Wetgeving rondom zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 gelden in Nederland de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) indien het gaat over onvrijwillige en verplichte zorg. In deze wetten staan de rechten van de cliënt/patiënt voorop. 

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Wetgeving rondom zorg en dwang in Amsterdam, nog niet bekend op 10 nov 2023

In deze cursus over gezondheidsrecht wordt uitgebreid ingegaan op de wetgeving rondom zorg en dwang, zoals de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De cursus is gericht op het beschermen van de rechten van patiënten en cliënten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de opnamemogelijkheden en zorgmogelijkheden die deze wetten bieden, evenals aan het zorgplan en onvrijwillige zorg. Ook de regels voor ambulante zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang en het stappenplan komen aan bod. Ten slotte worden aan de hand van casussen uit de praktijk van studenten verschillende situaties besproken.