ACT your way

Leer jongeren en jongvolwassenen psychologisch flexibel te worden met ACT your way. Dit evidence-based werkboek en trainingshandleiding op basis van Acceptatie & Commitment Therapie (ACT) is gericht op identiteit- en autonomie-ontwikkeling van jongeren (15-25 jaar). Verminder ineffectieve coping-stijlen en help jongeren een waardevol leven te leiden. Ontdek hoe je ACT your way inzet in individuele en groepsbegeleiding tijdens de 2-daagse training.

ACT your way is ontwikkeld voor jongeren en jongvolwassenen die worstelen met keuzestress, perfectionisme en het volgen van andermans verwachtingen. ACT your way is een werkboek met handleiding voor een training op basis van Acceptatie & Commitment Therapie (ACT). ACT your way is gericht op de identiteit- en autonomie-ontwikkeling van jongeren (15 tot 25 jaar).

ACT is evidence based en een transdiagnostische behandelvorm. ACT your way leert jongeren weer psychologisch flexibel te worden. De toepassing van ACT in de behandeling van jongeren/jongvolwassenen is nog relatief nieuw. Toch is ACT juist voor jongeren/jongvolwassenen een passend behandelaanbod, omdat het hen kan helpen een waardevol leven te leiden en te leren omgaan met stressvolle/uitdagende situaties in hun leven.

Door ACT your way als interventie aan te bieden binnen de begeleiding/behandeling voor jongeren/jongvolwassenen draag jij bij aan de psychologische flexibiliteit van jongeren. Jongeren leren ineffectieve coping-stijlen te verminderen en weer regie te nemen over hun leven, door bewust kiezen voor gedrag wat past bij deze fase in hun leven.

ACT your way kan ingezet worden binnen de begeleiding voor jongeren die te maken hebben met die te maken hebben met een opeenstapeling van uitdagende/stressvolle situaties. ACT your way kan ook ingezet worden binnen de behandeling voor jongeren die een gevoeligheid kennen voor psychische klachten als somberheid, angsten en prikkelverwerkingsproblemen als AD(H)D en autisme en emotieregulatieproblemen. ACT your way kan ook ingezet worden in behandelingen aan jongeren met chronische vermoeidheid, chronische pijn, en of somatisch onverklaarde klachten of bij het leren omgaan met een chronische ziekte.

Tijdens de 2-daagse training leren cursisten ACT your way, zowel individueel als in een groep te gaan gebruiken als onderdeel van begeleiding/behandeling.


Doelstelling 

 • De cursist doet kennis op m.b.t. de toepassingsgebieden van ACT your way.
 • De cursist leert indicatie te stellen voor de toepassing van ACT your way als behandeling.
 • De cursist leert jongeren uitleg te geven over ACT your way en hem/haar hiervoor te motiveren,
 • De cursist doet ervaring op m.b.t. de rol van de trainer in van ACT your way.
 • De cursist doet kennis op m.b.t. het onderzoek naar ACT your way.
 • De cursist ontwikkelt zich in de fases van het gedragstherapeutisch proces middels:
 • Cognitief gedragstherapeutische interventies (op gedrag, gevoel en gedachte) op basis van ACT aan te bieden;
 • Het maken van een casusconceptualisatie (gedragsanalyse) te schrijven op basis van ACT your way;
 • Het hanteren van de therapeutische relatie vanuit ACT;
 • Het maken van een terugval preventie plan op basis van ACT your way.

Na de cursus kunnen deelnemers participeren in het effectiviteitsonderzoek wat in samenwerking met de Universiteit van Utrecht gedaan wordt.

Werkwijze 

In deze cursus zal er gebruik worden gemaakt van kennisoverdracht, ervaringsgericht oefenen, rollenspellen en casusbeschrijving.

Wijze van toetsing 

Aan het einde van de cursus vindt er een toetsing plaats. 


Deel deze pagina:
aantal dagen:
2
contacturen:
12

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid
Culemborg, Unieplaza Culemborg
 1. donderdag 7 sep 2023 van 9:30 - 16:45
 2. donderdag 21 sep 2023 van 9:30 - 16:45
meer dan 5 plaatsen

7 sep 2023

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 5 sep 2022— 4 sep 2025
Diagnostiek2Toegekend
Extra literatuurstudie1Toegekend
Overige taken2Toegekend
Behandeling8Toegekend
Herregistratie12Toegekend

VGCt

geldig van 6 feb 2023— 5 feb 2026
Nascholing (cgt en cgw)12Toegekend

POH-GGZ

geldig van 22 jul 2022—22 jul 2024
Nascholing praktijkondersteuners12Toegekend

SKJ

geldig van 5 sep 2022— 4 sep 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

(Post)-academisch : Basis orthopedagoog, Basis psycholoog, Eerstelijnspsycholoog, Orthopedagoog-generalist NvO, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Psychotherapeut, Gedragstherapeut

GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog, Verpleegkundig Specialist, Psychiater, Revalidatie arts, Jeugdarts

Post-hbo: School maatschappelijk werker,  Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige,  Jeugdverpleegkundige, Maatschappelijk werker, Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, GGZ-Agoog, POH-GGZ, Coach.
7 sep 2023

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Els de Rooij

Els de Rooij

Els de Rooij is geregistreerd GZ-psycholoog en psychotherapeut en supervisor/lid VGcT. Ze is ruim 20 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Lange tijd is ze werkzaam geweest in de specialistische GGZ (specialisatie jeugd en jongvolwassenen). Momenteel werkt ze, naast de praktijk Els de Rooij in Culemborg, bij de Psychologen Praktijk Perspectief in Culemborg. Naast haar werk in beide praktijken geeft ze les in het postdoctoraal onderwijs en is ze co auteur van ACT your way en ACT in Balans.


Zelf aan te schaffen

ACT your way, werkboek voor jongeren. Bodden, D. Rooij, D en Matthijssen, D (2018): https://www.boompsychologie.nl/product/100-7388_ACT-your-way

De trainershandleiding: ACT your way, Denise Matthijssen, Els de Rooij, Denise Bodden, Boom uitgevers Amsterdam: https://www.boompsychologie.nl/product/100-9264_ACT-your-way-Trainershandleiding 


Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven