Seksuele en emotionele ontwikkeling: bevorderen van seksuele gezondheid (FORTIOR)

                                                             


Seksualiteit zou een positief onderdeel moeten zijn in het leven van alle mensen. Seksueel gedrag en seksuele gevoelens zijn niet gekoppeld aan een specifiek emotioneel, cognitief of sociaal ontwikkelingsniveau. Iedereen maakt dus een seksuele ontwikkeling door, ongeacht of er sprake is van een beperking. Een achterstand in de (emotionele) ontwikkeling heeft echter wel gevolgen voor de manier waarop seksuele gevoelens worden beleefd en geuit. Dit verdient speciale aandacht.

Bij mensen met een verstandelijke beperking rijpt het lichaam namelijk volgens de kalender leeftijd. Ook kunnen ze volwassen seksueel gedrag ontwikkelen. De emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden blijven echter achter ten opzichte van de lichamelijke ontwikkeling. Door de cognitieve beperkingen is het vaak lastig om informatie over seksualiteit en seksuele voorlichting te begrijpen. Dit maakt dat het voor mensen met een achterstand in de cognitieve en emotionele ontwikkeling ook lastiger is om op een volwassen en maatschappelijk verantwoorde manier om te gaan met seksualiteit. En gezond seksueel gedrag te ontwikkelen.

Accreditatie is toegekend door NIP K&J /NVO OG / SKJ

Aan het eind van de dag:

  1. Weet je wat de definitie van de volgende begrippen is: emotionele ontwikkeling, emoties, behoeftes, gevoelens, seksuele ontwikkeling, seksualiteit en seksuele gezondheid.
  2. Weet je hoe de seksuele ontwikkeling verloopt bij mensen met een verstandelijke beperking.
  3. Ken je de samenhang tussen seksuele en emotionele ontwikkeling.
  4. Heb je een kader waarbinnen je je cliënt met zijn seksuele hulpvraag kunt benaderen en begeleiden en krijg je manieren aangereikt waarmee je dat kunt doen.
DatumTijden
31 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Herregistratie6Toegekend
Behandeling1,5Toegekend
dagnostiek1Toegekend
Overige taken0,5Toegekend

De stof, die op deze theoriedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

De dag is vooral bedoeld voor 

  • psychologen, orthopedagogen, vaktherapeuten, managers, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
  • psychologen, orthopedagogen, leraren en teammanagers in het speciaal onderwijs.

Visser-Korevaar, W. & Vonk, J. (2017). Seksuele en emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier >>

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco Bekijk het boek hier>>

Deze studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur lezen.

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Naar boven