ACT Vierdaagse cursus

Deze cursus is gericht op ACT bij volwassenen.

ACT (acceptance and commitment therapie) heeft een duidelijke  positie gekregen binnen 3e generatie cognitieve gedragstherapie. Binnen ACT staat het idee centraal dat het ontwikkelen en voortduren van psychopathologie ontstaat door experiëntiële vermijding en fusieprocessen. Het ACT model bestaat uit zes pijlers (Mindfulness, Acceptatie, Waarden, Defusie, Toegewijde actie, Zelf als context, ze worden gerepresenteerd in een hexaflex), waarmee gestreefd wordt de psychologische flexibiliteit te vergroten.

Doelstelling

  • Kennis hebben van de positionering van ACT binnen de 3e generatie gedragstherapie
  • Kennis hebben van de theoretische achtergrond en behandelmethodiek van ACT
  • Begrip van de zes kernprocessen van ACT
  • Kunnen werken met het ACT model, zowel diagnostiek, casusconceptualisatie gebaseerd op ACT als uitvoeren van een ACT behandeling met therapeutische houding kenmerkend voor ACT

 

Werkwijze

De cursus bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. In de cursus wordt geoefend met verschillende technieken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij tijdens de bijeenkomsten bereid zijn hun ervaringen n.a.v. de oefeningen in de groep te bespreken. Daarnaast is het van belang dagelijks voldoende tijd in te ruimen (ca 1 uur) voor oefenen aan de hand van begeleide oefeningen en het uitvoeren van opdrachten adhv eigen moeilijkheden/problemen.aantal dagen:
4
contacturen:
26

Aankomende cursussen

LocatieLestijdenBeschikbaarheid
Volksuniversiteit Utrecht Utrecht
  1. donderdag 10 okt 2019 van 9:30 - 17.00
  2. donderdag 17 okt 2019 van 9:30 - 17.00
  3. donderdag 31 okt 2019 van 9:30 - 17.00
  4. donderdag 7 nov 2019 van 9:30 - 17:00
nog 2 plaatsen beschikbaar

VGCt

geldig van 18/04/19 tot 09/10/22
Nascholing26Toegekend

FGzPt

geldig van 12/06/19 tot 09/10/22
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Neuropsycholoog37Toegekend

NIP A&O/A&G

geldig van 30/08/19 tot 09/10/22
Klinische vaardigheden10Toegekend
Klinische kennis29Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van - tot 09/10/22
ELP Herregistratie39Toegekend

Gz-psychologen, psychologen, orthopedagogen, cognitief gedragstherapeuten, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiater.

dr. Ruth Overtoom

dr. Ruth Overtoom-Corsmit

Ruth Overtoom is GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, cognitief gedragstherapeut, supervisor/leertherapeut/docent VGCt, mindfulnesstrainer en EMDR practitioner. Zij is werkzaam in eigen praktijk.  Vol enthousiasme geeft zij diverse trainingen en therapieën op het gebied van mindfulness, voluit leven (combinatie van ACT en mindfulness) en bewegen in de mentale ruimte, zowel voor patiënten als professionals. 

dr. Ruth Overtoom

Cursisten dienen zelf het volgende boek aan te schaffen; 

  • Jansen, G. en Batink, T. (2018): Time to ACT! Vijfde druk, Uitgeverij Thema.
Naar boven