Groepsleertherapie 40 uur

Leertherapie

De groepsleertherapie bestaat uit 5 dagen van 8 uur, dit komt overeen met 25 sessies. Voor het lidmaatschap van de VGCt zijn minimaal 25 sessies nodig en maximaal 50 sessies. Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGzPt.


In deze leertherapie werken we met de vraag 'waar kom je vandaan' door middel van genogrammen en 'waar ga je heen' met behulp van opstellingen. Daarvoor gebruiken we de 'zin van je verlangen', ofwel een zin van 3 woorden/woordgroepen of een tekening met drie elementen die uitdrukt wat je wilt. Door deze experiëntieel met opstellingen te benaderen, ontdek je waar je krachtbronnen, blokkades en pijnplekken zitten en hoe je in je leerproces verder kan komen. Je leert jezelf kennen op een manier waardoor je jezelf als instrument kan inzetten in de therapeutische relatie.

Het theoretisch kader vormt de Identiteitsgerichte Psychotraumatherapie volgens Franz Ruppert die een verwantschap toont en kan worden opgevat als een experiëntele verdieping van de schematherapie (zie www.zielsbelang.nl). Hij telt voor 25 uur als leertherapie voor de VGCt en in het kader van de PT/KP-opleiding. 

Over de docent

Walter de vries beschrijft zichzelf als volgt: 

Als leertherapeut wil ik je helpen jezelf als instrument te slijpen door je krachten te benutten, blinde vlekken bij jezelf te ontdekken en in verbinding te komen en te blijven met je gevoelens, wanneer je in verbinding met je cliënten treedt. Daarbij maak ik gebruik van het schematherapeutisch referentiekader, van opstellingenwerk en werk ik met werkvormen zoals opstellingenwerk, uitwisseling in de groep en delen in duo’s.

Mijn stijl is direct, empathisch en niet-oordelend. In de therapie werken we met genotrammen, opstellingen, uitwisseling in groep en in duo’s. Ook de schema’s uit de schematherapie die je bij jezelf ontdekt en mindfulness krijgen aandacht. We stemmen ons af op je behoefte. Het is meer therapie in de groep dan met de groep, maar de groep is natuurlijk een grote krachtbron.  


DagDatumTijden
121 april 20239:00 - 17:00
212 mei 20239:00 - 17:00
313 mei 20239:00 - 17:00
414 mei 20239:00- 17:00
5 2 juni 20239:00 - 17:00

VGCt

Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (vgct).40Toegekend

Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl

Voor meer informatie over het verdwijnen van leertherapie en de overgangsregeling, zie deze link. 


Walter de Vries

Walter de Vries

Drs. Walter de Vries is supervisor van de VGCT en geeft al 10 jaar lang meerdere basis- en vervolgcursussen gedragstherapie incompany en bij diverse opleidingsinstituten, waaronder over trauma en over de therapeutische relatie. Hij werkt in eigen opleidings-, onderwijs- en psychotherapiepraktijk Zielsbelang in Culemborg (www.zielsbelang.nl) en geeft daar psychotherapie, coaching, supervisie (VGCT/NVP) en leertherapie(-groepen).


Voor leertherapie hoeft er geen literatuur te worden gelezen. 


Naar boven