Online werkplaats: Trauma Informed Care: een interventie op systeemniveau (FORTIOR)

                                                            

 

Mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen maken relatief vaak ingrijpende (jeugd)ervaringen mee, maar de impact van deze ervaringen wordt helaas nog onvoldoende herkend en daardoor niet adequaat behandeld. Deze gevolgen kunnen de reeds bestaande gezondheidsverschillen tussen mensen met en zonder cognitieve en adaptieve beperkingen uitvergroten, wat hun welbevinden, ontwikkeling, leermogelijkheden, gedragsmatig functioneren, psychische en fysieke gezondheid, levensduur en perspectief negatief kan beïnvloeden. Alleen individuele interventies zijn ontoereikend en er is een verandering in aanpak op organisatieniveau nodig. Nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden gelukkig perspectief. Een organisatiebrede implementatie van Trauma Informed Care kan organisaties een fundament bieden voor welbevinden en ontwikkeling, passende behandeling en ondersteuning, en preventie van ingrijpende (jeugd)ervaringen bij zowel de hulpvrager als de hulpverlener.

Aan het eind van de online werkplaats:

 • Ben je in staat om het organisatiebrede raamwerk Trauma Informed Care te begrijpen vanuit het perspectief van de hulpvrager, hulpverlener en de organisatie.
 • Begrijp je nut en noodzaak van een organisatiebrede interventie om goede hulp te kunnen bieden op het niveau van hulpvrager en hulpverlener
 • Ben je in staat om te reflecteren op wat Trauma Informed Care betekent voor jouw ontwikkeling als professional én de ontwikkeling op organisatieniveau
 • Ken je de grondgedachten en ingrediënten van TIC organisaties
 • Ben je je bewust van de kracht van taal in communicatie
 • Weet je wat ingrijpende jeugdervaringen zijn en besef je wat de (ernstige) negatieve gevolgen van deze ervaringen kunnen zijn, in het bijzonder bij mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen
 • Begrijp je hoe je gedragingen als aanpassingen kunt zien, gebaseerd op eerdere ervaringen
 • Ben je je bewust van de rol van triggers en copingmechanismen in interacties
 • Weet je wat toxische stress is en welke invloed dat kan hebben op ontwikkeling, gedrag, gezondheid en welbevinden
 • Weet je wat beschermende en compenserende jeugdervaringen zijn en besef je wat de positieve gevolgen van deze ervaringen kunnen zijn
 • Weet je wat de ingrediënten zijn voor een ontwikkelingsbevorderend en herstelgericht klimaat voor zowel hulpvragers als hulpverleners

In deze cursus van 7 bijeenkomsten nemen de docenten je mee in diverse aspecten van Trauma Informed Care (TIC).

De cursus is volledig online. Het programma dat gebruikt wordt voor het geven van de cursus is Zoom. Het is belangrijk dat je beschikt over een snel internet, een laptop of PC met microfoon, geluidsboxen en een camera. Een smartphone of tablet zijn vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

DagDatumTijden
1 7 september 20239:30 - 12:30
228 september 20239:30 - 12:30
312 oktober 20239:30 - 12:30
4 2 november 20239:30 - 12:30
516 november 20239:30 - 12:30
630 november 20239:30 - 12:30
714 december 20239:30 - 12:30

Trauma Informed Care als organisatiebreed raamwerk is geschikt voor alle dienstverlenende organisaties en is ondersteunend voor mensen met alle niveaus van cognitief en adaptief functioneren.

Deze cursus is bedoeld voor eenieder die wil kennis maken met de grondbeginselen van Trauma Informed Care als organisatieontwikkelingsmodel. Voorbereidende teksten zijn veelal in het Engels. De online werkplaats, de kennisclips en de werk- en reflectievormen zijn in het Nederlands.


Verplichte literatuur:

Treisman, K. (2021) A Treasure Box for Creating Trauma-Informed Organizations.  A Ready-to-Use Resource for Trauma, Adversity, and Culturally Informed, Infused and Responsive Systems. Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers EAN: 9781787753129

Bestel dit boek via deze link. LET OP! De levertijd is 2-3 weken. Dus tijdig bestellen! Het In het bezit zijn van het boek is noodzakelijk voor het kunnen meedoen aan de online werkplaats

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. Voorafgaand aan elke bijeenkomst is er leeswerk (Engelstalig) en zijn er verwerkingsopdrachten.

De totale studiebelasting is 35 uur en bestaat ui:

 • Contact uren: 21 uur
 • Leeswerk en verwerkingsopdracht: 14 uur (= 2 uur per bijeenkomst)

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Het accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • De accreditatie van het NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ

Overige accreditaties in overleg Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Naar boven