Mindfulness based interventies: een introductie

In deze 2-daagse cursus wordt ervaringsgericht leren afgewisseld met kennisoverdracht vanuit het gedachtegoed van de mindfulness. 

In deze 2-daagse cursus wordt ervaringsgericht leren afgewisseld met kennisoverdracht vanuit het gedachtegoed van de mindfulness.  Als deelnemer raak je bekend met de plek van mindfulness binnen de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Door de beoefening en uitwisseling, ontwikkel je een mindfulle houding in je werk. De kernvaardigheid opmerkzaamheid uit de mindfulness staat hierin centraal. 

Er wordt aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, de wetenschappelijke onderbouwing en de verschillende mindfulness based interventies, waaronder ook de interventies passend binnen de jeugdzorg. We oefenen met vaardigheden in het geven van mindfulnessoefeningen en raken bekend met de enquiry, een specifieke gespreksvaardigheid binnen de mindfulness. Deelnemers ontwikkelen vriendelijkheid, een niet oordelende houding en meer aanwezigheid in het hier en nu. Deze is toepasbaar binnen de therapeutische setting en voor zichzelf als professional.

Theoretische achtergrond

De Mindfulness Based Stress Reduction training of aandachttraining is begin jaren ‘80 ontwikkeld door de Amerikaanse moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn. Als beoefenaar van vipassana-meditatie en yoga bracht hij inzichten uit deze oosterse wijsheidstradities samen met zijn kennis van de westerse medische wetenschap en de cognitieve psychologie, en ontwikkelde op basis hiervan het Mindfulness-Based Stress Reduction-programma.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een variant van MBSR, gericht op terugvalpreventie bij depressie. Deelnemers leren om de ‘trigger’ voor een nieuwe depressie, negatieve gedachten en gevoelens, tijdig te herkennen. Door deze gedachten en gevoelens te leren zien als voorbijgaande gebeurtenissen vermindert de kans op het opnieuw optreden van een depressie. Deze training is ontwikkeld door Teasdale, Segal en Williams in 2000. 

De afgelopen jaren zijn er meerdere Mindfulness based interventies (MBI’s), geïnspireerd op MBSR en MBCT, ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. Er zijn ook verschillende mindfulness based interventies ontwikkeld voor de jeugdzorg, zoals Mindful Parenting, Mindful met je baby en Mindful met je peuter. 

Uitgangspunten van de cursus 

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Ontstaansgeschiedenis MBSR/MBCT
 • Wetenschappelijke onderbouwing MBSR/MBCT
 • Ervaringsgericht leren met de bodyscan en ademruimte
 • De plek van de ademruimte binnen de MBCT 
 • Ervaren en oefenen van de enquiry
 • Mindfulness based interventies in de jeugdzorg
 • Ontstaansgeschiedenis MBSR/MBCT
 • Wetenschappelijke onderbouwing MBSR/MBCT
 • Ervaringsgericht leren met de bodyscan 
 • Als trainer oefenen met het geven van de bodyscan
 • Ervaren en oefenen van de enquiry

Algemene leerdoelen 

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over en/of ervaring met : 

 1. De plek van MBSR/MBCT binnen de CGT
 2. Zelf ervaren van de bodyscan en de ademruimte
 3. Begeleiden van de bodyscan en de ademruimte
 4. Oefenen met de enquiry( aandachtgerichte gespreksvaardigheid)
 5. De verschillende mindfulness based interventies weten, zowel bij volwassenen als bij kinderen en ouders
DagDatumTijden
1 8 februari 20239:30 - 16:45
222 februari 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 10 nov 2021— 9 nov 2024
Behandeling 6Toegekend
Extra literatuurstudie12Toegekend
Overige taken4Toegekend
Diagnostiek2Toegekend
Herregistratie12Toegekend

VGCt

geldig van 10 nov 2021— 9 nov 2024
nascholing 12Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

(gz) psychologen, orthopedagogen, jeugd- en gezinsprofessionals 

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer is werkzaam als gezondheidspsycholoog. Zij is supervisor VGCt en Mindfulnesstrainer categorie 1 VMBN en opgeleid in het toepassen van EMDR, ACT en schematherapie. Zij heeft binnen de basis en specialistische GGZ ervaring opgedaan met verschillende problematieken: somberheidsklachten, angstklachten, lichamelijke onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsproblematiek. De laatste jaren werkt zij als (regie)behandelaar binnen de specialistische jeugdzorg, waar zij vanuit een systemische visie kijkt naar gezinsproblematiek. Vanuit haar eigen praktijk geeft zij met veel plezier mindfulnesstrainingen aan volwassenen. Zij verzorgt leertherapie, supervisie en scholing voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en voor (her)registratie SKJ.

Het volgende boek dient men zelf aan te schaffen:

Segal, Z., Willimans, G. & Teasdale, D. (2013). Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld. 

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven