Seksuele & Genderdiversiteit

Deze cursus is gericht op belangrijke kennis die je zou moeten hebben over kinderen, jongeren en volwassen cliënten die behoren tot de LHBTQI+ doelgroep.

In de opleiding en het werkveld is nog weinig aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Vaak wordt uitgegaan van een traditioneel gezin en wordt aangenomen dat jeugdigen heteroseksueel zijn (“Heb je een vriendje c.q. vriendinnetje?”). Deze cursus is gericht op belangrijke kennis die de orthopedagoog zou moeten hebben over kinderen, jongeren en volwassen cliënten die behoren tot de LHBTQI+ doelgroep.

Na het verhelderen van de kernbegrippen en afkortingen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit gaat deze lesdag in op aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen. De deelnemers ontwikkelen hun professionele visie op inclusieve en diverse psychosociale zorg. Daarbij worden een aantal vaardigheden aangeleerd die de deelnemers meteen kunnen benutten. Kortom, de lesdag biedt een combinatie van inhoudelijke kennis en direct toepasbare praktische vaardigheden.

Doelen

  • De deelnemer kent belangrijke begrippen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit (kennis);
  • De deelnemer kent aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen (kennis);
  • De deelnemer kent een gewaardeerde basishouding om seksuele en genderdiversiteit een standaardaanbod te laten zijn binnen de orthopedagogische hulpverlening (attitude);


DatumTijden
14 november 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 19 jan 2022—18 jan 2025
diagnostiek3Toegekend
Behandeling3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 19 jan 2022—18 jan 2025
Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals6Toegekend
Willem-Jan Schrama

Willem-Jan Schrama

Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem-Jan in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt! In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:
NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd
VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031


Wordt online beschikbaar gesteld

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven