Basis- en vervolgcursus Schematherapie. Docent: M. Schreurs

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen. In deze cursus is er naast kennisoverdracht veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op. 

Inhoud

Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat bepaalde (vroege) leerervaringen in samenhang met speciek temperament  hebben geleid tot het ontstaan van disfunctionele schema’s (valkuilen) en modi, die belangrijk zijn bij het ontwikkelen van  persoonlijkheidsstoornissen en hardnekkige stemmings- en angststoornissen. Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is het doel van de behandeling. De cursus start met een korte inleiding in de schema therapie en gaat vervolgens specifieker in op het ‘modus-model’. De cursus richt zich op het leren behandelen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen of klachten van hardnekkige angst- en stemmingsstoornissen waarvoor As I behandeling onvoldoende heeft geholpen. Achtereenvolgens worden de volgende punten in de cursus behandeld:

 • theorie model schematherapie (schema- en modimodel, basisbehoeften), wetenschappelijk onderzoek en toepassingen
 • randvoorwaarden voor het opzetten en uitvoeren van een schematherapie
 • fasen binnen het schematherapie model, houding en interventies van de therapeut
 • het diagnostisch model, w.o. indicatiestelling en diagnostiek middels intakegesprek, afname vragenlijsten en diagnostische gebruik van technieken als neerwaartse pijl en imaginaties. Cursisten oefenen in het maken van de stappen van de casusconceptualisatie
 • motivatie van patiënt voor deelname aan therapie en bespreekbaar maken van valkuilen van patiënt in de therapie
 • schema CGT technieken, zoals informatie verzamelen, voor- en nadelen  analyse, schemadagboek, taartdiagram, meerdimensionaal evalueren en rechtbanktechniek
 • schema experiëntiële technieken als imaginaties, meerstoelentechniek en (historisch rollenspel. Er is veel aandacht voor de therapeutische relatie
 • verdieping modimodel bij BPS en NPS, keuze van interventies en therapeutische relatie
 • verdieping modimodel bij cluster C problematiek, keuze van interventies en therapeutische relatie
 • schemagroepstherapie,  met aandacht voor SGT met CGT technieken (kortdurende schemagroepstherapie  van Vreeswijk en Broersen) en met aandacht voor de schemagroepstherapie van Farrel en Shaw
 • planning schematherapie : opbouw, tussentijds evalueren en afsluiten SFT


Werkwijze

Elke bijeenkomst start met een inleiding door de docent. Door middel van live- en video demonstraties ziet de cursist hoe de interventies moeten worden toegepast. Er wordt tevens veel praktisch geoefend in zowel rollenspelen als plenair en in 2/3-tallen. Zowel docenten als cursisten brengen casuïstiek in. De cursisten werken in de oefeningen tevens met eigen schema’s en modi, zodat de inzichten in de werking van eigen schema’s toenemen t.b.v. de therapeutische werkrelatie. Het huiswerk bestaat uit literatuurstudie en praktische opdrachten. De praktische opdrachten betreffen het oefenen met de in de les geleerde interventies en het voorbereiden van casuïstiek.   


Doelstellingen

Na afloop van de cursus : 
•  zijn  deelnemers  in  staat  een  goede  inschatting  te  maken  voor  wie  we/niet  in 
aanmerking komt voor schematherapie. 
•  zijn  deelnemers  in  staat  een  op  schematherapie  afgestemde  casusconceptualisatie  te 
maken (ingevuld formulier en grafische weergave modimodel) 
•  beschikken  deelnemers  over  kennis  en  vaardigheden  m.b.t.  specifieke 
behandelingstechnieken passend binnen schematherapie 
•  zijn  deelnemers  in  staat  de  therapeutische  relatie  te  hanteren  zoals  deze  in 
schematherapie bedoeld is 
•  zijn  deelnemers  in  staat  de  schema  therapeutische  interventies  toe  te  passen  in 
individuele‐  en groeps‐ schematherapieën  


Wijze van toetsing

Toets 1  (na 4 bijeenkomsten in leveren)

 1. een casusconceptualisatie (formulier en grafisch model)
 2. een beschrijving van therapievoorspellers op basis van de  scores uit de schemavragenlijsten  (van patiënt en therapeut) en op basis van de FA en BA van de therapeutische relatie
 3. een kort verslag van een imaginatieoefening met een cliënt

Toets 2   (8e bijeenkomst)

 1. elke cursist demonstreert opgedane vaardigheden aan de hand van  een rollenspel. Dit kan live getoond worden tijdens de laatste bijeenkomst of ingeleverd bij de docent na de cursus. Ter voorbereiding maakt de cursist een korte casusconceptualisatie van een cliënt waarmee zij/hij de vaardigheid wil oefenen.


aantal dagen:
8
contacturen:
50

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

geldig van 21 jan 2020—20 jan 2021
Vervolgcursus50Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

Basis en verdieping50Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 4 apr 2017— 3 apr 2020
ELP Herregistratie72Toegekend

FGzPt

geldig van 4 apr 2017— 3 apr 2020
Specialismen Gezondsheidszorgpsycholoog35Toegekend

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 17 okt 2019—17 okt 2022
Basis- en vervolgcursus50Toegekend

Aan deze cursus kan worden deelgenomen als de cursist aan de volgende voorwaarden voldoet:

- BIG-registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging. Als erkend worden gezien: de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en alle door de NVP erkende specialistische psychotherapieverenigingen, namelijk de VGCt, NVPA, NVPP, NPG, VCgP, NVRG, NVGP, VKJP, NVO.

- Lid (of in opleiding) zijn van een Vlaamse Psychotherapievereniging.

- Registratie als Vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen

- Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige HBO-ers en basispsychologen (niet i.o.) deelnemen, indien zij met BIG-geregistreerde Schematherapeuten Register Schematherapie samenwerken, supervisie en intervisie georganiseerd zijn en zij daarnaast een vergelijkbaar niveau wat betreft klinische vaardigheden hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen. De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de HBO-er of basispsycholoog voldoet aan deze voorwaarden. 

drs. Marjan Schreurs

drs. Marjan Schreurs

Drs. Marjan Schreurs is Psychotherapeut/senior-Schematherapeut/Cognitief Gedragstherapeut en supervisor bij de Vereniging van Schematherapie en de VGCt. 

"Ik ben een enthousiast en gedreven docent/supervisor en ik vind het opleiden van collega's zeer inspirerend. Ik stel  in mijn lessen een actieve interactie met de cursisten zeer op prijs. Ik ben ervan overtuigd, dat het  in het opleiden van collega's tot een goede (Schema)therapeut,  vooral gaat om het "zien en doen" (naast uiteraard verdieping via literatuur). In mijn lessen is  daarom grote aandacht en ruimte voor praktische oefening en modeling door docent en middels DVD's. In mijn cursussen werken cursisten deels vanuit eigen schema's. Mijn lessen worden mede daardoor (zeer) positief  beoordeeld (gemid. 9+) en als zeer leerzaam ervaren. 

Ik geef  de basis en vervolgcursus Schematherapie aan diverse opleidingen  (opleidingstraject tot Schematherapeut, de opleiding tot Psychotherapeut RINO, als onderdeel in de opleiding tot CGT/lid VGCt en  via  King Nascholing). Ik heb ervaring in het lesgeven van de  basiscursus CGT.   Ik ben tevens  opgeleid tot het geven van de supervisorencursus ST (verplicht bij registratie als schematherapeut supervisor).   

Een nieuwe stap is het geven van groepsleertherapie en workshops over interventies in Schematherapie.

Ik  heb veel ervaring in het werken met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek (als PT/Schematherapeut), en  ik heb ruime  ervaring met het meer klachtgericht werken (als PT en GZ-Psycholoog/CGT).

Ik heb een  ruime ervaring in het geven van supervisie en leertherapie aan collega's in opleiding tot Schematherapeut, tot VGCt- lid, en in de  GZ, PT en KP - opleiding

Ik ben oorspronkelijk opgeleid als Klinisch- en Orthopedagoog (RUL) en ik heb voorheen  als GZ-psychologoog/orthopedagoog  in de K&J psychiatrie en jeugdhulpverlening gewerkt. 

Ik ben werkzaam in mijn eigen praktijk (leertherapie, (groeps)supervisie en coaching) te Blaricum. Voor het behandelen van  patiënten ben ik verbonden aan Transparant (SGGZ) te Leiden. Daarnaast ben ik werkzaam binnen het 'incompany - model"Zelf aan te schaffen:

 J. E. Young, J.S. Klosko, M.E. Weishaar  :  Schemagerichte  therapie,  Handboek voor  therapeuten;  Bohn Stafleu van Lochum,  2005 (nieuwe 2e druk uit 2019 is ongewijzigd)

A. Arntz & G. Jacob:  Schematherapie, een  praktische handleiding; Uitgeverij  Nieuwezijds,  2012 

M. Vreeswijk en J. Broersen:  Handleiding kortdurende schematherapie, voor groepstherapie en individuele therapie. Bohn Stafleu van Lochum, 2017

Overige artikelen zijn online beschikbaar.

Naar boven