Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen en volwassenen

Drs. Charlotte Nuhoff

In deze cursus leer je cognitief/emotionele- en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen of te veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. De cursus is zowel op kinderen en jeugdigen gericht, als op volwassenen.


Let op!; er zijn toelatingseisen voor deze opleiding, zie de informatie onder het kopje doelgroep. Mocht je vragen hebben, of twijfelen of je voldoet aan te toelatingseisen, neem dan voordat je je inschrijft, contact met ons op.

Inhoud
In deze cursus leer je cognitief/emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen/veranderen met behulp van evidence-based methoden en interventies. Deze cursus is gericht op kinderen, jeugdigen en volwassenen. De cursus is opgebouwd uit een inleidend- (30 uur) en een verdiepend deel (70 uur).

Er wordt ingegaan op de kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces, leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, (in ieder geval) de theorieën over klassieke en operante conditionering, en het cognitieve model. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten. 

In deze cursus worden vaardigheden aangereikt voor het opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie en voor ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses. Ook leer je het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures, en de uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep, waaronder angst- en stemmingsstoornissen.

In een door de VGCt geaccrediteerde basiscursus maakt de cursist kennis met de werk- en denkwijze die in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau.

Doelstelling

Na afloop van de basiscursus:

 • kunnen cursisten, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen, jeugdigen en volwassenen;
 • heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan de cursist leermodellen toepassen in de eigen praktijk;
 • kan de cursist het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan de cursist betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
 • kan de cursist de kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • kan de cursist biologische, psychologische, leertheoretische en systeemverklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen benoemen;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen vaststellen wat er aan de hand is bij een cliënt met een angststoornis, een cliënt met een stemmingsstoornis en een cliënt met een derde probleemgebied naar keuze;
 • kan de cursist vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de cliënt het meest aangewezen is;
 • kan de cursist op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
 • kan de cursist een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Werkwijze
De nadruk ligt uitdrukkelijk meer op de praktijk. Tot de praktijk worden zowel rollenspelen als andere oefeningen en opdrachten gerekend waarbij de theoretische concepten naar praktische situaties moeten worden vertaalt. De huiswerkopdrachten zijn zowel theoretisch als praktisch van aard.

Wijze van toetsing
De toetsing bestaat uit praktijkopdrachten (bijvoorbeeld een zelfmodificatie-opdracht) en/of een mini N=1 in het verdiepende deel van de basiscursus, waarin de cursist laat zien dat hij een cgt-procedure beheerst en de rationale kan uitleggen, en een theorietoets na het introductiedeel van de basiscursus. Hiernaast wordt van de cursist actieve deelname verwacht.DagDatumTijden
124 augustus 202113.30- 21.30
2 7 september 202113.30 - 21.30
314 september 202113.30 -21.30
4 5 oktober 202113.30 -21.30
526 oktober 202113.30 -21.30
6 2 november 202113.30 -21.30
723 november 202113.30 -21.30
830 november 202113.30 -21.30
914 december 202113.30 -21.30
10 4 januari 202213.30 -21.30
1118 januari 202213.30 -21.30
12 1 februari 202213.30 -21.30
1315 februari 202213.30 -21.30
14 1 maart 202213.30 -21.30
15 (= reservedag) 8 maart 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 sep 2018—13 sep 2021
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Extra literatuurstudie50Toegekend
Herregistratie100Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17 mei 2021—16 mei 2022
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur50Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 27 aug 2021—14 mei 2022
Behandeling80Toegekend
Diagnostiek20Toegekend
Herregistratie100Toegekend
Extra literatuur20Toegekend

VGCt

geldig van 14 sep 2018—27 mei 2022
Basiscursus100Toegekend

VGCt

geldig van 27 aug 2021—14 mei 2022
Basiscursus (blended)100In aanvraag

V & VN

geldig van 27 aug 2021—14 mei 2022
Scholing verpleegkundig specialisten100Toegekend

Vooropleiding

Je hebt een afgeronde masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde. In je vooropleiding moet je de vakken leertheorieën, psychopathologie, persoonlijkheidsleer en gespreksvaardigheden hebben gevolgd.

Werk

Je bent minimaal twaalf uur per week werkzaam op het gebied van de GGZ, Jeugdzorg of Onderwijs. Deze uren mogen ook worden opgedaan binnen een werkervaringsplek. Indien dit niet het geval is dan moet je in ieder geval werken met cliënten met psychische problemen of met teams die met cliënten werken aan psychische problemen. Bij twijfel over de werksetting en gelegenheid tot oefenen van het geleerde, neem contact op met King nascholing.

Drs. Charlotte Nuhoff

Drs. Charlotte Nuhoff

Charlotte Nuhoff is als psychotherapeut/ GZ-psycholoog werkzaam in haar eigen praktijk Nuhoff Psychotherapie. Zij is gespecialiseerd in Cognitieve gedragstherapie en als supervisor aangesloten bij de VGCT, NIP en VKJP.

Haar expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, depressieve klachten en trauma’s bij kinderen en adolescenten. Ook heeft zij een affiniteit met autisme en LVB.

Zij heeft ruim 15 jaar ervaring als docent in de post-masteropleidingen voor psychologen en pedagogen. Een veilig en positief stimulerend leerklimaat staat bij haar voorop. Charlotte legt steeds de brug tussen de theorie en de praktijk, waarbij ze veel creatieve technieken en visuele ondersteuning toepast. Zij is pas tevreden als cursisten vol inspiratie en energie naar huis gaan na een cursusdag!

Literatuur

De literatuur bestaat uit de digitale literatuur en daarnaast uit de volgende door de cursisten zelf aan te schaffen boeken:

·      J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse, G.A.L.A. Mulder: Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen- oplossingsgericht, protocollair en specialistisch-  8e editie 1e druk oktober 2019 ISBN 9789043036757

·      P. Prins, J.D. Bosch, C. Braet: Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Derde herziene druk, 2018. ISBN 978 90 368 1971 8 (ook als ebook verkrijgbaar)

·      K. Korrelboom/ E. ten Broeke: Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Tweede herziene druk, 2014, ISBN 978 9046 903810

·      Bögels, S.M & Oppen, P. van (2019) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. derde, geheel herziene druk.  ISBN 9789036820202

Aanbevolen:

 • D. Greenberger en C. Padesky. Je gevoel de baas. Leer je negatieve denkpatronen veranderen. Zesde druk 2016. ISBN 9789026522826
Naar boven