Signaleren van trauma bij kind en jeugd

Tijdens deze 1-daagse wordt stilgestaan bij de verschillende traumabegrippen en de invloed van met name vroegkinderlijk chronisch trauma op de (verschillende) ontwikkelingsfasen.

Inhoud

Lang heeft men gedacht dat jonge kinderen niet zoveel van trauma meekrijgen (“die heeft er geen last van, ze was zo jong toen het gebeurde”), echter niets blijkt minder waar. Het window of tolerance model is een belangrijke basis voor het leren herkennen en begrijpen van trauma. We gaan aan de slag met het in kaart brengen van triggers en leren vanuit voornamelijk aan de hand van heel veel praktijkvoorbeelden vermijdingsgedrag te herkennen. Want mensen die last hebben van traumaklachten zijn een ster in vermijding, waardoor je trauma geregeld over het hoofd ziet. Na deze cursus weet je wat je wat trauma is en ben je in staat trauma sneller te herkennen.


Doelstelling

Na afloop van de cursus:

-        Hebben cursisten kennis van de verschillende begrippen rondom trauma

-        Hebben cursisten kennis van de invloed van (m.n. vroegkinderlijk chronisch) trauma op de (verschillende)  ontwikkeling(sfasen)

-        Zijn cursisten in staat om triggers en vermijdingsgedrag te herkennen aan de hand van het window of tolerance model


Werkwijze

De bijeenkomst zal bestaan uit een theoretische inleiding door de docent, veelal visueel ondersteund (filmmateriaal). En uit diverse werkvormen waarbij er een actieve houding van de cursisten wordt verwacht. Er zal ruimte zijn voor literatuurbespreking, groepsdiscussie en voor het oefenen van vaardigheden. De cursist wordt gevraagd eigen casuïstiek in te brengen.


DatumTijden
12 oktober 20219:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 14 dec 2020—13 dec 2023
Diagnostiek 4Toegekend
Behandeling 1Toegekend
Overige taken1Toegekend
Herregistratie6Toegekend

SKJ

Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional6Toegekend

Hulpverleners (zowel op hbo-niveau als academisch geschoold) die meer willen weten over trauma en de ontwikkeling van trauma op de ontwikkeling van kinderen.

drs. Marieke Zeeman

drs. Marieke Zeeman

Marieke Zeeman is GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist, EMDR practitioner en psychotraumatherapeut. Ze werkt bij Family Supporters Noordkop en behandelt daar vooral meervoudig en complex trauma. Op de locatie van Family Supporters in Den Helder ziet zij m.n. vrouwen (en hun partners en kinderen) met peri en postnatale klachten. Te denken valt aan postnatale depressies, traumatische bevalervaringen, ingrijpende ziekenhuisopnames (van kind of ouder), en verlieservaringen (miskraam, overlijden voor/tijdens of na geboorte). Verder werkt zij vanuit Family Supporters op locatie van het Blijf van Mijn Lijf Huis. Hier ziet ze alle vrouwen voor een intake/screening en waar nodig voor (trauma)behandeling. Ook de meegebrachte kinderen worden gescreend op mishandeling en (seksueel)misbruik en ontvangen waar nodig (trauma) behandeling.

Marieke werkt naast Family Supporters in haar eigen praktijk in Anna Paulowna (Praktijk bij Marieke) van waaruit ze momenteel voornamelijk training en supervisie geeft. Marieke geeft les aan de GZ-opleiding bij RINO Amsterdam en is supervisor voor de GZ-opleiding, voor de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (zowel PDBO als individuele route NVO), voor KJ traject NIP en voor SKJ. Daarnaast verzorgt zij trainingen voor jeugdzorgprofessionals en onderwijsprofessionals via diverse aanbieders. Voordat zij bij Family Supporters ging werken is zij werkzaam geweest bij o.a. de Opvoedpoli Alkmaar, Altra en de Jeugdgezondheidszorg op Curaçao.

Marieke heeft een open en positieve instelling. Ze kan moeilijk accepteren dat iets onmogelijk zou zijn en is daarbij creatief in het zoeken naar oplossingen. Ze is niet bang om door te pakken. En gaat door waar anderen dreigen te stoppen. Ze is gepassioneerd en ambitieus; vanuit de liefde voor haar vak is ze altijd bezig zichzelf verder te ontwikkelen, nog beter te worden in wat zij doet. Uiteindelijk draait het er voor haar om, om contact te maken met de persoon die zij voor zich heeft. Humor en relativeringsvermogen zijn voor haar onmisbaar. Net als authenticiteit, jezelf kunnen zijn. Ze kan soms een tikkeltje chaotisch zijn.

Wordt online beschikbaar gesteld.

Naar boven