Groepsleertherapie 40 uur

Leertherapie

De groepsleertherapie bestaat uit 5 dagen van 8 uur, dit komt overeen met 25 sessies. Voor het lidmaatschap van de VGCt zijn minimaal 25 sessies nodig en maximaal 50 sessies. Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGzPt.


In deze leertherapie werken we met de vraag 'waar kom je vandaan' door middel van genogrammen en 'waar ga je heen' met behulp van opstellingen. Daarvoor gebruiken we de 'zin van je verlangen', ofwel een zin van 3 woorden/woordgroepen of een tekening met drie elementen die uitdrukt wat je wilt. Door deze experiëntieel met opstellingen te benaderen, ontdek je waar je krachtbronnen, blokkades en pijnplekken zitten en hoe je in je leerproces verder kan komen. Je leert jezelf kennen op een manier waardoor je jezelf als instrument kan inzetten in de therapeutische relatie.

Het theoretisch kader vormt de Identiteitsgerichte Psychotraumatherapie volgens Franz Ruppert die een verwantschap toont en kan worden opgevat als een experiëntele verdieping van de schematherapie (zie www.zielsbelang.nl). Hij telt voor 25 uur als leertherapie voor de VGCt en in het kader van de PT/KP-opleiding. 

Over de docent

Walter de vries beschrijft zichzelf als volgt: 

Als leertherapeut wil ik je helpen jezelf als instrument te slijpen door je krachten te benutten, blinde vlekken bij jezelf te ontdekken en in verbinding te komen en te blijven met je gevoelens, wanneer je in verbinding met je cliënten treedt. Daarbij maak ik gebruik van het schematherapeutisch referentiekader, van opstellingenwerk en werk ik met werkvormen zoals opstellingenwerk, uitwisseling in de groep en delen in duo’s.

Mijn stijl is direct, empathisch en niet-oordelend. In de therapie werken we met genotrammen, opstellingen, uitwisseling in groep en in duo’s. Ook de schema’s uit de schematherapie die je bij jezelf ontdekt en mindfulness krijgen aandacht. We stemmen ons af op je behoefte. Het is meer therapie in de groep dan met de groep, maar de groep is natuurlijk een grote krachtbron.  


DagDatumTijden
116 december 20229:00 - 17:00
220 januari 20239:00 - 17:00
321 januari 20239:30 - 16:45
422 januari 20239:00 - 17:00
517 februari 20239:00 - 17:00

VGCt

Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie (vgct).40Toegekend

Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl

Verdwijnen leertherapie en overgangsregeling

Iedere cgt’er i.o. die tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2023 start met VGCt-supervisie in het kader van de CGT-opleiding krijgt de keuze om te starten met de opleiding nieuwe stijl of de huidige opleiding te vervolgen. Iedereen die ná 30 juni 2023 start met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut zal het nieuwe opleidingstraject, waarin leertherapie vervangen is, gaan volgen.

De overgangsregeling vervanging leertherapie loopt tot 1 januari 2026. Deze overgangsregeling is voor mensen die vóór 1 juli 2023 gestart zijn met supervisie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt en gekozen hebben voor een traject met leertherapie (CGT-opleiding oude stijl).

Vanaf 1 januari 2026 is het niet meer mogelijk leertherapie in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut mee te laten tellen. Dat wil dus zeggen dat de leertherapie vóór deze datum volledig afgerond moet zijn.


Walter de Vries

Walter de Vries

Drs. Walter de Vries is supervisor van de VGCT en geeft al 10 jaar lang meerdere basis- en vervolgcursussen gedragstherapie incompany en bij diverse opleidingsinstituten, waaronder over trauma en over de therapeutische relatie. Hij werkt in eigen opleidings-, onderwijs- en psychotherapiepraktijk Zielsbelang in Culemborg (www.zielsbelang.nl) en geeft daar psychotherapie, coaching, supervisie (VGCT/NVP) en leertherapie(-groepen).


Voor leertherapie hoeft er geen literatuur te worden gelezen. 


Naar boven