Autismespectrumstoornissen; begrijpen en begeleiden van kind/jeugdige en gezin

In deze cursus worden de belangrijkste onderwerpen betreffende de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met autisme en de invloed op het gezin behandeld.  

Inhoud

Het belang van een vroegtijdige diagnose ASS en het begrijpen van de onderliggende manier van informatie verwerken kan een belangrijk verschil maken. De laatste jaren is de kennis en daarmee het denken over autisme duidelijk veranderd. ASS zit veel meer aan de binnenkant.

Dit begrijpen van ASS biedt vervolgens perspectief voor een passende behandeling en begeleiding voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Een autismespectrumstoornis treft niet alleen het kind of de jeugdige, maar het hele gezin.

Thema's die in deze cursus aan bod komen zijn;   

Autismespectrumstoornissen in beeld; 

 • Gedragskenmerken ASS bij kind en jeugd (met accenten op de subtiele beelden, uitingsvorm bij meisjes en vrouwen, sensorische informatieverwerking)
 • De informatieverwerking bij ASS (theory of mind, centrale coherentie, executieve functies en het voorspellende brein)
 • ASS in de DSM 5 en het stellen van de juiste vragen.

Differentiaal diagnostiek en co-morbiditei; Behandeling en trainen van vaardigheden;

 • Differentiaal diagnostische en co-morbide beelden: verschillen en overeenkomsten met ASS
 • Capita selecta behandelen en trainen van vaardigheden, waaronder (visie op) sociaal-cognitieve vaardigheidstrainingen, emotieregulatie, psychoeducatie en socratische gespreksvoering

Autismespectrumstoornissen Gezin en Opvoeding;

 • De invloed van ASS op het gezin
 • Ouderbegeleiding
 • Een ouder of ouders met een ASS
 • Puberteit en seksuele ontwikkeling en opvoeding

Doelstelling

Na het volgen van de cursus, heeft de cursist;

 • State of the art kennis over de diverse uitingsvormen van ASS bij kinderen en jeugdigen;
 • State of the art kennis over de specifieke manier van informatie verwerken bij ASS;
 • Kennis en inzicht in de specifieke aandachtspunten om ASS te kunnen onderscheiden van andere ontwikkelings- en psychiatrische stoornissen;
 • Kennis en inzicht in de specifieke aandachtspunten en handvatten voor de behandeling van kinderen en jeugdigen met een ASS (socratische gespreksvoering, oplossingsgericht werken, context-leren). 

 

 

 

 

aantal dagen:
3
contacturen:
18

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Utrecht, nog niet bekend
 1. dinsdag 14 jan 2020 van 10.00 - 17:00
 2. dinsdag 28 jan 2020 van 10:00 - 17:00
 3. dinsdag 11 feb 2020 van 10:00 - 17:00
meer dan 5 plaatsen

SKJ

geldig van - tot -
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional18In aanvraag

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van - tot -
Herregistratie16In aanvraag
Overige2In aanvraag
Behandeling 7In aanvraag
Diagnostiek7In aanvraag
drs. Birgitta Kox

drs. Birgitta Kox

In 1989 is Brigitta afgestudeerd als klinisch pedagoog en sinds die tijd is zij fulltime werkzaam in de GGZ, specifiek met en voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en hun gezinnen met een (vermoeden van een) autismespectrumstoornis (ASS). In 1999 is zij geregistreerd als GZ-Psycholoog (BIG) en in 2013 als Orthopedagoog-Generalist (NVO). Brigitta is begonnen als programmaleider ASS in een ambulante instelling voor GGZ, waar zij 23 jaar inhoudelijk leiding en mede uitvoering heeft gegeven aan een autismeteam en later een afdeling specifiek voor mensen met een (vermoeden van een) ASS van alle leeftijden en niveaus van begaafdheid. In 2012 heeft zij de overstap gemaakt naar een derde lijns-GGZ instelling specifiek voor mensen met een ASS, waar zij twee jaar als GZ-Psycholoog heeft gewerkt. Begin 2014 heeft Brigitta besloten zelfstandig verder te gaan in haar eigen praktijk Autrinsiek – expertise in autisme. In de loop der jaren heeft zij aan diverse landelijke en regionale werkgroepen en fora mogen deelnemen. Vanaf 1994 is zij als consulent verbonden aan het Centrum voor Consultatie en Expertise. Daarnaast geeft zij inmiddels 20 jaar met veel plezier les als docent binnen diverse na- en bijscholingsinstituten, lezingen en biedt zij supervisie.

Naar boven