Basiscursus Infant Mental Health: IMH

van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing

In deze 2-daagse cursus wordt aandacht besteed aan de IMH-visie en recent wetenschappelijk onderzoek naar de vroege ouder-kindrelatie. De cursus biedt inzichten om een ingang te vinden voor hulp aan ouder en kind te samen.

Inhoud
Uit onderzoek is bekend dat de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie van invloed is op de emotieregulatie en het mentaliserend vermogen van het kind. Daarom is het van belang om vroegtijdig een inschatting te kunnen maken van de krachten en kwetsbaarheden van de ouder-kindrelatie. De Infant Mental Health- (IMH-)visie biedt handvaten om dit in kaart te brengen en daar waar nodig te interveniëren. Het biedt handvaten waarmee de professional zicht krijgt op de betekenis van de problematiek waarmee het zeer jonge kind en zijn ouders zich op je spreekuur melden. Daarnaast biedt de IMH-visie een kader van waaruit men de juiste behandeling kan indiceren en kan bepalen via welke ingang met een gezin aan de slag te gaan.

Doelstelling
Na het volgen van deze cursus:

  • heeft de cursist kennis van de IMH-visie en recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (zeer vroege) kinderontwikkeling van 0 tot 5 jaar;
  • heeft de cursist inzicht in de wijze waarop deze visie het uitgangspunt is van diagnostiek en behandeling;
  • heeft de cursist de ouder-kind relatie leren observeren en weet de cursist aan te geven wanneer de ontwikkeling van het kind bemoeilijkt wordt;
  • kan de cursist de theoretische kennis vertalen in therapeutische termen;
  • heeft de cursist kennis gemaakt met enkele technische aspecten van behandeling.

Werkwijze
De cursusdagen bestaan uit inleidingen door de docent aan de hand van powerpointpresentaties, het bespreken van de literatuur, kijken naar en analyseren van videomateriaal van ouder-kind interacties, casuïstiekbesprekingen en praktische oefeningen (worden in kleine groepjes voorbereid en plenair besproken). 

Wijze van toetsing
De kennis wordt getoetst middels een take-home toetsing. 

 


DagDatumTijden
124 november 20219:30 - 16:45
2 1 december 20219:30 - 16:45

NIP (K&J) / NVO (OG) en SKJ psychologen en orthopedagogen

geldig van 31 jan 2020— 1 okt 2022
Behandeling6Toegekend
Diagnostiek4Toegekend
Overige taken2Toegekend
Extra literatuurstudie3Toegekend
Herregistratie12Toegekend

SKJ

geldig van 2 nov 2019— 1 okt 2022
Opleidingstraject jeugdzorgwerker/ jeugd- en gezinsprofessional12Toegekend

VVAK

Algemene scholing10Toegekend

(GZ)-psychologen, orthopedagogen, GGZ POH-ers, consultatiebureauartsen en –verpleegkundigen, verloskundigen, psychotherapeuten, klinisch psychologen.

drs. Catherine Pannevis

drs. Catherine Pannevis

Catherine Pannevis is klinisch psycholoog/psychotherapeut/Infant Mental Health specialist en kinderanalyticus i.o. Na haar studie klinische psychologie aan de Universiteit van Leiden, heeft ze zich gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychotherapie en met name de doelgroep van 9 maanden tot 4 jaar en hun ouders. Catherine is in de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest in de kinderpsychiatrie, op de jeugdafdeling van het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en in het IMH Centrum te Utrecht. 

Sinds 2013 is zij zelfstandig gevestigd psychotherapeut te Amsterdam. Naast haar werk is zij docent op het gebied van kinderontwikkeling, Infant Mental Health en adolescenten. Daarnaast geeft ze supervisie en leertherapie aan professionals. Tot slot is ze als voorzitter actief geweest in de DAIMH.

Literatuur is online beschikbaar.

Naar boven