Mindfulness based interventies: een introductie

In deze 2-daagse cursus wordt ervaringsgericht leren afgewisseld met kennisoverdracht vanuit het gedachtegoed van de mindfulness. 

In deze 2-daagse cursus wordt ervaringsgericht leren afgewisseld met kennisoverdracht vanuit het gedachtegoed van de mindfulness.  Als deelnemer raak je bekend met de plek van mindfulness binnen de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Door de beoefening en uitwisseling, ontwikkel je een mindfulle houding in je werk. De kernvaardigheid opmerkzaamheid uit de mindfulness staat hierin centraal. 

Er wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, de wetenschappelijke onderbouwing en de verschillende mindfulness based interventies, waaronder ook de interventies passend binnen de jeugdzorg. We oefenen met vaardigheden in het geven van mindfulnessoefeningen en raken bekend met de enquiry, een specifieke gespreksvaardigheid binnen de mindfulness. Deelnemers ontwikkelen vriendelijkheid, een niet oordelende houding en meer aanwezigheid in het hier en nu. Deze is toepasbaar binnen de therapeutische setting en voor zichzelf als professional.

Theoretische achtergrond

De Mindfulness Based Stress Reduction training of aandachttraining is begin jaren ‘80 ontwikkeld door de Amerikaanse moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn. Als beoefenaar van vipassana-meditatie en yoga bracht hij inzichten uit deze oosterse wijsheidstradities samen met zijn kennis van de westerse medische wetenschap en de cognitieve psychologie, en ontwikkelde op basis hiervan het Mindfulness-Based Stress Reduction-programma.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een variant van MBSR, gericht op terugvalpreventie bij depressie. Deelnemers leren om de ‘trigger’ voor een nieuwe depressie, negatieve gedachten en gevoelens, tijdig te herkennen. Door deze gedachten en gevoelens te leren zien als voorbijgaande gebeurtenissen vermindert de kans op het opnieuw optreden van een depressie. Deze training is ontwikkeld door Teasdale, Segal en Williams in 2000. 

De afgelopen jaren zijn er meerdere Mindfulness based interventies (MBI’s), geïnspireerd op MBSR en MBCT, ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. Er zijn ook verschillende mindfulness based interventies ontwikkeld voor de jeugdzorg, zoals Mindful Parenting, Mindful met je baby en Mindful met je peuter. 

Uitgangspunten van de cursus 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Ontstaansgeschiedenis MBSR/MBCT
 • Wetenschappelijke onderbouwing MBSR/MBCT
 • Ervaringsgericht leren met de bodyscan en ademruimte
 • De plek van de ademruimte binnen de MBCT 
 • Ervaren en oefenen van de enquiry
 • Mindfulness based interventies in de jeugdzorg
 • Ontstaansgeschiedenis MBSR/MBCT
 • Wetenschappelijke onderbouwing MBSR/MBCT
 • Ervaringsgericht leren met de bodyscan 
 • Als trainer oefenen met het geven van de bodyscan
 • Ervaren en oefenen van de enquiry

Algemene leerdoelen 

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over en/of ervaring met : 

 1. De plek van MBSR/MBCT binnen de CGT
 2. Zelf ervaren van de bodyscan en de ademruimte
 3. Begeleiden van de bodyscan en de ademruimte
 4. Oefenen met de enquiry( aandachtgerichte gespreksvaardigheid)
 5. De verschillende mindfulness based interventies weten, zowel bij volwassenen als bij kinderen en ouders
DagDatumTijden
111 juli 202311:30 - 18:00
218 juli 202311:30 - 18:00

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 nov 2021— 9 nov 2024
Behandeling 6Toegekend
Extra literatuurstudie12Toegekend
Overige taken4Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Herregistratie12Toegekend

VGCt

geldig van 10 nov 2021— 9 nov 2024
nascholing 12Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

(gz) psychologen, orthopedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals 

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer is werkzaam als gezondheidspsycholoog. Zij is supervisor VGCt en Mindfulnesstrainer categorie 1 VMBN en opgeleid in het toepassen van EMDR, ACT en schematherapie. Zij heeft binnen de basis en specialistische GGZ ervaring opgedaan met verschillende problematieken: somberheidsklachten, angstklachten, lichamelijke onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsproblematiek. De laatste jaren werkt zij als (regie)behandelaar binnen de specialistische jeugdzorg, waar zij vanuit een systemische visie kijkt naar gezinsproblematiek. Vanuit haar eigen praktijk geeft zij met veel plezier mindfulnesstrainingen aan volwassenen. Zij verzorgt leertherapie, supervisie en scholing voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en voor (her)registratie SKJ.

Begeleide intervisie van Wieke

Mindfulness-based begeleide intervisie heeft als doel de houding van mindfulness naar jezelf en cliënten te bevorderen. Binnen de begeleide intervisie is aandacht voor het volgende:

·       vanuit de automatische piloot overschakelen naar bewuste reactie

·       bewust worden van (kritische) gedachte 

·       observeren en afstand nemen van oordelende gedachten naar jezelf als professional en naar cliënten

·       een houding van nieuwsgierigheid cultiveren;

·       warmte, vriendelijkheid, menselijkheid en verbondenheid stimuleren

Tijdens begeleide intervisie oefenen we met de belichaming van mindfulness en zijn we ons bewust van de houdingskwaliteiten van mindfulness, zoals niet-oordelen, geduld, vertrouwen, acceptatie. 

Tijdens de begeleide intervisie bijeenkomsten wordt gewerkt met inbreng van de deelnemers met gebruik van verschillende intervisiemethoden die ook deels door de deelnemers voorbereid worden. Daarnaast is er ook aandacht voor kennisoverdracht en meer specifiek mindfulness interventies in de praktijk. Binnen de begeleide intervisie wordt gewerkt aan de doelen van het POP plan en delen deelnemers hun ontwikkelingspunten. Het volgende boek dient men zelf aan te schaffen:

Segal, Z., Willimans, G. & Teasdale, D. (2013). Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld. 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven