Workshop Storytelling; Basis en Verdieping

In de praktijk lopen behandelaren vast in de therapie als er ofwel sprake is van preverbaal trauma bij de client ofwel als cliënten niet (meer) beschikken over de cognitieve vaardigheden om het EMDR standaardprotocol te begrijpen. Toch wil men traumabehandeling uitvoeren. Dat kan via Story telling!

Let op: Er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder 'doelgroep'. 

Deze workshop vindt plaats in samenwerking met EMDR-Zuid.

Inhoud

Omdat het activeren en of het ophalen van de herinnering niet direct via de cliënt plaats kan vinden, halen we bij Story telling (ook wel de Verhalenmethode genoemd) de herinnering indirect op via de ouders, verzorgers of familieleden. Aan het einde van de workshop beheerst u Story telling en weet u het toe te passen bij verscheidene doelgroepen. 


Werkwijze

In de workshop wordt in de ochtend uitvoerig aandacht besteed aan de Basis methode Story Telling. De methode wordt nader uitgelegd en er wordt mee geoefend. Er wordt geoefend met het schrijven van een verhaal en tevens komt de indicatiestelling aan de orde. Dit alles wordt ondersteund met videofragmenten.

In de middag zal aandacht besteed worden aan de Verdieping. Onderwerpen die aan bod komen in de middag zijn;

- Story telling bij verscheidene doelgroepen 
- Story telling en de inzet van het systeem - Story telling en de inzet van attributen - Story telling en cognitieve interweaves
- van Story telling naar Standaardprotocol

De workshop heeft een interactief karakter. Naast theorie en videomateriaal zal tevens geoefend worden met de interventie en is er ruimte voor nabespreking.


Aanwezigheid

NB! Voor het verkrijgen van het certificaat is 100% aanwezigheid verplicht.


DatumTijden
4 oktober 20229:30 - 17:00

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31 dec 2019—19 dec 2022
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling2Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuurstudiepunten3Toegekend
Herregistratie7Toegekend

FGzPt

geldig van 3 dec 2019— 2 jun 2023
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog8Toegekend

Deze workshop is bedoeld voor psychologen,  psychotherapeuten en psychiaters, die werkzaam zijn met cliënten die trauma gerelateerde klachten hebben maar welke niet met het EMDR standaardprotocol behandeld kunnen worden. Men dient de Basistraining EMDR gevolgd te hebben. Voor deze training zijn toelatingseisen van toepassing:

Tot de workshop worden therapeuten toegelaten die de basis- of vervolg training EMDR hebben gevolgd bij een door de VEN erkende instelling.

De gevraagde documenten worden bij  inschrijving digitaal opgevraagd.


drs. Indra Spierts

drs. Indra Spierts

Indra Spierts is  door EMDR Europe gecertificeerd als zowel EMDR Volwassen als EMDR Kinder- en Jeugd trainer. Als EMDR supervisor en GZ Psycholoog en Kinder-  & Jeugdpsycholoog  is zij sinds ruim 25 jaar  werkzaam binnen de Geestelijke gezondheidszorg als behandelaar.

Cursisten ervaren haar manier van lesgeven als enthousiast, met duidelijk veel  praktijkervaring, goed aansluitend bij de doelgroep van de training.

Als docent is zij werkzaam in postdoctorale- en nascholingsopleidingen.


Wordt online beschikbaar gesteld door King nascholing.

Naar boven