Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

dr. Roy Thewissen

Deze cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een ervaringsgerichte vorm van (cognitieve) gedragstherapie die ingezet kan worden voor allerlei psychische en psychiatrische klachten. 

Inhoud 
Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

 • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
 • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
 • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
 • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
 • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
 • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.


  Werkwijze  
  De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

  Wijze van toetsing 
  Er vindt een eindtoets plaats. 

  Deel deze pagina:
  aantal dagen:
  3
  contacturen:
  18

  Geplande cursussen

  LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

  NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

  geldig van 7 nov 2018— 2 dec 2021
  Behandeling8Toegekend
  Diagnostiek6Toegekend
  Overige taken4Toegekend
  Extra literatuurstudie1Toegekend
  Herregistratie18Toegekend

  VGCt

  geldig van 3 dec 2018— 2 jun 2022
  Nascholing cgt en cgw-ers18Toegekend

  V & VN

  geldig van 9 nov 2020— 8 mei 2022
  Scholing verpleegkundig specialisten18Toegekend

  POH-GGZ

  geldig van 8 jan 2021— 7 jan 2022
  Nascholing praktijkondersteuners18Toegekend

  SKJ

  Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals 18Toegekend

  De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.


  dr. Roy Thewissen

  dr. Roy Thewissen

  Dr. Roy Thewissen is psycholoog en gedragstherapeut (VGCt, ACBS BeNe, VVKP, NIP). Hij is part-time werkzaam bij de afdeling pijn in de revalidatiekliniek Adelante te Hoensbroek (NL). Hier heeft hij, binnen de multidisciplinaire groepsbehandeling, het ACT-model geïntroduceerd en mede vormgegeven. Als freelancer geeft hij opleidingen, workshops, lezingen en supervisie in acceptance and commitment therapy (ACT), relational frame theory (RFT) en klinische gedragsanalyse (www.in-cont-act.com).

  Hij is onder supervisie bij prof. dr. Yvonne Barnes-Holmes waar hij zijn vaardigheden in het integreren van RFT principes in zijn experientieel werk met ACT, verder aanscherpt. Een sterke focus op de (verbale) functie analyse binnen het werken met ACT processen zorgt voor meer precisie en diepgang in het bevorderen en bestendigen van gedragsverandering bij zijn clienten en studenten. Dit doet hij met een warme en compassievolle therapeutische houding.

  Zelf aan te schaffen: 

  Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers.

  Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

  Naar boven