Seksuele & Genderdiversiteit

Deze cursus is gericht op belangrijke kennis die je zou moeten hebben over kinderen, jongeren en volwassen cliënten die behoren tot de LHBTQI+ doelgroep.

  1. Home
  2. Cursusaanbod
  3. Seksuele & Genderdiversiteit in WTC Utrecht op 14 nov 2023

De aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de opleiding en het werkveld is nog beperkt. Vaak wordt er uitgegaan van het traditionele gezin en wordt verondersteld dat jeugdigen heteroseksueel zijn ("Heb je een vriendje of vriendinnetje?"). Deze cursus richt zich op essentiële kennis die orthopedagogen zouden moeten hebben over kinderen, jongeren en volwassenen die tot de LHBTQI+ doelgroep behoren.

Deze lesdag begint met het verduidelijken van de kernbegrippen en afkortingen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit, gevolgd door aandachtspunten en risicofactoren met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+ personen. De deelnemers ontwikkelen hun professionele visie op inclusieve en diverse psychosociale zorg, waarbij een aantal vaardigheden worden aangeleerd die ze direct kunnen toepassen. Kortom, deze lesdag biedt een combinatie van inhoudelijke kennis en praktische vaardigheden die direct toepasbaar zijn.