Systemisch werken

Vergroot je vaardigheden waardoor verhaal van de cliënt verruimd en genuanceerd kan worden zodat er een nieuw verhaal en meervoudige betekenissen ontstaan.

Inhoud

In deze tweedaagse cursus wordt de narratieve gespreksvoering behandeld vanuit de theorieën van White, Erickson en Bateson, tevens worden de verschillende stromingen binnen de narratieve therapie belicht.

In de cursus wordt aandacht gegeven aan de mens als verhalenverteller en de meerstemmigheid en meervoudigheid van verhalen.

Middels theorie en filmfragmenten wordt inzicht gegeven in de functies van verhalen als het medium waarin we onze behoeften uitdrukken. Er zal geoefend worden met stellingen, opdrachten, rollenspelen en filmfragmenten.

Veel aandacht zal besteed worden een het creëren van een goede werkrelatie en de juiste manier van vragen stellen en manieren van invoegen, het letten op nonverbale signalen van de cliënt, stiltes en ingaan op haperingen en wat niet gezegd wordt. Door te oefenen met deze vaardigheden kan  het probleemverhaal van de cliënt verruimd en genuanceerd worden en kan er een nieuw verhaal en meervoudige betekenissen ontstaan.

Hierbij zal tevens ruimte gemaakt worden voor de sociale context van de cliënt(en); uitspraken, gewoontes, gender, cultuur, economische klasse etc.

Ook wordt in deze cursus  gebruik gemaakt van diverse materialen, toegespitst op de verschillende doelgoepen (LVB, dementie, multiproblemgezinnen, andere culturen).


Werkwijze

Middels filmfragmenten, oefeningen en werken met materialen en technieken wordt inzicht gegeven in de meervoudigheid van verhalen en mogelijkheden van de narratieve therapie om meerdere perspectieven te ontwikkelen samen met de cliënt(en) Er wordt gebruik gemaakt van het narratief genogram, de tijdlijn, werken met duplo (een taal erbij).

Er wordt een start gemaakt met het leren invoegen bij de cliënt(en), de juiste vragen te stellen, ingaan op haperingen en stiltes laten vallen en samen met de cliënt(en) op zoek gaan naar het alternatieve verhaal.


Doelstelling

Deze tweedaagse cursus biedt een kennismaking met de verschillende stromingen binnen de narratieve therapie, Deelnemers leren de ideeën te introduceren in hun eigen praktijk, in te voegen in het systeem en narratieve vaardigheden te ontwikkelen, daarbij het inzetten van gerichte interventies.

Narratief werken biedt een uitbreiding van de bestaande hulpverleningsmethodieken en veel mogelijkheden om zowel met individuen als gezinnen te werken naar een nieuw perspectief.


Toetsing

Het beschrijven van een casus waarbij je de opgedane kennis en vaardigheden hebt toegepast in de praktijk.DagDatumTijden
110 mei 20229:30 - 16:45
231 mei 20229:30 - 16:45

NVRG

geldig van 15 sep 2020—14 sep 2023
Nascholingscursus14Toegekend

SKJ

geldig van 24 mrt 2020—24 mrt 2023
Jeugd- en gezinsprofessionals19Toegekend

Jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers, medewerkers wijkteams, psychologen, POH GGZ, Systeem Therapeutisch Werkers.

Gabriëla Reuhl

Gabriëla Reuhl

Gaby Reuhl is systeemtherapeut bij de NVRG en cognitief gedragstherapeut bij de VCGT. Verder is zij docent Systemisch werken aan de Hogeschool Arnhem/Nijmegen en verzorgt zij de modules Narratieve gespreksvoering en Circulair vragenstellen aan de verschillende deeltijdopleidingen. Gaby heeft ervaring als systeemtherapeut in de jeugdzorg, in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de psychiatrie volwassenen. Sinds enkele jaren werkt zij zelfstandig als vrijgevestigd systeemtherapeut in haar eigen praktijken in Nijmegen en Utrecht.

Voorheen was zij als systeemtherapeut en docent verbonden aan de specialistische teams van Kindergeneeskunde Academisch Ziekenhuis Nijmegen.

Caroline Jager

Caroline Jager

Caroline Jager heeft, na een afgeronde master Pedagogische Wetenschappen waarbij de ontwikkeling van kinderen en gezinnen centraal staat, de opleiding tot systeemtherapeut afgerond. Zij is als gezins- en relatietherapeut geregistreerd bij de NVRG. Na een aantal jaar te hebben gewerkt in de jeugdhulpverlening als gezins- en relatietherapeut, is zij nu werkzaam als vrijgevestigd pedagoog en therapeut in de regio Utrecht.

Boek (verplicht zelf aan te schaffen)

Toos van Huijgevoort en Gea Koren. Narratief coachen. Uitg. Boom/Nelissen.

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld via Mijn King nascholing.

Naar boven