Help, hij gaat door het lint! (FORTIOR)

                                                           


Gedragsproblemen zijn helaas frequent aanwezig bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. We weten allemaal dat het in verband met moeilijk gedrag heel belangrijk is preventief te werken. Dit doen we door in te zetten op een aangepaste prikkelomgeving, heldere communicatie en een aangepast activiteitenaanbod. Maar hoe goed we dat ook doen, daarmee kunnen we nog niet alle moeilijke gedrag voorkomen. Wat kunnen we doen op het moment dat iemand toch ‘door het lint’ gaat of een meltdown heeft? Dit zijn vaak heftige momenten, voor de persoon in kwestie, maar evengoed voor de begeleiders die ermee geconfronteerd worden. In eerste instantie is het belangrijk om zelf zo kalm mogelijk te blijven. Om van daaruit te handelen om de situatie weer veilig en onder controle te krijgen. Extreem duidelijke communicatie is daarbij erg belangrijk. Tijdens deze studiedag bekijken we wat daarbij allemaal kan helpen. Voor jou als individuele begeleider, maar ook voor het hele team. Hoe kom je bijvoorbeeld tot meer coherentie in je team? Hoe ontwikkel je samen een visie rond omgaan met consequenties van het gedrag?

Aan het eind van de dag weet je:

  • Wat het verschil is tussen een tantrum en een meltdown;
  • Hoe je een woedethermometer al dan niet kan inzetten;
  • Hoe je kan co-reguleren;
  • Hoe je jezelf kan reguleren tijdens een crisismoment;
  • Welke acties een positief effect kunnen hebben;
  • Welke acties een negatief effect kunnen hebben;
  • Hoe je binnen een team omgaat met moeilijk gedrag;
  • Hoe je moet omgaan met gevolgen en straffen;
  • Hoe je de draad weer kan opnemen na een crisis.
DatumTijden
24 november 20239:30 - 16:30

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen en volwassen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en/of autisme.

De training is bedoeld (en geschikt) voor eenieder die zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ASS binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het (speciaal) onderwijs, de GGZ, de jeugdzorg of in een eigen praktijk: cliëntbegeleiders, orthopedagogen, psychologen, therapeuten, vaktherapeuten, leerkrachten, interne begeleiders,  verpleegkundigen, teamleiders, …

Wilfried Peeters (2021). Autisme en probleemgedrag: naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Steven Degrieck (2012). Autisme en verstandelijke beperking op de leefgroep. Leuven/Amsterdam: Lannoocampus.

De studiedag is goed te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen.

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP / NVO / SKJ.

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Naar boven