Dyslexie; de verdieping

Tijdens deze verdiepingsdag staan we stil bij de meest recente praktische dilemma’s en wetenschappelijke inzichten. We gaan in op differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij dyslexie, evenals diverse casussen die cursisten in de praktijk tegenkomen.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Dyslexie; de verdieping in Amsterdam, Aristo op 12 apr 2024

De ontwikkelingen in de wetenschap en praktijk rondom dyslexie zijn constant in beweging. Nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden tot aanpassingen in de diagnostiek en behandeling in de praktijk, terwijl ervaringen en vragen uit de praktijk weer nieuwe wetenschappelijke studies voortbrengen. Tijdens deze verdiepingsdag worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktische dilemma's rondom dyslexie besproken. Er wordt onder andere ingegaan op differentiële diagnostiek en comorbiditeit, en er worden diverse casussen behandeld die cursisten in de praktijk tegenkomen. De ochtend begint met de nieuwste inzichten op het gebied van lezen, spellen en dyslexie, gevolgd door twee verdiepende thema's die direct relevant zijn voor de praktijk, zoals dyslexie bij hoog- of laagbegaafdheid en veelvoorkomende comorbide stoornissen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan passende adviezen aan leerlingen, ouders en leerkrachten wanneer er geen sprake is van dyslexie. De rest van de middag wordt besteed aan het bespreken van casussen waarbij specifieke vragen van cursisten worden behandeld.