Seksuele en emotionele ontwikkeling: Bejegenen en gespreksvaardigheden (FORTIOR)

                                                               


De seksuele en emotionele ontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door aandacht te besteden aan beide ontwikkelingsdomeinen bevorder je als zorgverlener de seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking. Het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik wordt hiermee verkleind. Als je weet wat het emotioneel ontwikkelingsniveau is in relatie tot de seksuele ontwikkeling, kun je de ondersteuning bij seksuele hulpvragen beter afstemmen zodat de cliënt kan groeien in zijn ontwikkeling. Daarnaast wordt de kans groter dat je interventies effectief zijn.

Op de inleidende studiedag heb je al kennis gemaakt met de theorie over seksuele en emotionele ontwikkeling. Deze vervolgstudiedag gaat een stap verder: je gaat zelf aan de slag met de toepassing van die theorie bij cliënten uit je eigen werksituatie. Daarna komt  bejegening ter sprake en ga je oefenen met het voeren van gesprekken over seksualiteit.

Aan het eind van de dag:

  • Kun je seksueel gedrag duiden in het kader van de emotionele ontwikkeling, zo nodig in relatie tot andere ontwikkelingsgebieden.
  • Heb je meer inzicht verworven in het verbeteren van seksuele gezondheid aan de hand van je eigen casus.
  • Heb je handvatten voor bejegening in je eigen casus.
  • Heb je gespreksvaardigheden geoefend aan de hand van het pedagogisch begeleidingsgesprek seksualiteit en het drie dimensiemodel
  • Ken je het PLISSIT-model.
DatumTijden
28 november 20239:30 - 16:15

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Herregistratie6Toegekend
Behandeling1,5Toegekend
Diagnostiek1Toegekend
Overige taken0,5Toegekend

Om deze studiedag te kunnen volgen is voorkennis over de seksuele en emotionele ontwikkeling noodzakelijk. Deze voorkennis kun je opdoen tijdens de studiedag Seksuele en emotionele ontwikkeling; bevorderen seksuele gezondheid


De studiedag is bedoeld voor vaktherapeuten,  gedragskundigen, (coördinerende) begeleiders, verpleegkundigen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en GGZ (ook LVB) en voor leerkrachten, gedragskundigen en intern begeleiders in het speciaal onderwijs.

Visser-Korevaar, W. & Vonk, J. (2017). Seksuele en emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom.

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco Bekijk het boek hier>>

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan deze studiedag een casus voorbereiden en vooraf mailen naar inschrijvingen@fortior.info.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Naar boven