Herstelrecht bij Jeugdhulp

van praten over naar praten met

In deze cursusdag worden de werelden van het herstelrecht en de jeugdzorg nader tot elkaar gebracht.

Inhoud

Cursisten raken bekend met herstelrecht, de inhoud, de mogelijkheden en de toepassing daarvan binnen de eigen jeugdhulp / onderwijs context.

Hiermee geïntegreerd worden orthopedagogisch methodische werkwijzen, het model van de Circle of Courage - over het ontwikkelen van veerkracht - en de therapeutische methodiek Life Space Crisis Intervention (LSCI).


Werkwijze

Een combinatie van presenteren en interactief werken, waarbij gebruik wordt gemaakt van literatuur en filmmateriaal, oefeningen gedaan worden en casuïstiek besproken wordt.


Doelstelling

- achtergrond, uitgangspunten, inhoud en toepassing van herstelrecht bij jeugdhulp kennen

- orthopedagogisch methodische werkwijzen hierbij kennen en basaal kunnen toepassen

- diverse varianten van herstelrecht in diverse contexten kennen

- weten waar expertise ingeschakeld kan worden voor specifieke toepassingen van

  herstelrecht DatumTijden
10 oktober 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 23 feb 2022—22 feb 2025
Diagnostiek1Toegekend
Behandeling3Toegekend
Overige2Toegekend
Extra literatuurstudie punten2Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

geldig van 9 nov 2021— 9 nov 2022
Opleidingstraject jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals9Toegekend

Registerplein

geldig van 9 nov 2021—27 mrt 2023
GGZ agogen, agogen en maatschappelijk werkers17,5Toegekend

Professionals in de justitiële context, bij Justitiële Jeugdinrichtingen, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, forensisch orthopedagogen, jeugd- en gezinswerkers, schoolmedewerkers.

Mr. Drs. Karin Blankespoor

Mr. Drs. Karin Blankespoor

Mr drs Karin Blankespoor is orthopedagoog en jurist en (master) trainer in LSCI (Life Space Crisis Intervention) en aanverwante methodieken (Circle of Courage, RAP - Response Ability Pathways).

Mr. Dr. Annemieke Wolthuis

Mr. Dr. Annemieke Wolthuis

Annemieke is trainer, docent en onderzoeker in en groot kenner van het (jeugd)herstelrecht. In haar werk laat zij zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Ze is gepromoveerd op het onderwerp herstelrecht en kinderrechten en heeft docentervaring aan universiteiten en hogescholen en verzorgt regelmatig gastlessen in binnen- en buitenland. In haar werk voor Restorative Justice Nederland geeft zij trainingen in gevangenissen, aan advocaten en andere professionals.

Wordt online beschikbaar gesteld.

Naar boven