Didactische vaardigheden

Hoe breng je kennis over? Hoe geef je handvatten voor de praktijk? Hoe motiveer je medewerkers om met inhoudelijke kennis aan de slag te gaan? Het bevorderen van inzicht en het omzetten van theoretische kennis naar handelingen in de praktijk staat in deze cursus centraal. 

Inhoud
Hoewel zij daar meestal niet voor zijn opgeleid hebben therapeuten, gedragskundigen en gedragskundig medewerkers, werkzaam in de zorg of het onderwijs, in hun praktijk te maken met het trainen van groepen of teams. Deze trainingen hebben veelal een inhoudelijk karakter. Kennis van de inhoud is bij deze beroepsgroepen niet het probleem. Maar, hoe je kennis overbrengt, hoe je handvatten geeft voor de praktijk en hoe je medewerkers motiveert om met de kennis aan de slag te gaan, wordt veelal als lastig ervaren. Daarom richt deze cursus didactische vaardigheden zich op deze uitdagingen. Bij het geven van trainingen gaat het om het bevorderen van inzicht en het omzetten van theoretische kennis naar handelingen in de praktijk. Dat staat in deze cursus centraal.

Het doel van de cursus is het ontwikkelen van de benodigde kennis en vaardigheden om een training te ontwerpen en om trainingen uit te voeren. Deze kennis en vaardigheden worden voortdurend gekoppeld aan de inhoud van de zorg of het onderwijs. Daarom wordt gedurende deze cursus proces en inhoud nadrukkelijk gekoppeld. Het beoogde effect van deze cursus is dat de genoemde beroepsgroepen didactische vaardigheden ontwikkelen waarmee zij zelfbewust, doelgericht, zelfstandig en interactief trainingen kunnen geven. Thema’s zijn: omgaan met weerstand, leerstijlen en het gebruik van werkvormen.

Kaders Cursus

  • Bewustwording van de attitude als trainer/docent
  • Het ontwikkelen van didactische vaardigheden
  • Het hanteren van groepsprocessen
  • Aansluit bij leerstijlen
  • Het omgaan met weerstanden en het bevorderen van motivatie
  • Het toepassen van werkvormen

Werkwijze
Na een theoretische verdieping wordt als didactisch principe het ervaringsleren gehanteerd. De cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces door een bijdrage te leveren bij het uitvoeren van opdrachten en oefeningen. Naast theoretische kapstokken, vormt het oefenen een belangrijk onderdeel van de training.

Wijze van toetsing
De cursisten krijgen gedurende de cursus praktijk- en verwerkingsopdrachten waaronder het maken van een video-opname en na afloop van dag 2 volgt een eindopdracht. Deze eindopdracht is een beschrijving van het ontwerp en de uitvoering een training.

DagDatumTijden
121 september 20239:30 - 16:45
212 oktober 20239:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 20 sep 2021—19 sep 2024
Behandeling1Toegekend
Diagnostiek1Toegekend
Overige taken10Toegekend
Herregistratie12Toegekend
Extra literatuur8Toegekend

SKJ

Jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

De cursus is bedoeld voor therapeuten, gedragskundigen en gedragskundig medewerkers werkzaam in de zorg of onderwijs. Ook functionarissen die in de dagelijkse praktijk teams ondersteunen zoals leidinggevenden of teamcoaches, komen ook voor deze cursus in aanmerking.

Martin de Vor

Martin de Vor

Martin de Vor is orthopedagoog-generalist BIG, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO/NIP supervisor. Martin is tientallen jaren bij verschillende instellingen als senior gedragskundige werkzaam geweest. Vanuit die achtergrond is hij thans actief als consulent en docent in het (post)academisch onderwijs. Hij is auteur van het boek 'Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking'. Dit boek is verschenen in 2014.

Literatuur

Galan, K., de (2015), Van deskundige naar trainer, trainen als tweede beroep, Pearson Benelux, ISBN 9789462720107

Over dit boek dienen de cursisten te beschikken, aanvullende literatuur wordt online door King nascholing beschikbaar gesteld

Contacturen: 12 uur

Zelfstudie: 8 uur

Naar boven