Dyslexie; de verdieping

Tijdens deze verdiepingsdag staan we stil bij de meest recente praktische dilemma’s en wetenschappelijke inzichten. We gaan in op differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij dyslexie, evenals diverse casussen die cursisten in de praktijk tegenkomen.

Inhoud

Wetenschap en praktijk op het gebied van dyslexie staan niet stil. Nieuwe wetenschappelijke inzichten leiden tot aanpassingen van diagnostiek of behandeling in de praktijk en andersom leiden ervaringen of vragen uit de praktijk tot nieuwe wetenschappelijke studies. Tijdens deze verdiepingsdag staan we stil bij de meest recente praktische dilemma’s en wetenschappelijke inzichten. We gaan in op differentiaal diagnostiek en comorbiditeit bij dyslexie, evenals diverse casussen die cursisten in de praktijk tegenkomen.

Deze cursusdag start met de nieuwste inzichten wat betreft lezen, spellen en dyslexie. Vervolgens wordt ingegaan op een tweetal verdiepende thema’s met directe relevantie voor de praktijk, zoals dyslexie bij hoog- of laagbegaafdheid en veelvoorkomende comorbide stoornissen. Daarbij wordt expliciet stilgestaan bij passende adviezen aan leerlingen, ouders en leerkrachten wanneer geen sprake blijkt van dyslexie. De rest van de middag wordt besteed aan het bespreken van casussen met daarbij specifieke vragen van de cursisten.


 Doelstelling 

Na afloop van de cursus;

  • Zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste inzichten wat betreft diagnostiek en behandeling bij dyslexie.
  • kunnen de deelnemers bij diverse casussen een goede afweging maken of er sprake is van dyslexie of dat een andere diagnose dan wel aanpak passend is.

 

 

 

 

 

 

DatumTijden
1 december 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

Behandeling3Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Herregistratie6Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 24 mrt 2023—23 mrt 2026
Diagnostiek 3In aanvraag
Overige taken 0,5In aanvraag
Herregistratie 6,5In aanvraag
Behandeling 3In aanvraag

Deze cursus is bedoeld voor psychologen en (ortho)pedagogen, werkzaam in de schoolpraktijk, de jeugdzorg, of  GGZ, met een aantal jaar ervaring met diagnostiek dan wel behandeling in het kader van dyslexie. Van de cursisten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van meest recente vorm van de brochure Dyslexie van Stichting Dyslexie Nederland en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling.

 

Madelon van den Boer

Madelon van den Boer

Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. In 2014 promoveerde zij op onderzoek naar de leesontwikkeling bij kinderen. In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden op de basisschool en op het aanleren van vreemde talen en het aanpakken van dyslexie op het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam op een basisschool. 

Wordt digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 6 uur

Zelfstudie: 3 uur

Naar boven