De seksuele ontwikkeling en genderdiversiteit; begeleiden & behandelen

Leer in de cursus 'Begeleiden & behandelen van seksuele ontwikkeling en genderdiversiteit' hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt en seksuele gezondheid bevordert bij cliënten. Ontwikkel professionele vaardigheden en kennis over seksuele levensloop, genderdiversiteit, LHBTQI+-personen, (L)VB en seksualiteit en Vlaggensysteem.

In de cursus 'Begeleiden & behandelen van seksuele ontwikkeling en genderdiversiteit' staat seksuele gezondheid en seksueel plezier centraal. Deze cursus leert je hoe je op een professionele en ontwikkelingsgerichte manier seksualiteit bespreekbaar maakt met jouw cliënten, collega's en de omgeving van jouw cliënt. Gedurende vijf dagen word je door de docenten begeleid en leer je een combinatie van nieuwe begrippen en vaardigheden. Recent wetenschappelijk inzicht en praktische methoden worden gecombineerd om zelf mee aan de slag te gaan.

Doelen

·      De deelnemer kent de seksuele levensloop (kennis),

·      De deelnemer is in staat om te bepalen op welk ontwikkelingsniveau zijn cliënt zich bevindt in de   seksuele ontwikkeling (vaardigheid),

·      De deelnemer kan de methodiek van het Vlaggensysteem toepassen, waarmee hij met cliënten in gesprek kan over de seksualiteit (vaardigheid),

·      De deelnemer kent belangrijke begrippen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit (kennis),

·      De deelnemer kent aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen (kennis),

·      De deelnemer kent een gewaardeerde basishouding om seksuele en genderdiversiteit een standaardaanbod te laten zijn binnen de orthopedagogische hulpverlening (attitude),

·      De deelnemer heeft zicht op belangrijke interventies en methoden voor het stimuleren van de seksuele ontwikkeling bij mensen met een (L)VB (kennis),

·      De deelnemer kent de meest voorkomende seksuele problemen en beheerst mogelijkheden om deze problemen te behandelen (kennis & vaardigheden),

·      De deelnemer kent de invloed van een lichamelijke beperking op de seksualiteit (kennis).


DagDatumTijden
1 3 oktober 20239:30 - 16:45
2 (Lesdag door Mariel)31 oktober 20239:30 - 16:45
3 7 november 20239:30 - 16:45
428 november 20239:30 - 16:45
519 december 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 jan 2022—13 jan 2025
Behandeling15Toegekend
Herregistratie30Toegekend
Diagnostiek15Toegekend

SKJ

geldig van 14 jan 2022—13 jan 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals30Toegekend

Psychologen, orthopedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals. WO en HBO-ers. 

Willem-Jan Schrama

Willem-Jan Schrama

Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem-Jan in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt! In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:
NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd
VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031


Mariel den Engelsman

Mariel den Engelsman

Mariel is sinds 2019 werkzaam als GZ-psycholoog binnen de vakgroep medische psychologie van het Bravis ziekenhuis. Hiervoor was zij werkzaam binnen de GGZ (basis en specialistisch), de VVT en andere ziekenhuizen. Zij behaalde haar registratie tot cognitief gedragstherapeut VGCT en specialiseert zich momenteel verder tot seksuoloog NVVS. Hierbij is haar doel om intimiteit en seksualiteit en de gevolgen van fysieke/medische aandoeningen hierop, een vaste plek te geven binnen de ziekenhuiszorg.

Naast haar  studie psychologie aan de Universiteit Leiden studeerde zij af aan de AKI, Hogeschool voor de kunsten en design in Enschede. Zij had vijf jaar een zelfstandige beroepspraktijk. Naast haar werkzaamheden als kunstenaar ontwikkelde zij educatieve programma’s (kunstonderwijs), gaf zij kunstlessen voor basis- en middelbare scholen en verzorgde zij workshops voor bedrijven en instellingen.

In 2019 verscheen haar debuutroman: "Het gaat wel weer over",  bij uitgeverij Brooklyn. Hierin schrijft zij zeldzaam openhartig, eerlijk en persoonlijk over haar eigen leven als patiënt en haar ervaringen in ziekenhuizen en met zorgverleners. Recht voor z’n raap, kritisch en met een gezonde dosis zelfspot beschrijft ze gedachten, gevoelens en gedragingen die we meestal vooral juist níet willen etaleren. Met haar boek en het delen van haar ervaringen op congressen, opleidingen en symposia hoopt zij een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de (patiëntgerichte)zorg.

 In navolging op haar boek is zij sinds 2020 columnist voor het Bravis ziekenhuis en schreef zij een aantal artikelen voor tijdschriften. Bruggen bouwen (tussen zowel medewerkers onderling als tussen zorgverleners en patiënten), het bieden van steun middels herkenning en het doorbreken van taboes vormen hierbij veelal het uitgangspunt.

 

 

Leuksink, P. (2014). Seksuele gezondheid. Probleemgeoriënteerd denken en handelen. Koninklijke Van Gorcum, Assen (328)

Contacturen: 30 uur

Zelfstudie: 17 uur

Naar boven