ACT Vierdaagse cursus

Deze cursus richt zich op ACT bij volwassenen, waarin theoretische kennis van ACT wordt opgedaan en vaardigheden worden ontwikkeld om het ACT model toe te passen in de praktijk.

Inhoud
ACT (acceptance and commitment therapie) heeft een duidelijke  positie gekregen binnen 3e generatie cognitieve gedragstherapie. Binnen ACT staat het idee centraal dat het ontwikkelen en voortduren van psychopathologie ontstaat door experiëntiële vermijding en fusieprocessen. Het ACT model bestaat uit zes pijlers (mindfulness, acceptatie, waarden, defusie,toegewijde actie, zelf als context, ze worden gerepresenteerd in een hexaflex) waarmee gestreefd wordt de psychologische flexibiliteit te vergroten.

Doelstelling

  • Kennis hebben van de positionering van ACT binnen de 3e generatie gedragstherapie
  • Kennis hebben van de theoretische achtergrond en behandelmethodiek van ACT
  • Begrip van de zes kernprocessen van ACT
  • Kunnen werken met het ACT model, zowel diagnostiek, casusconceptualisatie gebaseerd op ACT als uitvoeren van een ACT behandeling met therapeutische houding kenmerkend voor ACT

Werkwijze
De cursus bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. In de cursus wordt geoefend met verschillende technieken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomsten bereid zijn hun ervaringen n.a.v. de oefeningen in de groep te bespreken. Daarnaast is het van belang dagelijks voldoende tijd in te ruimen (ca 1 uur) voor oefenen aan de hand van begeleide oefeningen en het uitvoeren van opdrachten a.d.h.v. eigen moeilijkheden/problemen. aantal dagen:
4
contacturen:
26

Geplande cursussen

LocatieDocent(en)LestijdenBeschikbaarheid

VGCt

geldig van 18 apr 2019— 9 okt 2022
Nascholing26Toegekend

FGzPt

geldig van 12 jun 2019— 9 okt 2022
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog37Toegekend

NIP A&O/A&G

geldig van 30 aug 2019— 9 okt 2022
Klinische vaardigheden10Toegekend
Klinische kennis29Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

ELP Herregistratie39Toegekend

Gz-psychologen, psychologen, orthopedagogen, cognitief gedragstherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiater.

drs. Ingrid Postma

drs. Ingrid Postma

Cursisten dienen zelf het volgende boek aan te schaffen; 

  • Jansen, G. en Batink, T. (2018): Time to ACT! Vijfde druk, Uitgeverij Thema.
Naar boven