Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen (100 uur). Docent: M. Mostert

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud

In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidenced based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;

 • leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en

 • operante conditionering en het cognitieve model;

 • cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik);

 • van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;

 • opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;

 • ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses;

 • het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures;

 • de uitvoering van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

Werkwijze

De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelstellingen

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen.

 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;

 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;

 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;

 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;

 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven.

 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;

 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;

 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;

 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Wijze van toetsing

 • een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus.

 • praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen.

 • hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.

aantal dagen:
14
contacturen:
100

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Crown Business Center Key-Point, Leiden Leiden
 1. vrijdag 6 sep 2019 van 9:00 - 15:30
 2. vrijdag 20 sep 2019 van 9:00 - 15:30
 3. vrijdag 4 okt 2019 van 9:00 - 15:30
 4. vrijdag 18 okt 2019 van 9:00 - 15:30
 5. vrijdag 8 nov 2019 van 9:00 - 15:30
 6. vrijdag 22 nov 2019 van 9:00 - 15:30
 7. vrijdag 13 dec 2019 van 9:00 - 15:30
 8. vrijdag 10 jan 2020 van 9:00 - 15:30
 9. vrijdag 24 jan 2020 van 9:00 - 15:30
 10. vrijdag 7 feb 2020 van 9:00 - 15:30
 11. vrijdag 6 mrt 2020 van 9:00 - 15:30
 12. vrijdag 20 mrt 2020 van 9:00 - 15:30
 13. vrijdag 3 apr 2020 van 9:00 - 15:30
 14. vrijdag 15 mei 2020 van 9:00 - 15:30
 15. vrijdag 5 jun 2020 van 9:00 - 15:30
 16. vrijdag 19 jun 2020 van 9:00 - 15:30
 17. vrijdag 3 jul 2020 van 9:00 - 15:30
vol 😕

VGCt

Basiscursus 100 Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek 20 Toegekend
Behandeling 80 Toegekend
Herregistratie 100 Toegekend
Extra literatuur 100 Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / Jeugd- en Gezinsprofessionals 100 Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

drs. Manon Mostert

Drs. Manon Mostert-Uijterwijk is klinisch psycholoog/ psychotherapeut/ IMH specialist en praktijkopleider. Daarnaast is zij ruim 10 jaar supervisor bij de VGCT, NIP, NvP en de VKJPen ook voor de BIG opleidingen bij de nieuwe vereniging NVGzP-KP.

Manon heeft haar KP en psychotherapie opleiding halverwege de jaren negentig gedaan bij de Bascule. Daarna heeft ze gewerkt bij het RCKJP, het UMC te Utrecht, Rivierduinen en is daarna een eigen afdeling begonnen dat sinds 2014 valt onder Virenze. Ze is daar behandelcoordinator/ inhoudelijk leidinggevende en stuurt drie teams inhoudelijk aan, het IMH team, het team neuropsychiatrie en het team transitiepsychiatrie.

Ze voert complexe diagnostiek uit en behandelt kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen met As I en As II problematiek. Ze is Jaargroepopleider voor de GZ opleiding geweest en heeft zowel in Utrecht als in Leiden als hoofddocent meegewerkt aan het curriculum voor de GZ opleiding. Momenteel geeft ze nascholingscursussen gricht op speltherapie/ CGT en IMH.

drs. Manon Mostert

*Definitieve literatuur wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Verplicht aan te schaffen*:

 • Korrelboom, C.W., Broeke, E. ten (2014), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Bussum: Coutinho, Laatste druk (2014)
 • Hermans, D. Eelen, P. Orlemans, H. (2007), Inleiding tot de gedragstherapie, zesde geheel herziene druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 978 90 313 42884.
 • Bögels, S.M. & Oppen, P. van Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Houten-Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. ISBN 978 90 313 28314. Laatste druk
 • Prins, P.J.M., Bosch, J.D. (red.) , Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghem, ISBN 978 90 313 20769. Laatste druk
 • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S., & Hamelink, H., Cognitieve therapie: de basisvaardigheden. Amsterdam: Boom, ISBN 978 90 850 65999. Laatste druk
 • Jacobs, G., Muller, N. en Ten Brink, E. , Uit de knoop. Rationeel-emotieve en andere cognitieve gedragstherapieën bij kinderen en adolescenten. Houten, Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 978 90 313 36975.laatste druk
 • Cladder, J.M., Nijhoff-Huysse, M., Mulder, G.A.L.A. (2009), Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, probleemgericht en oplossingsgericht. Amsterdam: Pearson, ISBN 978 90 265 22222. Laatste druk

Overige artikelen zijn online beschikbaar: zie onder "Cursusdagen"

Naar boven