Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking (FORTIOR)

                                                               

    

De ontwikkelingsbenadering van Anton Došen wordt steeds vaker gebruikt in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter een grote groep cliënten die naast een verstandelijke beperking ook autisme heeft. Wat betekent deze bijkomende beperking autisme voor hun emotionele ontwikkeling? Loopt deze gelijk met de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme? Zo nee, wat zijn dan de overeenkomsten en verschillen? Is de SEO-R² voor de groep cliënten met een verstandelijke beperking en autisme bruikbaar? Bestaat er een soort autistisch profiel als het gaat om emotionele ontwikkeling? Dit zijn vragen die professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking en autisme zouden kunnen hebben.

Volgens de Vlaamse psychologe Els Ronsse biedt Došens model voor emotionele ontwikkeling een bijkomende invalshoek om naar het (probleem)gedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te kijken. Hierdoor kan de ondersteuning beter afgestemd worden op deze groep cliënten, zowel in aanbod als in tempo. Je krijgt namelijk zicht op de klassieke prikkelregulatie en ook op de motivatie die achter gedrag zit. Daarnaast sta je stil bij wat iemand met autisme nodig heeft aan zelfstandigheid en sociale interactie. Dit leidt ertoe dat je je handelen nog beter kan afstemmen op de noden en behoeften van een cliënt, waardoor je zijn veiligheidsgevoel kan vergroten en waardoor zijn groeimogelijkheden geactiveerd worden.

Tijdens de cursus zal je meer leren over:

  • Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
  • Wat kenmerkt de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme?
  • Specifieke aandachtspunten bij het inschalen van het emotioneel ontwikkelingsniveau aan de hand van de SEO-R²
  • Specifieke aandachtspunten bij de ondersteuning van mensen met autisme en een verstandelijke beperking, zoals klassieke prikkelregulatie en motivatie achter gedrag

Tijdens deze studiedag gebruik je je eigen casussen om te oefenen met beeldvorming en de keuze voor een passende begeleidingsstijl.

Aan het eind van de dag:

  • Heb je specifieke aandachtspunten leren kennen voor het inschatten van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme
  • Weet je wat emotionele ontwikkeling inhoudt
  • Kun je het model van de emotionele ontwikkeling gebruiken om de ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op de basale emotionele behoefte van je cliënt
DatumTijden
3 oktober 20239:30 - 16:30

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Herregistratie6Toegekend
diagnostiek1,5Toegekend
behandeling1Toegekend
Overige0,5Toegekend

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. De stof van deze studiedag kan toegepast worden bij mensen met een lichte, matige of ernstige  beperking.

De dag is vooral bedoeld voor:

  • psychologen, orthopedagogen, coördinerend begeleiders en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
  • psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders in het speciaal onderwijs.

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128499. Bestel dit boek hier>>

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Set van 4 schema’s bij Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128789. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (Red.), (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044133677. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3 Bestel dit boek hier>>

Tijdschrift Sterk!

Ronsse, E. & Clissen, M. (2015). Een blik op de emotionele ontwikkeling. Is een inschaling ook nuttig bij mensen met autisme en een normale begaafdheid? Deel 2. Sterk! In autisme, 34/2, 31-34. download dit artikel hier>>

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur. 

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Naar boven