Autisme en eetproblemen; hulp aan ouders en kinderen

De 1-daagse workshop gaat over een nieuwe aanpak rond autisme en moeilijk eten. Deze aanpak houdt veel rekening met het autisme. Kinderen met autisme hebben veel baat bij duidelijkheid en bij visuele voorbeelden. Als je handvaten wilt om ouders en kinderen te ondersteunen met moeilijk eten? Dan is deze workshop geschikt voor jou!

Inhoud

Deze workshop gaat over kinderen met autisme die te veel, te weinig of autisme specifiek eten. Dat laatste wil zeggen: sterk reageren op de geur, de kleur, de textuur of de smaak van voedsel. Deze reactie ontstaat door zintuigelijke problemen, door angst, door het autistisch denken en soms ook door een andere ontwikkeling van de mondmotoriek. Je leert handvaten om ouders hierin te helpen. Hulp kan gericht zijn op acceptatie of op verandering van het eetpatroon.

 

Werkwijze

Tijdens de cursus wordt gewerkt met de visuele voorbeelden uit het boek van de docente.  De deelnemers bestuderen van te voren de opgegeven literatuur. De cursus is interactief
en afwisselend in opzet: theorie wordt zoveel mogelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Er
wordt casuïstiek besproken (eventueel uit de eigen praktijk). 


Doelstellingen

- Cursisten krijgen in deze cursus handvaten voor ouders om het probleem in kaart te brengen.

- De cursist kan ouders ondersteunen om afspraken met hun kinderen te maken op eetgebied, onder andere door gebruik te maken van De Stoplichtlijst.

- De cursist weet hoe hij/zij het eetgedrag van kinderen kan beïnvloeden doordat er verschillende middelen zijn besproken en geoefend; bijvoorbeeld een Drinkwijzer of de Remtabel (voor kinderen die niet weten wanneer te stoppen met eten).

Kennis na afronding

Cursisten zijn er zich van bewust dat eetproblemen een serieus probleem vormen voor ouders van kinderen met autisme. Dit probleem is vaak gebagatelliseerd door de aanname dat het probleem vanzelf overgaat tijdens de groei. Tijdens de cursus worden verschillende modellen besproken die met ouders kan worden gebruikt. Ook zal er meer aandacht zijn voor de ouder-kindinteractie zijn op eetgebied. De cursist kan met of voor kinderen visuele voorbeelden uitzoeken en toepassen waardoor kinderen hun eetgedrag verbeteren.
aantal dagen:
1
contacturen:
6

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

SKJ

geldig van 15/05/17 tot 15/05/21
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker9,5Toegekend

POH-GGZ’ers, Jeugdzorgwerkers, Maatschappelijk werkers, Diëtisten, Logopedisten, Medewerkers autismezorg.

Een HBO-vooropleiding is vereist.

drs. Karen den Dekker

drs. Karen den Dekker

Drs. Karen den Dekker is kookpedagoog. Zij werkt met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme op het vlak van koken en eten. Via het koken werkt zij aan taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, planningsvaardigheden en sociale vaardigheden.

In 2011 won zij een landelijke kookboekenprijs voor haar kookboek “Autisme & Koken. Stap voor stap kookboek voor kinderen en jongeren”. Ze schreef ook “O jee, ik eet. Eetboek voor kinderen met autisme” (2017).

Je vindt haar op Linkedin, Twitter en Facebook.

Wordt aangeboden in de digitale omgeving van King nascholing.

Naar boven