NVO casusbeschrijving: Zo pak je het aan

Elke orthopedagoog in opleiding tot generalist krijgt er mee te maken: de casusbeschrijving.

Inhoud

Het goed op papier krijgen van het diagnostisch- en behandelproces kan een enorme uitdaging zijn. Het samenvatten en integreren van informatie, het opstellen van correcte hypothesen en uitwerken van een liefst evidence-based behandeling is een hele klus. De casusbeschrijving heeft immers een ander soort opbouw dan de verslaglegging van de eigen werkvloer en moet aan allerlei eisen voldoen. De beschrijving moet wetenschappelijk verantwoord zijn en zowel volledig als beknopt. 

In de cursus wordt het hele casusproces stapje voor stapje doorlopen. De richtlijnen van de NVO zijn de leidraad en worden nader uitgewerkt. Bij elke fase worden adviezen gegeven en wordt stilgestaan bij valkuilen. Er is aandacht voor het goed kunnen samenvatten van informatie en het objectief weergeven van de gegevens. De deelnemers leren hoe ze de diverse klachten kunnen groeperen en taxeren op ernst. Ze leren verbanden leggen en hypothesen opstellen. Er is aandacht voor het vormgeven en uitvoeren van een behandelplan.

In deze praktische tweedaagse cursus word je stap voor stap meegenomen in het hele proces. Er is aandacht voor academisch taalgebruik: hoe formuleer je zowel objectief als bondig, voor het hypothese-toetsend model versus handelingsgericht werken, voor de eisen van de NVO en het persoonlijk maken van je casusbeschrijving. Met de tools die je in deze cursus krijgt, wordt het schrijven en begeleiden van de casus een stuk eenvoudiger.


Doelstelling

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de eisen van de NVO wat betreft de casusbeschrijving
 • kun je op een academisch niveau informatie samenvatten en integreren
 • weet je welke vragen relevant zijn bij de intakefase
 • kun je de klachten goed clusteren
 • weet je hoe je de ernst van klachten kunt inschatten
 • kun je klachten met elkaar in verband brengen en hypothesen formuleren
 • kun je hypothesen omzetten naar meetbare onderzoeksvragen met de juiste onderzoeksmiddelen
 • weet je hoe je een goed integratief beeld kunt schrijven
 • kun je een goed behandelplan opstellen

 


DagDatumTijden
131 mei 20239:30 - 16:45
2 7 juni 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 2 sep 2020— 1 sep 2023
Herregistratie12Toegekend
Overige taken12Toegekend
Herregistratie supervisoren12Toegekend
Extra literatuurstudie12Toegekend
 • Orthopedagogen die in opleiding zijn tot orthopedagoog generalist.
 • Supervisoren NVO die meer grip willen op het hele proces van de casusbeschrijving.
 • Orthopedagogen die hun diagnostische aantekening willen behalen Orthopedagogen die hun verslaglegging en diagnostische vaardigheden willen verbeteren
Marije van Oostendorp

Marije van Oostendorp

drs. Marije van Oostendorp (orthopedagoog generalist en supervisor NVO) is hoofdbehandelaar in de basis-ggz en doet vanuit die functie zowel de diagnostiek als behandeling bij kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Daarnaast verzorgt zij diagnostiek en behandeling voor scholen en particulieren. Als supervisor NVO en begeleider van stagiaires van de UvA en VU heeft zij geleerd hoe zij studenten en supervisanten kan helpen bij het op papier krijgen van het diagnostisch proces. Daarnaast geeft zij bij King de cursus Leerstoornissen samen met Madelon van den Boer en bij de Rino cursussen over dyscalculie. 

Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven