Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie bij complexe gezinnen

50 uurs vervolgcursus VGCt

Gedragsproblemen van jongeren (12-21 jaar) in en buiten het gezin staan in deze cursus centraal. Krachten en beperkingen van gezinsleden worden in kaart gebracht evenals (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin.  

Inhoud

Aan bod komen (evidence based) cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op het ondersteuning/optimaliseren van het gezinsfunctioneren, het ouderschap en het stimuleren/weer op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere. Ook individuele behandelinterventies gericht op de jongere (jongens en meisjes) worden behandeld. Er wordt gewerkt met trainingsacteurs.

De inhoud van de cursus sluit aan op de kennis en vaardigheden opgedaan in de basiscursus cognitieve gedragstherapie. Aan bod komen de interventies die als effectief of als veelbelovend zijn aangemerkt in de behandeling van complexe/multiprobleem gezinnen en de behandeling van jongeren met cluster B problematiek: onder andere forensische gezinstherapieën (FFT), ART, schematherapie. De theoretische en (nieuwste) wetenschappelijke onderbouwing van deze interventies komen aan bod, evenals het monitoren van behandeleffect. U maakt kennis met het behandelprotocol en het toepassen van werkzame bestanddelen uit deze evidence based interventies met behulp van (video)demonstraties en praktische oefeningen. Aan de hand van (eigen) casuïstiek oefent u met het opstellen van een (gezins)analyse (holistische theorie, functionele analyse en betekenisanalyse). Op basis van de geldende richtlijnen en de analyse van (eigen) casuïstiek wordt een behandelplanning gemaakt waarbij geoefend wordt met het (volgordelijk) selecteren van cognitief gedragstherapeutische interventies voor het werken met complexe/multiprobleem gezinnen en jongeren met veelal cluster B problematiek. In de cursus wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek intensief geoefend met (gezinsgerichte) cognitief gedragstherapeutische interventies voor deze doelgroep.


Werkwijze

De dagen vangen aan met een duale presentatie van de cursisten. De docent zal vervolgens het thema van de dag kort inleiden met een uiteenzetting over leertheoretische verklaringen, betekenis- en functieanalyses en (evidence based) mogelijkheden van behandeling. De cursisten worden geacht om casuïstiek mee te nemen waar vervolgens praktisch mee geoefend wordt. Van de 50 contacturen zal er ongeveer 30 uur worden besteedt aan praktisch oefenen, onder andere door de inzet van een acteur/actrice.


Doelstellingen

Na afloop van de cursus is de cursist in staat een werkrelatie op te bouwen met het gezin, de ouders en de jongere die diagnostiek en behandeling mogelijk maakt. Ook kan de cursist de krachten en (psychopathologische) beperkingen van individuele gezinsleden evenals onderhoudende (dis)functionele interactiepatronen binnen het gezin in kaart brengen en analyseren. Op grond van de (gezins)analyse en de behandelrichtlijnen kan de cursist samen met de ouders en de jongere behandeldoelen stellen. De cursist heeft kennis van en ervaring opgedaan met cognitief gedragstherapeutische interventies gericht op de gevolgen van individuele (intergenerationele) problematiek van ouders, pathogeen gezinsfuntioneren, het (weer) op gang brengen van de ontwikkeling van de jongere om geweld in en buiten het gezin te voorkomen. Tenslotte is er theoretische en wetenschappelijk kennis van en praktisch geoefend met (werkzame bestanddelen van) als effectief of veelbelovend aangemerkte cognitief gedragstherapeutische interventies voor de behandeling van jongeren met de nadruk op cluster B problematiek. Hierbij moet ook gedacht worden aan onderliggende internaliserende problematiek en ernstige traumata.

Voorkennis

Verwacht wordt dat de deelnemers over gedragstherapeutische basiskennis en -ervaring beschikken. Cursisten dienen de basiscursus CGT te hebben afgerond. Deze cursus is een gespecialiseerde vervolgcursus, een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut (lid VGCT). Kijk hier voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de VGCT, de opbouw van de opleiding en verdere informatie.

 


 

DagDatumTijden
110 december 20219:30 - 16:45
2 7 januari 20229:30 - 16:45
321 januari 20229:30 - 16:45
4 4 februari 20229:30 - 16:45
518 februari 20229:30 - 16:45
6 4 maart 20229:30 - 16:45
718 maart 20229:30 - 16:45
8 1 april 20229:30 - 16:45

VGCt

geldig van 4 sep 2020— 3 mrt 2022
Vervolgcursus50Toegekend

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 4 sep 2020— 3 sep 2023
Behandeling32Toegekend
Diagnostiek12Toegekend
Overige taken6Toegekend
Extra literatuurstudie11Toegekend
Herregistratie50Toegekend

Aspirant VGCt-leden in het kader van een 50-urige vervolgcursus. Eerstelijnspsychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen.

drs. Erik Jongman

drs. Erik Jongman

Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt met forensisch psychiatrische jeugdige delinquenten en is hoofddocent Adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog.

De cursist dient zelf aan te schaffen: 

- Naar-King, S. & Suarez, M. (2013). Motiverende gespreksvoering met jongeren en jongvolwassenen, Ekklesia.

- Genderen v. H. & Arntz A. (2010) Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis, Nieuwe Zijds B.V.


Naar boven