aan de slag met het OPP

Inhoud:

Het OPP is een verplicht document voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben op regulier onderwijs en voor alle leerling op speciaal (basis)onderwijs. Maar hoe zorg je dat het OPP niet een blok aan je been wordt of onder in een la belandt? In deze cursus leer je de achtergrond van het OPP, de wetten en regels en de verplichte onderdelen, maar ook hoe je kunt zorgen dat het OPP een zinvol document wordt waar je op een prettige manier in samenwerking met ouders mee kunt werken. 

Samenvatting:

Na deze cursus weet de cursist alles van het OPP en hoe het OPP het beste kan worden gebruikt. 

Doelstelling:

  • Je bent bekend met de regels en wetten rondom het OPP
  • Je weet welke onderdelen van het OPP wettelijk verplicht zijn
  • Je weet hoe de verschillende onderdelen van het OPP met elkaar samenhangen
  • Je bent in staat om onderwijsondersteuningsbehoeften en (SMART) doelen op te stellen
  • Je bent in staat om beschermende en belemmerende factoren op te stellen
  • Je kunt over het OPP communiceren met ouders
  • Je kunt een praktisch format maken voor het OPP bij jou op school
  • Je bent in staat het OPP in de dagelijkse praktijk te gebruiken, als een nuttig en zinvol document

Werkwijze:

Gedurende deze dag zal er veel afwisseling zijn. Door bespreking van theorie, voorlichting, zelf ervaren en oefenen, zal de cursist na deze dag alles weten over het OPP.  


 


 

 

DatumTijden
24 maart 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Diagnostiek6In aanvraag

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals6In aanvraag

Gedragsdeskundigen, (school)psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn op school, IB-ers, leerkrachten met taken op gebied van OPP.

 

Klaartje Cuppen

Klaartje Cuppen

Klaartje Cuppen is schoolpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Binnen haar eigen praktijk Bureau Klaar in Haarlem behandelt ze kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Voornamelijk maakt ze hierbij gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en ACT. Begeleiding van ouders vindt Klaartje van groot belang, net als contact leggen met de scholen van de kinderen en jongeren die zij behandelt. Ze heeft op meerdere scholen gewerkt als schoolpsycholoog (zowel PO als VO) en kent het onderwijs dus van binnenuit. Naast haar werk in haar praktijk geeft Klaartje graag les op de Universiteit, verzorgt ze trainingen en werkt ze bij het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. Klaartje probeert te verbinden tussen zorg en onderwijs.

Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing 

Naar boven