De opvoeding draait door!

In deze interactieve cursus leer je hoe je snel en efficiënt ouders met alledaagse opvoedingsvragen weer op de rit kan helpen. De cursus richt zich op jouw rol als therapeut en wat jij voor ouders kan betekenen bij de opvoeding van hun kinderen. 

Inhoud
Deze cursus richt zich op vraagstukken bij ouders over de opvoeding van hun kinderen. Je leert hoe je snel en efficiënt ouders met alledaagse opvoedingsvragen weer op de rit kan helpen. De volgende vragen worden in de cursus behandeld: 

 • Wat is adviseren eigenlijk en werkt het?
 • Hoe herken je terugkerende patronen in opvoedingssituaties?
 • Wat is de grens van je vakgebied en wanneer en verwijs je door?
 • Wat werkt en wat niet? Hoe zit het met jouw persoonlijke grens?
 • Hoe kan je lastige onderwerpen zoals slaan, misbruik of verslaving bespreekbaar maken?
 • Ben jij in staat om probleemeigenaarschap in goede banen te leiden?
 • Hoe kijk jij aan tegen ouders met opvoedingsvragen en wat denken zij over jou?
 • Hoeveel kennis over pedagogiek moet je eigenlijk hebben om een goed gesprek over opvoeden te voeren?
 • Hoe ziet een goede intake eruit?

Doelstelling

 • Na deze training heeft de cursist voldoende in huis om een antwoord op bovenstaande te geven maar bovenal toe te kunnen passen. 
 • De cursist leert om met minder inspanning meer rendement en plezier uit zijn of haar werk te halen en in twee gesprekken ouders weer op de rit te helpen.

Werkwijze
We gaan in deze cursus op onderzoek uit naar wat voor jou persoonlijk werkt en hoe je kan omgaan met bovengenoemde vragen. We gaan oplossingsgericht te werk met je eigen casuïstiek en met die van mede-cursisten. De cursus sluit nauw aan bij de praktijk van alledag. Soms zal er een begeleide discussie zijn, een spelvorm of een invulopdracht. Afwisselend zullen individuele, plenaire en opdrachten in subgroepen worden aangeboden. Ten alle tijden met respect voor de kennis, achtergrond en mogelijkheden van de cursist. 

Wijze van toetsing
De toetsing bestaat uit een schriftelijke casusbeschrijving (reflectie-opdracht) waaruit blijkt dat het geleerde in praktijk is gebracht.

DagDatumTijden
1 9 maart 20239:30 - 16:45
230 maart 20239:30 - 16:45

SKJ

geldig van 16 okt 2020—16 okt 2023
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional18Toegekend

Jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers.

Katrien Laane

Katrien Laane

Katrien Laane is pedagoog en trainer, gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat bij Lunamare. Zij is grondlegger van de OpvoedParty, een interventie die professionals helpt om moeiteloos in gesprek te komen met ouders met opvoedingsvragen. Als ondernemer en trainer probeert zij altijd het mooiste in de ander naar boven te halen. Liefdevolle confrontatie, leren door ervaring en humor zijn haar op 't lijf geschreven.

 

Warm aanbevolen literatuur

Methodiek oudergericht pedagogisch adviseren - Sonja Ehlers & Meta Kuipers

In 10 stappen moeiteloos in gesprek met ouders - Katrien Laane (Bestellen kan via https://opvoedparty.nl/product...)


Aanbevolen literatuur

Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie - Marga Burggraaff-Huiskes

Mag ik je geen advies geven? - Huub Buijssen

Je luistert niet. Wat je niet hoort, maar wel wilt weten - Kate Murphy


Artikelen en achtergrondinformatie

Literatuur_-_Alice_vd_Pas.pdf

Literatuur_-_BalansmodelBakker.pdf

Literatuur_-_Belsky_Plus-model_(transactionele_model).pdf

Literatuur_-_Expoo_-_Wat_is_opvoeding_Raets___Boven.pdf

Literatuur_-_Gespreksvoering_beslisboom.pdf

Literatuur_-_Schema_Kousemaker.pdf

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven