Inleiding en verdieping Oplossingsgerichte therapie

Deze cursus is een combinatie van de inleiding en de verdiepingscursus. Het is ook een mogelijkheid om maar één van deze twee cursussen te volgen. Stuur ons gerust een mail als je hierin geïnteresseerd bent.

Aan het eind van de cursus heb je begrepen waar het in de oplossingsgerichte therapie om gaat en heb je geoefend met oplossingsgerichte gespreksvoering.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de wensen van de cliënt en de expertise van de cliënt het uitgangspunt vormen. Oplossingsgerichte gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, omdat het gaat over sterke kanten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen.  


Inhoud

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin de wensen, de krachten, kwaliteiten en expertise van de client het uitgangspunt vormen,. De therapie is toepasbaar op kinderen, jeugdigen en volwassenen en kan uiteraard in systemisch verband worden toegepast. Oplossingsgerichte gespreksvoering is meer een basishouding dan het toepassen van verschillende  interventies. De gesprekken richten zich erop om het proces in gang zetten te bewegen naar de gewenste opbrengst in plaats van het analyseren van het probleem.

Onderwerpen

* Oplossingsgerichte uitgangspunten: probleemgerichte vragen vervangen door oplossingsgerichte vragen

* Vragen gericht op de al aanwezige krachten, kwaliteiten en vaardigheden

* Verantwoordelijkheid voor proces in plaats van inhoud

* De oplossingsgerichte relatie, hoe ziet die eruit?

* Hoe hou je vol als de klant steeds naar de problemen wil?

* Oplossingsgerichte interventies zoals de schaalvraag, wondervraag

* Oplossingsgericht werken met klagers

* Oplossingsgericht werken met gestuurde cliënten

* Oplossingsgerichte vervolggesprekken 

* Andere oplossingsgerichte vaardigheden: cliënten in crisis, cliënten die het niet weten

* Oplossingsgericht werken met verwijzers

* Oplossingsgerichte cliëntbesprekingen, supervisie en intervisie

Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met videomateriaal, demonstraties en zelf oefenen.

Doelstellingen

Het kunnen inzetten van oplossingsgerichte technieken als toevoeging aan bestaande (probleemgerichte) deskundigheid, motiveren voor behandeling, doelgerichter werken.
DagDatumTijden
114 november 20239:30 - 16:45
221 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 feb 2022— 9 feb 2025
Inleiding oplossingsgericht: Behandeling5Toegekend
Inleiding oplossingsgericht: Overige 1Toegekend
Inleiding oplossingsgericht: Herregistratie6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 12 okt 2022—11 okt 2025
verdieping oplossingsgericht: Behandeling5Toegekend
verdieping oplossingsgericht: Diagnostiek1Toegekend
verdieping oplossingsgericht: Herregistratie6Toegekend

POH-GGZ

geldig van 8 sep 2022— 8 sep 2030
Inleiding nascholing praktijkondersteuners6Toegekend

POH-GGZ

geldig van 8 sep 2022— 8 sep 2030
Verdieping nascholing praktijkondersteuners6Toegekend

SKJ

geldig van 12 okt 2022—11 okt 2025
Inleiding en Verdieping: Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

Deze cursus is geschikt voor (ortho)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, gedragstherapeuten, artsen, POH-GGZ, eerstelijnspsychologen en jeugdzorgwerkers. 

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat

Marieke Wulffraat is coach, therapeut, trainer en mediator. Zij heeft ruim 25 jaar werkervaring, in diverse functies met volwassenen, jeugdigen en gezinnen. Na diverse jaren in de jeugdzorg en psychiatrie te hebben gewerkt, is zij zich vanaf 2003 volledig gaan richten op het werken met gezinssystemen. Hierbij maakt zij gebruik van diverse methoden zoals oplossingsgericht werken, nieuwe autoriteit & geweldloos verzet, en signalen van welzijn & veiligheid. Naast het werken met gezinnen geeft zij, binnen diverse organisaties, training en intervisie in deze methoden, 

Marieke heeft sinds 2008 een eigen praktijk en is tevens als franchisenemer aangesloten bij Vraagkracht. Ze is mede-auteur van 3 oplossingsgerichte waaiers: 'Oplossingsgerichte intervisie', 'Oplossingsgericht werken 2.0' en 'Oplossingsgerichte vragen voor ouders'.

Online beschikbaar:

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 1 t/m 3 (79 blz.)

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 9 (42 blz.)

Jong, P. de, Berg I.K. (2015) De kracht van oplossingen, Handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie/druk 3. Uitgever: Hartcourt Assessment B.V., ISBN nr: 9789026522697. Hoofdstuk 11 (13 blz.) 

Cladder, H. Kan het korter, simpeler (247-256) (9 blz).

 


Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven