Positieve Psychologie - de toepassingen

De Positieve Psychologie is van mening dat de reguliere psychologie en psychiatrie te eenzijdig gericht zijn op klachten en te weinig op krachten.

De positieve psychologie gaat over hoe we het beste uit onszelf en anderen kunnen halen en optimaal kunnen functioneren. Het richt zich op het versterken van mogelijkheden om een plezierig, betrokken en zinvol leven te leiden, met positieve relaties en succes. Deze wetenschappelijke stroming in de psychologie biedt nieuwe mogelijkheden in de (g)gz, organisaties, journalistiek, technologie, sport en onderwijs.

Tot voor kort was er nog maar weinig bekend over hoe de wetenschappelijke bevindingen van de positieve psychologie in de praktijk konden worden ‘vertaald’. Gelukkig is hierop inmiddels een antwoord gevonden met het boek Positieve psychologie – de toepassingen, waarin Bannink 201 toepassingen verzamelde.

De positieve psychologie kwam eind jaren 90 in de belangstelling toen Seligman voorzitter werd van de American Psychological Association. Zijn missie was het op de kaart zetten van de positieve psychologie. Niet om alles wat er inmiddels bekend is over menselijk lijden en ziekten te vervangen maar juist om dit aan te vullen en te komen tot een betere balans in de aandacht voor de pieken en dalen van het menselijk bestaan en alles daar tussenin. Seligman: “Treatment is not just fixing what is wrong, it also is building what is right.”

In deze cursus komen vele toepassingen aan bod op het gebied van de psychotherapie en psychiatrie, in opvoeding en onderwijs, en in werksituaties.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus:

  • >  Heb je een gedegen overzicht van de actuele stand van zaken van theorie en research van de positieve psychologie;
  • >  Heb je geoefend met vele toepassingen van de positieve psychologie;
  • >  Heb je hopelijk (nog) meer werkplezier.

DagDatumTijden
114 maart 20229:30 - 16:45
211 april 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27 mei 2019—26 mei 2022
Behandeling8Toegekend
Diagnostiek3Toegekend
Overige taken1Toegekend
Extra literatuurstudie5Toegekend
Herregistratie12Toegekend

VGCt

geldig van 27 mei 2019—26 nov 2022
Nascholing12Toegekend

NIP eerstelijns psychologen

geldig van 14 mrt 2019—26 mei 2022
Elp herregistratie18Toegekend

FGzPt

geldig van 6 mrt 2019—26 nov 2022
Specialismen gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog22Toegekend

SKJ

Jeugd- en gezinsprofessionals12Toegekend

Psychologen, (ortho)pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen, maatschappelijk werkenden, svp-ers, leraren en leerlingbegeleiders, coaches, leidinggevenden, managers, supervisoren en mediators.

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink

Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, opleider/supervisor VGCt en jurist. Daarnaast is zij voorzitter van de sectie Positieve Cognitieve Gedragstherapie bij de VGCt, internationaal keynote spreker, trainer en auteur van 40 boeken.


Cursisten dienen het volgende boek zelf aan te schaffen:

Positieve Psychologie, de toepassingen (2016), Fredrike Bannink

ISBN: 978-908-953-920-5

Naar boven