schematherapie voor ouders

Ontdek hoe schematherapie kan helpen bij het opvoeden van kinderen. Leer tijdens de 1-daagse workshop schematherapie voor ouders hoe je de schema's van jezelf en je kinderen herkent en aanpakt. Een praktische en effectieve manier om het gedrag van je kinderen te begrijpen en te verbeteren.

De realiteit van het krijgen van een baby komt vaak niet overeen met het geïdealiseerde beeld. Het krijgen van een kindje kenmerkt een stressvolle periode vol veranderingen. Het is een periode waarin wij extra kwetsbaar zijn in het vermogen om te mentaliseren en waarbij negatieve vroege hechtingsrelaties getriggerd kunnen worden. De komst van een baby doet een groot beroep op het mentaliserend vermogen. Vanuit schematherapie termen is het mentaliserend vermogen het beste te beschrijven als het reflectief functioneren in de ‘gezonde volwassene modus’. Dit vermogen is essentieel in de levensfase waarin de baby het meest afhankelijk is van de ouder. Een ouder die vanuit een gezonde volwassene modus reageert op haar baby geeft de baby het gevoel begrepen te worden en biedt een veilige omgeving om zichzelf te ontwikkelen. 

Maar het interpreteren van de signalen van de baby kan een voortdurende uitdaging zijn voor de ouder. We weten niet altijd waarom een kindje huilt, niet wil eten of slapen. Een temperamentvolle baby of peuter kan snel overprikkeld raken en moeite hebben met het vinden van een regelmatige slaap- of eetpatroon. Dit kan zorgen voor overbelasting en uitputting bij de ouders.Vroege hechtingsrelaties en schema’s kunnen dan getriggerd worden. Het huilen van een baby kan bijvoorbeeld nare herinneringen oproepen. Op die momenten kan de ouder overspoeld raken door eigen emoties en minder sensitief reageren op de behoeften van het kind. Het gedrag of een bepaalde emotie van een kind raakt dan een eigen schema of modi van de ouder. 

Een verstoord ouderlijk reflectief functioneren hangt zowel samen met onveilige gehechtheid of een gebrekkige affectregulatie bij de ouder als met verschillende psychopathologie bij het kind. 

Gelukkig lijken behandelingen gericht op het verbeteren van het ouderlijk reflectief vermogen een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van de verbinding tussen ouders en hun baby. In studies waarin is gekeken naar het effect hiervan is een verband gevonden met de vermindering van klachten bij het kind en de moeder.

Schematherapie voor ouders is gericht op het doorbreken van intergenerationele hechtingsproblematiek. Het tracht vroegtijdig te interveniëren door de moeder te helpen en daarmee indirect het kind. Ouders leren hun eigen modi en schema’s te herkennen en hoe deze zijn ontstaan. Zij krijgen inzicht hoe hun eigen negatieve jeugdervaringen en vroegkinderlijke onaangepaste schema’s doorwerken in het dagelijks leven in het contact met hun kindje en met de partner. Zij leren te voelen wat hun eigen behoeften zijn en de behoeften en de binnenwereld van hun kindje beter begrijpen. Zij leren vanuit een gezonde volwassen modus te mentaliseren en sensitief te reageren op hun kindje. 

Doelstelling

o   Je leert in deze workshop hoe je ouders helpt met het vergroten van het ouderlijk reflectief vermogen

o   Je leert specifieke interventies, zowel cognitief als experiëntiëel gericht op de ouder-kind interactie, zoals o.a de schemamodi interactiecirkel

o   Je leert in deze workshop hoe je cliënten kan helpen om in stressvolle momenten met hun kindje hun emoties te reguleren en vanuit een gezonde volwassene modus sensitief op hun kindje te reageren. 

o   Je leert hoe je cliënten bewust kan maken van de parallelprocessen van hun eigen kwetsbaar kind en eigen behoeften en hun eigen kind en zijn/haar behoeften.

Werkwijze

Theorie bespreking, plenaire oefeningen experiëntiële technieken, demonstraties experiëntiële technieken, oefenen in tweetallen.

De lesdag is praktisch waarin verschillende interventies worden gedemonstreerd en geoefend.


Deze workshop is ook incompany beschikbaar. Neem contact op voor meer informatie.

Alvast een voorproefje? Lees dit artikel in Vakblad Vroeg.

DatumTijden
28 september 20239:30 - 16:45

Vereniging voor Schematherapie

nascholing7Toegekend

VGCt

nascholing7Toegekend

FGzPt

Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog5Toegekend

Nascholingsactiviteit voor schematherapeuten (junior of senior), cognitief-gedragstherapeuten (minimaal basiscursus schematherapie hebben afgerond). Die werken rondom de geboortezorg, of met ouders met persoonlijkheids- en/of hechtingsproblematiek, moeders (ouders) met een postpartum depressie of een angststoornis.

Esra Schuiling-Kayihan

Esra Schuiling-Kayihan

Esra Schuiling is GZ psycholoog, senior schematherapeut en supervisor VGCt. Zij werkt in eigen praktijk en is aangesloten bij Psyche & Zwangerschap. Zij heeft zich met name gespecialiseerd in het werken met moeders die last hebben van depressieve en/of angstklachten met milde persoonlijkheidsproblematiek en moeite hebben met de hechting met hun kindje. Zij heeft een schematherapie groep voor mama's ontwikkeld en voert onderzoek uit naar het effect op de hechtingsrelatie tussen moeder en kind. 

Dit is een verdiepende schematherapie workshop. De kennis van schematherapie wordt als bekend verondersteld. Voor deelname aan de workshop is minimaal een erkende "schematherapie basiscursus" vereist. 

Er is nog maar weinig geschreven of onderzocht over schematherapie voor ouders of ook wel "ouderschematherapie". In het boek van Jeffrey Roelofs et al. Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten en het boek van Christof Loose Schematherapie met kinderen en jongeren wordt voor het eerst geschreven over ouderschematherapie. Hierin wordt vanuit gezinsgerichte/systemisch perspectief de schematherapie beschreven of als schemaoudercoaching voor ouders van jongeren die een (groep)schematherapie volgen.


Aanbevolen literatuur:

Schematherapie met kinderen en jongeren (2015), Christof Loose et al. Hoofdstuk 2: Schematherapie en baby's en kinderen tot 3 jaar en hoofdstuk 8: Methoden en technieken voor het werken met ouders.

Schematherapie en baby's en kinderen tot 3 jaar

Schematherapeutische benadering specifieke stoornissen baby/peuter

Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten (2020), Roelofs et al. Hoofdstuk 10: Groepsschemacoaching voor opvoeders en hoofdstuk 11: Schematherapie met het gezin

Theoretisch model ST voor ouders

Emotiecoaching bij specifieke modi kind


Deze 1-daagse workshop is gericht op ouders met jonge kinderen (0-5 jaar), waarbij de schematherapie voor de ouders is. Lees er meer over in dit artikel:

Kwetsbaarheid_pril_moederschap_verdient_ondersteuning.pdf


Eventueel aanbevolen literatuur schematherapie in groepen van Farrell & Shaw:

Farrell, J.M., & Shaw, I.A. (2012), Group Schema Therapy for Borderline Personality Disorder: A Step-by-step Treatment Manual with Patient Workbook. Chichester: Wiley- Blackwell.

Farrell, J.M., & Shaw, I.A. (2014). Schematherapie in de klinische praktijk. Een complete gids voor individuele, groeps-, en geïntegreerde behandeling voor schemamodi. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds. 


Contacturen: 7 uur

Zelfstudie: 4 uur

Naar boven