Basiscursus ACT (Acceptance & Commitment Therapy) inclusief 2 nachten kloosterhotel!

Tijdens deze 3-daagse cursus verblijf je in kloosterhotel Samaya. De cursus is een introductie op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Inhoud 

Deze 3-daagse cursus is een introductie op ACT. Het grootste deel van de cursus bestaat uit zelf ervaring opdoen met de zes ACT-kernprocessen. Op basis van de opgedane kennis en ervaringen, leer je indicaties te stellen voor,  en een begin te maken met het toepassen van ACT-technieken. Verder leer je hoe je een ACT-behandeling kunt opbouwen en evalueren. Daarnaast krijg je informatie over de vaardigheden/houding jij zelf als ACT-therapeut nodig hebt om je verder in ACT te kunnen ontwikkelen. 

Doelstelling

  • De cursist doet kennis op over ACT is (De zes kernprocessen van psychologische inflexibiliteit en psychologische flexibiliteit) 
  • De cursist doet ervaring op met ACT-technieken,
  • De cursist doet kennis op over het opbouwen van een ACT-behandeling,
  • De cursist doet kennis op over de toepassingsgebieden van ACT.
  • De cursist leert indiceren voor een ACT-behandeling.
  • De cursist doet kennis op m.b.t. het evalueren/onderzoeken van een ACT-behandeling
  • De cursist doet kennis en ervaring op m.b.t. verder ontwikkelen van ACT vaardigheden/houding.

Werkwijze  De studiebelasting is: 18 contacturen, 18 uren verplichte literatuurstudie, 2 uur voor het schrijven van de eindtoets. 

Wijze van toetsing Er vindt een eindtoets plaats. 


DagDatumTijden
115 mei 20239:30-17:45
216 mei 20239:30 - 16:45
317 mei 20239.30 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 3 nov 2021— 2 nov 2024
Herregistratie18Toegekend
Diagnostiek6Toegekend
Behandeling8Toegekend
Overige taken4Toegekend
Extra literatuurtudie2Toegekend

VGCt

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
Nascholing18Toegekend

V & VN

geldig van 3 okt 2022— 2 okt 2025
Scholing verpleegkundig specialisten17Toegekend

POH-GGZ

geldig van 15 aug 2022—14 aug 2025
Nascholing praktijkondersteuners18In aanvraag

SKJ

Jeugdzorgwerkers en gezinsprofessionals18Toegekend

De cursisten zijn HBO en WO opgeleid met een verschillende beroepsachtergrond, zoals: (GZ- Sport-, Medisch-) Psycholoog, Psychiater, Gedragstherapeut en gedragstherapeutisch medewerker (VGCt), Pedagoog, Orthopedagoog-Generalist, Jeugdzorgwerker, GGZ-agoog, Maatschappelijk werker, POH- GGZ, SPV, Revalidatie-artsen/verpleegkundigen.

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen

Denise Matthijssen is SPV, ACT-trainer, systeemtherapeut en supervisor NVRG. Denise heeft ruim 25 jaar klinisch en ambulante ervaring in werken met jongeren en hun gezinsleden. Zij is auteur van de boeken 'ACTief opvoeden' (Hogrefe 2012), 'Samen ACTief in je gezin' (Lannoo 2015) en 'ACT your way' (Boom 2018). Denise is supervisor NVRG voor systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkende in opleiding. Daarnaast is zij erkend TTC gever voor de opleiding tot systeemtherapeut. 

Bij het lesgeven ligt haar focus op het verbinden van de theorie (kennis) aan de eigen ervaringen, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een eigen, therapeutische houding. Denise heeft een ruime ervaring in het begeleiden van jongeren, ouders, gezinnen en groepen op basis van ACT (voor meer informatie zie www.denisematthijssen.nl) .

Verplicht zelf aan te schaffen: 

Harris, R. (2020) Acceptatie en Commitment therapie in de praktijk. Herziene editie. Hogrefe Uitgevers.

Overige artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld door King nascholing 

Contacturen: 18 uur

Zelfstudie: 11 uur

Naar boven