ACT in groepen

Groepstherapeuten geloven in de kracht van de groep. Werken met groepen is veel meer dan een individuele benadering in een systeem met meerdere mensen, je krijgt de groep er namelijk bij als een cadeau. ACT (Acceptance and Commitment T(Therapie, Training en/of Tools) is als methodiek, naast voor een individuele client, ook heel goed bruikbaar in groepen bijvoorbeeld als een training, een groepscoaching of als groepstherapie. 

ACT is geen kunstje, maar een aanpak die mensen echt meer veerkracht geeft. Ook als professional kun je je voordeel doen met kennis en ervaring rondom ACT, en de toepassing in je eigen leven. De cursus richt zich daarom op professionals die met groepen werken, en hun behandel/begeleidingsmethoden willen uitbreiden met ACT vaardigheden. Ervaring met ACT is een pré, maar niet noodzakelijk. 

 ACT wordt steeds bekender en is een veelbelovende derde generatie gedragstherapie, die mensen helpt om los te komen van inflexibele gedragspatronen, en daardoor leren met meer veerkracht in het leven staan. Act is geworteld in de wetenschapsfilosofische stroming van het contextualisme die stelt dat gedrag alleen begrepen kan worden vanuit de huidige en historische context waarin het plaatsvindt. Wanneer je bekend bent met CGT kun je enige overlap opmerken, maar de verschillen zijn groter. Hetzelfde geldt voor mindfulness. Als nieuwsgierige ‘onderzoeker’ beschouw je jezelf en vraag je jezelf af of je ‘bereid’ bent om nieuwe vaardigheden aan te leren. Omdat ACT een gedragstherapie is, is het belangrijk dat deelnemers oefenen met het nieuwe gedrag in de eigen context. In de training worden daarom de oefeningen zelf uitgevoerd, gerelateerd aan groepsinterventies en afgewisseld met de nieuwste inzichten vanuit de ACT theorie. 

 De training kenmerkt zich door kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding. Er wordt gewerkt met materiaal dat door deelnemers wordt ingebracht. De trainer relateert dit aan de kennisbronnen, legt uit en demonstreert. De  deelnemers ondergaan zelf ook oefeningen vanuit ACT, onder begeleiding van de trainer maar oefenen ook zelf met het inzetten van elementen uit ACT met de groep en elkaar. Hierdoor ervaren de deelnemers zelf de oefeningen en zien zij welke effecten de oefeningen hebben op henzelf en de medecursisten. De groepsdynamiek wordt meegenomen in de oefeningen en gerelateerd aan de ACT subprocessen. Deze subprocessen zijn acceptatie/bereidheid, defusie, contact met het hier en nu, het zelf als context, waarden en toegewijde actie. Belangrijke elementen van ACT zijn ook gebruik van metaforen, humor en laagdrempeligheid in de oefeningen, waardoor er ook ruimte is voor luchtigheid. ACT beleef je door het te ‘doen’. 

Doelstelling:

  • Relateren de deelnemers elementen uit eigen groepsontwikkelingsproces aan inflexibele gedragspatronen;
  • brengen de deelnemers eigen (groeps)ervaringen in gerelateerd aan ACT 
  • benoemen de deelnemers minimaal 6 groepsoefeningen die aansluiten bij deze zes subprocessen van ACT.

 

 

 

 

 
 

DagDatumTijden
1 6 november 20239:30 - 16:45
220 november 20239:30 - 16:45

NVGP

Nederlandse vereniging groepsdynamica en groepspsychotherapie 12Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling12In aanvraag
Herregistratie12In aanvraag
Monique Bekker

Monique Bekker

Opgeleid als sociaal psycholoog, en tevens NIP geregistreerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog, waar vanuit zij mbv ACT, cliënten begeleidt. Zij werkt tevens als ACT-opleider en geregistreerd lerarenopleider, geeft o.a. de training ‘ACT in Groepen’ en is auteur van boeken over groepsdynamica (zie Monique Bekker | Boom Psychologie). Ook heeft zij meegeschreven aan de praktijkrichtlijnen voor Groepspsychotherapie  (zie Praktijkrichtlijnen | NVGP groepspsychotherapie.nl). Monique verbindt elementen uit de groepsdynamica met de ACT zuilen, waardoor cliënten/professionals niet alleen vaardigheden leren, maar zich bewust worden van het unieke samenspel en de kracht van het verbinden in groepen. Monique is lid van de Opleidingscommissie van de ACBSBENE en werkt als zelfstandige vanuit haar bedrijf Bekker Onderwijs- en Psychologisch Advies, kortweg BOPadvies.

Naar boven