Vervolgcursus Schematherapie

Schematherapie is een gespecialiseerde vorm van cognitieve therapie waarin methoden en technieken uit interpersoonlijke-, experiëntiële- en psychodynamische therapie geïntegreerd zijn, met als doel persoonlijkheidsproblematiek effectief te kunnen behandelen.

Belangrijk: er zijn toelatingseisen voor de opleiding, zie de informatie onder doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan de toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

De cursus die op 18 januari 2022 van start gaat, is door Impegno georganiseerd. De helft van de groep is hier werkzaam. Er wordt geen lunch verzorgd bij deze cursus.

Het uitgangspunt bij SchemaTherapie (ST) is dat psychopathologie veroorzaakt wordt door een tekort in de basisbehoeften in de (vroege) jeugd. Deze tekorten hebben geleid tot slecht aangepaste schema’s, disfunctionele modi  en inadequate coping strategieën.

Patiënten herkennen dat zij hun disfunctionele patronen steeds herhalen, hetgeen tot (ernstige) belemmeringen in hun leven leidt. De disfunctionele patronen vormen de kern van hun persoonlijkheidsstoornis (AS II) en/of chronische  AS I klachten.

Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is de kern van de ST behandeling. Doel is te komen tot meer functionele schema’s en modi en adequate coping strategieën. Patiënten leren zelf te voorzien in hun basisbehoeften en hun disfunctionele patronen te doorbreken. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven. De cursus omvat een verdieping in de kennis en vaardigheden van schematherapie en richt zich op de volgende behandelgebieden: schematherapeutische groepstherapie, individuele schematherapie gericht op cluster B (BPS en NPS) en cluster C.

Deze vervolgcursus houdt een verdieping in van de theorie en de technieken die zijn behandeld in de basiscursus. De theorie wordt bekend verondersteld, maar de begrippen zoals schema’s, modi, vragenlijsten en casusconceptualisatie worden kort behandeld.

De verschillende technieken (interpersoonlijke, experiëntiele, cognitieve en gedragsmatige) worden gedemonstreerd aan de hand van een DVD of live-rollenspel. Tenslotte wordt stilgestaan bij de eigen schema’s en modi van de cursist welke van invloed kunnen zijn op de therapeutische relatie.

Doelstelling 

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat om: 

  • beschikken deelnemers over gevorderde  kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen individuele en groepsschematherapie en t.a.v. specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
  • zijn deelnemers in staat een casusconceptualisatie vanuit modusmodel te maken
  • zijn deelnemers in staat te werken vanuit het modusmodel
  • zijn deelnemers in staat de schema therapeutische interventies toe te passen op individuele-  en groeps schematherapieën
  • zijn deelnemers in staat knelpunten op te lossen bij toepassen van interventies


DagDatumTijden
115 maart 20229:30 - 16:45
229 maart 20229:30 - 16:45
312 april 20229:30 - 16:45
419 april 20229:30 - 16:45

Vereniging voor Schematherapie

geldig van 4 sep 2020— 4 sep 2023
Vervolgcursus25Toegekend

VGCt

geldig van 16 nov 2020—15 nov 2021
Nascholing 25Toegekend

VGCt

geldig van 16 mrt 2021—15 mrt 2022
Vervolgcursus25Toegekend

FGzPt

geldig van 16 mrt 2021—15 mrt 2024
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog33Toegekend

Het is van belang dat je een erkende basiscursus schematherapie hebt gevolgd.

Tot de cursus kunnen worden toegelaten cursisten die beschikken over een voltooide academische masteropleiding (voorheen doctoraal) en voldoen aan één van de volgende kwalificaties:

a. BIG-registratie als gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
b. Gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daartoe. Specialistische psychotherapieverenigingen zijn: VGCt, VEN, NVRG, NVPP, NVGP, NPaV, VKJP en VPeP.
c. Orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ, dan wel in opleiding zijnde daartoe;
d. Gewoon lidmaatschap van een Vlaamse psychotherapievereniging waarvan het gewoon lidmaatschap automatisch recht geeft op het gewoon lidmaatschap van een specialistische psychotherapievereniging, dan wel in opleiding zijnde daarvoor;
e. Registratie als vaktherapeut in het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Per cursusgroep mag een beperkt aantal overige hbo’ers en masterpsychologen (niet in opleiding tot gz-psycholoog of psychotherapeut) deelnemen. Voorwaarden daarvoor zijn dat:
a. zij in hun werksituatie samenwerken met BIG-geregistreerde schematherapeuten, die als senior of supervisor zijn ingeschreven in het Register schematherapeut
b. supervisie en intervisie georganiseerd zijn;
c. zij wat betreft klinische vaardigheden een niveau hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en ernstige As I stoornissen, dat voldoende is om de cursus met succes te kunnen volgen.

De hoofddocent beoordeelt vóór de cursus of de hbo’er of masterpsycholoog voldoet aan deze voorwaarden.


Drs. Rachelle Landman

Drs. Rachelle Landman

Rachelle Landman werkt als klinisch psycholoog bij het NPI, onderdeel van Arkin te Amsterdam. Ze is supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt). Ook is zij geregistreerd cognitief-gedragstherapeut (VGCt) en groepstherapeut (NVGP). Sinds 2017 verzorgt zij een erkende basiscursus Schematherapie voor verschillende onderwijsinstellingen. Eerder is zij werkzaam geweest in diverse settingen en instellingen in de GGZ; klinisch, dagklinische en ambulant. Na haar studie Psychologie in Amsterdam heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog en klinische psycholoog gevolgd aan de RINO Amsterdam. 

Drs. Philip Beerendonk

Drs. Philip Beerendonk

Philip Beerendonk is als GZ-psycholoog en psychotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarvoor heeft hij jarenlang gewerkt bij GGZ-NHN en het NPI. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Sinds ruim 10 jaar geeft hij met veel enthousiasme les in o.a. gesprekstechnieken en schematherapie.

Supervisor Vereniging voor Schematherapie / ISST / VPeP / NVP 
Leertherapeut NVP
Groepstherapeut NVGP


Literatuur: 

De volgende literatuur wordt bekend verondersteld vanuit de basiscursus:
- Young, J.E., Klosko, J.S. & Weishaar, M.E. (2019). Schemagerichte Therapie. Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum. 

Voor de vervolgcursus dient de onderstaande (verplichte) literatuur te worden aangeschaft:
- Wijngaart, van der, Remco (2020). Imaginaire Rescripting. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Naar boven