstoornis met agorafobie, specifieke fobieën, depressieve stoornis, PTSS, sociale angststoornis, obsessief compulsieve stoornis, burnout/ SOLK, gecompliceerde rouw en impuls-controleproblematiek. 

 

Doelstellingen 

Aan het einde van de basiscursus ben je voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en heb je voldoende kennis van een aantal basale cognitieve- gedragstherapeutische methodes. Zo kun je, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen. Concreet leer je de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maak je kennis met het belang van de therapeutisch attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie

aantal dagen:
16
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 20 Toegekend
Behandeling 80 Toegekend
Extra literatuur 67 Toegekend
Herregistratie 100 Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

ELP herregistratie 150 Toegekend

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Femke van de Linde

Drs. Femke van de Linde is psychotherapeut en GZ-psycholoog. Na ervaring te hebben opgedaan bij een grote GGZ-instelling- werkzaam in haar eigen praktijk. zij is cognitief gedragstherapeut VGCt, supervisor en docent VGCt, EMDR practitioner en EMDR supervisor (VEN).

drs. Femke van de Linde

Aan te schaffen boeken:

*Korrelboom, K. & Ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Handboek voor theorie en praktijk. Muiderberg: Coutinho. ISBN 9789046903810.

*Keijsers, G.P.J., van Minnen, A., Verbraak, M., Hoogduin, C.A.L., & Emmelkamp, P. (red.) (2017). Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten, deel 1, 2 en 3. Uitgeverij Boom. ISBN deel 1: 9789089537133, deel 2: 9789089537140 en deel 3: 9789089537157

*Ten Broeke, e.a. (2012). Cognitieve therapie de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom. Druk 2, ISBN 9789085065999.

*Keijsers, G.J.P., Vossen, C.J.C., & Keijsers, L.H.A. (2012). Helpen veranderen, Motiveringsstrategieën in de psychotherapie, Boom, ISBN 9789461050144


Overige artikelen worden online beschikbaar gesteld via de digitale omgeving van King nascholing.

Naar boven