Groepsleertherapie Mindfulness en Compassie

De groepsleertherapie bestaat uit 5 dagen van ruim 6 uur en 3 (online) avonden van 2 uur, dit komt overeen met 25 sessies. Voor het lidmaatschap van de VGCt zijn minimaal 25 sessies nodig en maximaal 50 sessies. Met deze groepsleertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de VGCt en FGzPt.

Inhoud

De leertherapie bestaat uit een combinatie van de Mindfulness Based Cognitieve Therapy (MBCT) zoals ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale en de Mindfulness Based Compassionate Living ontwikkeld door Frits Koster en Erik ten Broeke (MBCL). Het centrale element van opmerkzaamheid uit de MBCT gaat hand in hand met het centrale element van vriendelijkheid uit de MBCL. Als deelnemer word je meegenomen door het programma van de MBCT met vriendelijkheid en compassie voor wie je bent. 

De MBCT en MBCL passen binnen de derde generatie cognitieve gedragstherapie. In deze stroming gaat het niet om het veranderen van de inhoud van (negatieve) gedachten, maar om de relatie tot je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Door een meer accepterende, vriendelijke houding aan te nemen naar jezelf en vermijding van negatieve ervaringen te doorbreken, ontstaat de ruimte om moeilijkheden en obstakels aan te gaan. Vanuit de derde generatie cognitieve gedragstherapie hoef je niet anders te zijn of beter te worden: juist zijn wie je al bent en vanuit daar in verbinding leven en werken met jezelf en anderen. 

In de vijf dagen wordt het gehele programma van de MBCL doorlopen, aangevuld met theorie en oefeningen vanuit de MBCL. De vierde dag is een mindfulnessmeditatiedag, welke in stilte zal zijn. Tijdens de sessies worden de doelen voor de leertherapie geformuleerd. In de drie online avondbijeenkomsten wordt gereflecteerd op deze doelen. De doelen komen logisch voort uit het gedachtengoed van de derde generatie cognitieve gedragstherapie en zijn gericht op het toepassen van mindfulness en compassie in je werk en in je leerhouding als deelnemer. Voorbeelden zijn: vriendelijke houding naar jezelf ontwikkelen, aanwezig zijn in het hier en nu, accepterend omgaan met kwetsbaarheid, spanning tijdens gesprekken met cliënten opmerken en toelaten, goed zorgen voor jezelf etc. De leerdoelen zijn therapeutische vaardigheden die stoornis overstijgend ingezet kunnen worden in het werk van de professional, zowel in de volwassenzorg alsook in de jeugdzorg. Ook beschermt het de professional tegen stress en overbetrokkenheid in het werk. 

De leertherapie wordt gegeven in een fijne, rustige ruimte welke ingericht is voor meditatie, yoga en ervaringsgerichte trainingen en onderwijs. De ruimte ondersteunt het leerproces en het ontmoeten van jezelf en van elkaar. 

Het deelnemen aan de groepsleertherapie is een voorwaarden om de 25 uurs vervolgcursus MBCT te kunnen volgen, start in voorjaar 2022. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op. 

Let op! De regels voor leertherapie VGCT veranderen. Het is tot 1 juli 2022 nog mogelijk om leertherapie oude stijl te volgen. Zie www.vgct.nl voor meer informatie. 

 

Docent: Wieke Dobbelaer

Als (leer)therapeut geloof ik in de kracht en zelfhelend vermogen van de mens. Ieder mens kent blijheid, angst, pijn, verdriet en soms kwetsbaarheid. Dit verbindt ons met elkaar. Door ons open te stellen door opmerkzaamheid en vriendelijkheid, ontstaat een medemenselijkheid die stoornis overstijgend en cliënt-therapeut overstijgend is. Ik vind het belangrijk om vanuit verbinding aanwezig te zijn. Ik durf het pijnlijke te benoemen, met vriendelijkheid en humor. Veiligheid in de groep is essentieel. 

Vanaf 2006 werk ik als psycholoog in de basis en specialistische GGZ, met zowel kind&jeugd als volwassenen. Sinds 2017 ben ik gezondheidszorgpsycholoog en maak ik gebruik van oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie, schematherapie en de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Zie www.wiekedobbelaer.nl voor meer achtergrond.

DagDatumTijden
1 1 februari 20229:00- 16:30
2 8 februari 202220:00- 22:00
315 februari 20229:00 - 16:30
4 1 maart 20229:00 - 16:30
5 8 maart 202220:00-22:00
6 (Stiltedag)15 maart 20229:00 - 16:30
722 maart 202220:00-22:00
829 maart 20229:00 - 16.30

Professionals die lid willen worden van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: vgct.nl

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer

Wieke Dobbelaer is werkzaam als gezondheidspsycholoog. Zij is supervisor VGCt en Mindfulnesstrainer categorie 1 VMBN en opgeleid in het toepassen van EMDR, ACT en schematherapie. Zij heeft binnen de basis en specialistische GGZ ervaring opgedaan met verschillende problematieken: somberheidsklachten, angstklachten, lichamelijke onverklaarbare klachten en persoonlijkheidsproblematiek. De laatste jaren werkt zij als (regie)behandelaar binnen de specialistische jeugdzorg, waar zij vanuit een systemische visie kijkt naar gezinsproblematiek. Vanuit haar eigen praktijk geeft zij met veel plezier mindfulnesstrainingen aan volwassenen. Zij verzorgt leertherapie, supervisie en scholing voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en voor (her)registratie SKJ.

Voor leertherapie hoeft er geen literatuur te worden gelezen. 

Naar boven