ADHD groepsaanbod belicht!

Groepsmodules voor kinderen, ouders en leerkrachten

Binnen deze cursus, worden de psycho-educatiegroepen voor kinderen met ADHD en ADD, en ouder- en leerklachtmodules behandeld. Inhoud 

Deze cursusdag kan een vervolg zijn op de cursus AD(H)D; diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeudigen. Of er is al sprake van ruim voldoende kennis over diagnostiek en behandeling bij ADHD. 

Op deze cursusdag worden de psycho-educatiegroepen voor kinderen met ADHD en ADD behandeld. Daarnaast wordt module oudercursus en leerkrachtcursus behandeld.

Doelstelling

  • De cursist is in staat om zelfstandig verschillende groepsmodules voor kinderen en ouders te draaien en gesprekken met leerkrachten op het gebied van AD(H)D te voeren. 
  • Vaardigheden om het cursusmateriaal na de cursus gelijk zelf in te zetten in de eigen behandelsetting.
  • Volledige kennis van de psycho-educatiegroepen voor kinderen met ADHD en ADD in de basisschoolleeftijd.
  • Volledige kennis van een evidence based oudercursus voor ouders van kinderen met ADHD en ASS (BPTG) en evidence based leerkrachttraining voor leerkrachten van kinderen met ADHD (Een nieuwe koers).

Werkwijze
Op een interactieve manier maak je kennis met de inhoud van de kind-, ouder- en leerkrachtmodules. Je leert de rationale achter de modules. Maar, ook de praktische uitvoering komt door middel van rollenspel, ervarend leren, praktijkvoorbeelden van de trainers en audiovisuele ondersteuning uitgebreid aan bod. Tevens zal worden stilgestaan bij mogelijk knelpunten bij de implementatie en het draaien van de groepen, en het invoeren van een beloningssysteem tijdens de groep.


DatumTijden
6 april 20229:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 17 jan 2019— 9 apr 2022
Behandeling7Toegekend
Extra literatuurstudie7Toegekend
Herregistratie7Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional7Toegekend

Om deel te kunnen nemen aan deze cursusdag dien je:

- Of deelgenomen te hebben aan de tweedaagse cursus ADHD, diagnostiek en behandeling bij kinderen. 
- Of aantoonbaar voldoende kennis en werkervaring op het gebied van ADHD met kinderen, door dit duidelijk bij de aanmelding te vermelden. Bij twijfel, kun je contact opnemen met King nascholing.Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich

Tirtsa Ehrlich is als GZ-psycholoog momenteel werkzaam bij Dokter Bosman, locatie Amsterdam (voormalige locatie The Busy People, specialisten in ADHD en ASS). Zij is al 15 jaar werkzaam binnen de kinder- en jeugd-GGZ, en behandelt kinderen met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Tirtsa heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met ADHD en de begeleiding van hun ouders. Zij is op meerdere ADHD poli's betrokken geweest bij de oprichting en coördinatie van het aanbod.

Naast haar werk als GZ-psycholoog is zij auteur van de kinderboeken ‘ADDaisy’ en ‘ADDavid’ voor kinderen met ADD. Van haar laatste boek 'Wonderlijke wazigheid', een boek voor jongeren en jongvolwassenen met ADD, is in 2016 alweer de vierde druk verschenen.

Daarnaast heeft ze heeft samen met oud-collega Jacqueline Hilbers de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’, voor kinderen met ADHD, is door hen samen geschreven.

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers

Jacqueline Hilbers werkt al bijna 25 jaar in de jeugd-GGZ als vaktherapeut drama. Zij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van verschillende modules voor kinderen met uiteenlopende problematieken. Binnen haar huidige baan bij Youz KJP geeft zij individuele therapieën, oudertrainingen en groepstherapieën. Samen met oud-collega Tirtsa Ehrlich heeft zij de protocollen voor de psycho-educatiegroepen voor kinderen met AD(H)D ontwikkeld en beschreven. Ook het boek ‘Zo snel als een…..’ voor kinderen met ADHD is door hen samen geschreven.

Literatuurlijst en wat je moet lezen ter voorbereiding:

Ø  Werkboek ADHD groep, Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk: 50 blz)

Ø  Therapeutenhandleiding ADHD groep, Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk:50 blz)

Ø  Werkboek ADD groep Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk: 50 blz)

Ø  Therapeutenhandleiding ADD groep, Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk:50 blz)

Kinderboeken:

Ø  Zo snel als een….. ,Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers (hele boek, leeswerk: 50 blz)

Ø  ADDaisy of ADDavid, Tirtsa Ehrlich  (hele boek, leeswerk: 35 blz)

Bovenstaande boeken zijn in één pakket te bestellen via uitgeverij SWP. En het lijkt veel, maar een deel zijn kinderboeken, dus die lezen gemakkelijk! https://www.swpbook.com/boeken/140/add-en-adhd/1684/set-psycho-educatie-add-adhd-incl-addaisy

Facultatief:

Ø  Digitaal aangeleverd door trainers (in Mijn King): Behavior Parenting Training Groningen, volledig draaiboek en huiswerkmap voor ouders (hele boek, leeswerk: 200 blz).

Ø  Zelf aan te schaffen: Sociaal onhandig, van der Veen, Serra, van den Hoofdakker en Minderaa (hele boek, leeswerk: 150 blz).

Ø  Zelf aan te schaffen: Een nieuwe koers, Hinfelaar en ten Brink (hele boek, leeswerk: 140 blz). 

Naar boven